1. Σε σύγκριση με όλες τις gaming οθόνες με NVIDIA® G-SYNC® HDR, μέτρηση της διαγωνίου, στοιχεία από 1/7/2019.

2. Για την προβολή εικόνων 4K απαιτείται περιεχόμενο 4K. Ο προεπιλεγμένος ρυθμός ανανέωσης είναι 120 Hz με ενεργοποιημένο το NVIDIA® G-SYNC® HDR.

3. Ο προεπιλεγμένος ρυθμός ανανέωσης είναι 120 Hz με ενεργοποιημένο το NVIDIA® G-SYNC® HDR.

4. Βραβείο από το CES® 2019 Innovation Awards σε συνεργασία με τη Sound Research Corporation.

5. SoundEdge, LLC, 2018-2019

6. Βεβαιωθείτε ότι έχετε την τελευταία έκδοση προγράμματος οδήγησης και υλικολογισμικού για την GPU. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση: https://www.nvidia.com/object/nv-uefi-update-x64.htmlLink will open in a new tab/window

7. Διατίθεται σε επιλεγμένα μοντέλα μόνο.

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP ορίζονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο του παρόντος δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά σφάλματα ή παραλείψεις του παρόντος.