1. Hyväksytään PSAT/NMSQT®- ja SAT®-kokeissa sekä SAT Subject Tests™ -matematiikkakokeissa ja AP®-kokeissa, joissa sallitaan laskimien käyttö. AP®, SAT® ja SAT Subject Tests™ ovat College Board® -organisaation rekisteröimiä ja/tai omistamia tavaramerkkejä. College Board® ei ole mukana tämän tuotteen tuotannossa eikä tue tätä tuotetta. PSAT/NMSQT® on College Boardin ja National Merit Scholarship Corporationin rekisteröity tavaramerkki. Kumpikaan organisaatio ei ole mukana tämän tuotteen tuotannossa eikä tue tätä tuotetta. IB on International Baccalaureate -organisaation rekisteröity tavaramerkki. Lisätietoa on osoitteessa www.ibo.orgulkoinen linkki.

© 2017 HP Development Company, L.P. Näitä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palveluiden ainoat takuut on esitetty tuotteiden ja palveluiden mukana toimitettavissa takuuehdoissa. Tämän julkaisun sisältöä ei tule tulkita lisätakuuksi. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.

Intel, Intel-logo, Intel Inside, Intel Core ja Core Inside ovat Intel Corporation -yhtiön tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Microsoft, Windows ja Windows-logo ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Kaikki toiminnot eivät ole käytettävissä kaikissa Windows-versioissa. Järjestelmä saattaa edellyttää päivitettyjä ja/tai erikseen hankittavia laitteita, ohjaimia, ohjelmia tai BIOS-päivitystä, jotta kaikkia Windows-käyttöjärjestelmän toimintoja voitaisiin hyödyntää. Windows 10 päivittyy automaattisesti. Tämä ominaisuus on aina käytössä. Internet-palveluntarjoaja saattaa periä yhteysmaksun ja päivityksiin saattaa jatkossa liittyä lisävaatimuksia. Katso microsoft.comulkoinen linkki.

Jotkin toiminnot, kuten äänituellinen Cortana, käsinkirjoitus ja Continuum, edellyttävät kehittyneempiä laitteita. Katso microsoft.com/en-us/windows/features ulkoinen linkki. Näytöt on simuloitu, ja ne voivat vaihdella. Windows-kaupan sovellukset hankittava erikseen. Sovellusten saatavuus ja käyttökokemus vaihtelevat markkina-alueen mukaan.