Υπηρεσίες διαμόρφωσης

Φανταστείτε oι υπάλληλοί σας να μπορούσαν να ανοίξουν τη συσκευασία και να ξεκινήσουν αμέσως εργασία

Από την εγκατάσταση ειδικά διαμορφωμένου ειδώλου με την προσαρμογή εργοστασιακών ρυθμίσεων στις δικές σας ανάγκες IT μέχρι και την σήμανση των συσκευών σας, οι υπηρεσίες διαμόρφωσης HP μπορούν να εξοικονομήσουν χρόνο στην επιχείρησή σας και να αυξήσουν την παραγωγικότητα.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Ξεκινήστε έξυπνα

Οι υπηρεσίες της HP διέπονται από τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις της HP για την παρεχόμενη υπηρεσία ή αυτούς που υποδεικνύονται στον πελάτη κατά την αγορά. Ο πελάτης μπορεί να έχει και άλλα νομικά δικαιώματα σύμφωνα με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία. Τα δικαιώματα αυτά δεν επηρεάζονται με κανέναν τρόπο από τους όρους και τις προϋποθέσεις της υπηρεσίας HP ή από την περιορισμένη εγγύηση HP που συνοδεύει το προϊόν HP.


Η παραγγελία των υπηρεσιών διαμόρφωσης HP πρέπει να γίνεται τη στιγμή αγοράς του υλικού.

*Η υπηρεσία HP Custom Logo είναι διαθέσιμη μόνο σε AMS, Κίνα και Κορέα.

1. Απόκτηση απόδοσης και μείωση κόστους χρησιμοποιώντας πρόσθετες υπηρεσίες για περιφερειακές συσκευές επιχειρήσεων, InfoTrends, Δεκέμβριος 2013.