Κιτ συντήρησης HP LaserJet CE731A 110 V (CE731A)

Το κιτ συντήρησης HP LaserJet CE731A 110 volt διασφαλίζει ότι ο εκτυπωτής σας HP παραμένει σε καλή λειτουργική κατάσταση και παρέχει στους εργαζόμενους την υψηλότερη δυνατή ποιότητα εκτύπωσης.

 • Υποομάδα προϊόντων

  Κιτ σύντηξης/συντήρησης

  Υποομάδα προϊόντων

  Κιτ σύντηξης/συντήρησης

 • Απόδοση σελίδας (έγχρωμη)

  225.000 σελίδες

  Απόδοση σελίδας (έγχρωμη)

  225.000 σελίδες

 • Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία

  Μονάδα σύντηξης 110 volt, κύλινδρος μεταφοράς, κύλινδροι επιλογής και τροφοδότησης (για δίσκους 2-x)

  Τι περιλαμβάνεται στη συσκευασία

  Μονάδα σύντηξης 110 volt, κύλινδρος μεταφοράς, κύλινδροι επιλογής και τροφοδότησης (για δίσκους 2-x)

Εξασφαλίστε συνεχή βέλτιστη ποιότητα εκτύπωσης από τον εκτυπωτή σας HP με περιοδική αντικατάσταση των αναλωσίμων.

Τα κιτ συντήρησης HP περιλαμβάνουν αναλώσιμα, ώστε να διαρκούν και υποστηρίζονται από την εγγύηση HP.