Innoittavia tuloksia teknologialla ja ideoilla

HP tarjoaa teknologiaa, joka maksimoi oppimistulokset ja minimoi omistuksen kokonaiskustannukset. Voimme auttaa parantamaan opetuksen laatua koko koulujärjestelmässä, tarjoamaan turvallisen verkkoympäristön oppilaille ja lisäämään tekniikan tehokasta käyttöä luokkahuoneopetuksessa.

HP:n kanssa menestykseen
 
 Merkityksellisiä hyötyjä yhteisöille
National Education Technology -puiteohjelma

1. Rahoitus- ja huoltotarjouksia on saatavana Hewlett-Packard Financial Services -yhtiön ja sen tytäryhtiöiden ja kumppanien (yhteisesti HPFSC), kautta tietyissä maissa, ja se edellyttää luoton hyväksynnän ja HPFSC:n vakiodokumentaation täyttämistä. Tilaukset ovat saatavilla 24 tai 36 kuukauden kausiksi. Hinnat ja ehdot perustuvat asiakkaan luottoluokitukseen, tarjoustyyppeihin, palvelu- ja/tai laitetyyppeihin ja -vaihtoehtoihin. Palvelut tai tarjoukset eivät ole kaikkien asiakkaiden saatavana. Kaikki palvelut tai tarjoukset eivät ole saatavissa kaikissa maissa tai kaikilla alueilla. Muita rajoituksia voidaan soveltaa. HPFSC pidättää oikeuden muuttaa tätä kampanjaa tai keskeyttää sen milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta.

2. Valituissa malleissa.

3. Perustuu HP X551dw- ja X576dw-mallien julkaistuihin parhaisiin tulostusnopeuksiin verrattuna laser- ja mustesuihkupöytämonitoimitulostimiin, joiden arvo on vähemmän kuin 1 000 dollaria, ja tulostimiin, joiden arvo on vähemmän kuin 800 dollaria. Vahvistanut WirthConsulting.org toukokuussa 2014. Lisätietoja osoitteessa hp.com/go/printerspeeds.ulkoinen linkki

© 2017 HP Development Company, L.P. Näitä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palveluiden ainoat takuut on esitetty tuotteiden ja palveluiden mukana toimitettavissa takuuehdoissa. Tämän julkaisun sisältöä ei tule tulkita lisätakuuksi. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.

Intel, Intel-logo, Intel Inside, Intel Core ja Core Inside ovat Intel Corporation -yhtiön tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Microsoft, Windows ja Windows-logo ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Kaikki toiminnot eivät ole käytettävissä kaikissa Windows-versioissa. Järjestelmä saattaa edellyttää päivitettyjä ja/tai erikseen hankittavia laitteita, ohjaimia, ohjelmia tai BIOS-päivitystä, jotta kaikkia Windows-käyttöjärjestelmän toimintoja voitaisiin hyödyntää. Windows 10 päivittyy automaattisesti. Tämä ominaisuus on aina käytössä. Internet-palveluntarjoaja saattaa periä yhteysmaksun ja päivityksiin saattaa jatkossa liittyä lisävaatimuksia. Katso microsoft.comulkoinen linkki.

Jotkin toiminnot, kuten äänituellinen Cortana, käsinkirjoitus ja Continuum, edellyttävät kehittyneempiä laitteita. Katso microsoft.com/en-us/windows/features ulkoinen linkki. Näytöt on simuloitu, ja ne voivat vaihdella. Windows-kaupan sovellukset hankittava erikseen. Sovellusten saatavuus ja käyttökokemus vaihtelevat markkina-alueen mukaan.