Χρειάζεστε βοήθεια για να βρείτε τον ιδανικό εκτυπωτή HP DeskJet Ink Advantage?     Έναρξη

 
1 Χαμηλότερο κόστος σε σύγκριση με τη μέση τιμή λιανικής των αυθεντικών δοχείων μελάνης HP 61, 301, 122 και 802.

© Copyright 2014. Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP παρατίθενται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο του παρόντος δεν μπορεί να ερμηνευτεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά σφάλματα ή παραλείψεις του παρόντος.