Χαρακτηριστικά HP Premium

Χαρακτηριστικά HP Premium

Μια ποιοτική λύση για όλους.

1. Για λειτουργία έως 20 ώρες απαιτείται φορητός υπολογιστής διαμορφωμένος με επεξεργαστή Intel® Core™ i5-8565U ή i7-8265U, μνήμη RAM 8 GB, SSD 256 GB, οθόνη FHD χαμηλής κατανάλωσης ισχύος, Windows 10 Home RS4. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας με βάση το MM14 στα Windows 10 εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως το μοντέλο του προϊόντος, η διαμόρφωση, οι φορτωμένες εφαρμογές, τα χαρακτηριστικά, η χρήση, η ασύρματη λειτουργία και οι ρυθμίσεις διαχείρισης ενέργειας. Η μέγιστη χωρητικότητα της μπαταρίας μειώνεται φυσιολογικά με τον χρόνο και τη χρήση. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.bapco.com.

2. Η ψηφιακή γραφίδα που περιλαμβάνεται διαφέρει ανάλογα με την περιοχή και το κατάστημα λιανικής πώλησης.

3. Το βάρος διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση.

4. Με βάση τους αποσπώμενους υπολογιστές των διαφόρων προμηθευτών που είχαν κυκλοφορήσει έως τις 3 Οκτωβρίου 2017. Η ισχύς υπολογίζεται με βάση τον επεξεργαστή, το σύστημα γραφικών και τη μνήμη.

5. Βάσει ανάλυσης που πραγματοποίησε εσωτερικά η HP σε μετατρεπόμενους μη αποσπώμενους υπολογιστές που είχαν κυκλοφορήσει έως τις 26 Μαρτίου 2018, με την ισχύ υπολογισμένη με βάση τη μέγιστη απόδοση του επεξεργαστή, του συστήματος γραφικών και της μνήμης.

6. Με βάση τους αποσπώμενους υπολογιστές των διαφόρων προμηθευτών που είχαν κυκλοφορήσει έως τις 5 Οκτωβρίου 2017 και με σύγκριση της ανάλυσης της οθόνης, της χρωματικής γκάμας και του μέγιστου αριθμού υποστηριζόμενων χρωμάτων.

7. Ενσωματωμένο φίλτρο ιδιωτικότητας HP Sure View που λειτουργεί σε οριζόντιο προσανατολισμό. Διατίθεται σε επιλεγμένα μοντέλα HP και απαιτεί διαμόρφωση από το εργοστάσιο. Η φωτεινότητα διαφέρει μεταξύ των λειτουργιών κοινής χρήσης και ιδιωτικότητας.

8. Η εξωτερική επιφάνεια του προϊόντος και το εξωτερικό πληκτρολόγιο είναι από 100% γνήσιο, πλήρως κατεργασμένο δέρμα.

9. Η μονάδα 4G LTE κατηγορίας 16 και κλάσης Gigabit είναι προαιρετική και πρέπει να διαμορφωθεί στο εργοστάσιο. Η μονάδα είναι σχεδιασμένη για ταχύτητες λήψης έως 1 Gbps, καθώς οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών χρησιμοποιούν συνδυασμό 5 φερόντων σημάτων και εύρος ζώνης καναλιού 100 MHz. Απαιτείται ενεργοποίηση της μονάδας και αγορά ξεχωριστής σύμβασης παροχής υπηρεσιών. Υπάρχει συμβατότητα με προηγούμενες τεχνολογίες HSPA 3G. Για πληροφορίες σχετικά με την κάλυψη και τη διαθεσιμότητα στην περιοχή σας, απευθυνθείτε στον πάροχο υπηρεσιών. Οι ταχύτητες σύνδεσης, λήψης και αποστολής θα διαφέρουν ανάλογα με το δίκτυο, την τοποθεσία, το περιβάλλον, τις συνθήκες του δικτύου και άλλους παράγοντες. Το 4G LTE δεν είναι διαθέσιμο σε όλα τα προϊόντα και σε όλες τις χώρες/περιοχές.

10. Το ενσωματωμένο φίλτρο ιδιωτικότητας HP Sure View Gen3 αποτελεί προαιρετικό χαρακτηριστικό που πρέπει να διαμορφωθεί κατά την αγορά και έχει σχεδιαστεί για λειτουργία σε οριζόντιο προσανατολισμό.

11. Η γραφίδα είναι προαιρετική και πωλείται ξεχωριστά.


Intel, the Intel Logo, Intel Inside, Intel Core, and Core Inside are trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the U.S. and/or other countries.

Οι ονομασίες Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, το λογότυπο Intel, οι ονομασίες Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, το λογότυπο Intel Inside, οι ονομασίες Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Phi, Xeon Inside και Intel Optane είναι εμπορικά σήματα της Intel Corporation ή των θυγατρικών εταιρειών της στις ΗΠΑ ή/και σε άλλες χώρες/περιοχές.

Η ονομασία Bluetooth είναι εμπορικό σήμα που ανήκει στον κάτοχό του και χρησιμοποιείται από την HP Inc. κατόπιν άδειας.

Οι ονομασίες USB Type-C™ και USB-C™ είναι εμπορικά σήματα της USB Implementers Forum.

Οι ονομασίες Microsoft, Windows και το λογότυπο των Windows είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες/περιοχές.

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP ορίζονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο του παρόντος εγγράφου δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά σφάλματα ή παραλείψεις στο παρόν έγγραφο.