Ota yhteyttä HP:n tietosuojatoimistoon

HUOMIO: Tätä lomaketta tulee käyttää vain HP:n tietosuojakäytäntöjä koskeviin tiedusteluihin sekä tietosuojavalituksen tekemiseen. Emme pysty vastaamaan yleisiin kysymyksiin ja HP-tuotteita ja -palveluja koskeviin teknisiin tukipyyntöihin. Tällaiset kysymykset kannattaa tehdä kohdassa Ota yhteyttä HP:hen.

Käytä tätä vaihtoehtoa jos haluat kertoa huolenaiheesta tai esittää kysymyksen HP:n tietosuojatoimistolle, mikä sisältää yhteyden ottamisen HP:n tietosuojavirkailijaan.

Käytä tätä vaihtoehtoa valituksen kirjaamiseen HP:n tietosuojatoimistoon, jos uskot, että HP on loukannut jotakin tietosuojaoikeuttasi.

Käytä tätä vaihtoehtoa, kun haluat käyttää tietosuojalakeihin perustuvia oikeuksiasi, kuten pyytää kopion HP:lle antamistasi henkilötiedoista tai henkilötiedoistasi, joita HP säilyttää sekä poistaa tai korjata kyseiset tiedot. Kunnioitamme henkilöiden tietosuojalakeihin perustuvia oikeuksia selkeästi ja läpinäkyvästi ilman kohtuuttomia viivästyksiä, paitsi jos soveltuva laki sallii tai edellyttää, että HP evää pyynnön kokonaan tai osittain.

Jos olet valtuutettu edustaja, toimita kirjallinen valtuutus.

Ennen yhteyden ottamista HP:n tietosuojatoimistoon suosittelemme käyttämään jotakin seuraavista tavoista lopettaa mainosviestien vastaanottaminen HP:lta

  • Napsauta lähettämässämme sähköpostiviestissä olevaa tilauksen peruutuslinkkiä tai noudata jokaisessa sähköpostitiedotteessamme olevia peruutusohjeita.
  • Jos haluat lopettaa matkapuhelimiin toimitettavien viestien tilauksen, vastaa viestiin sanalla STOP tai END.

Nämä vaihtoehdot eivät koske sellaista viestintää, jonka ensisijainen tarkoitus on tilausten, sopimusten, tukipalveluiden, tuoteturvallisuustiedotteiden, ajuripäivitysten tai muiden hallinnollisten tai maksutapahtumiin liittyvien asioiden hoitaminen tai niistä tiedottaminen, koska tällainen viestintä ei ole luonteeltaan markkinointia.

Liitä asiaan liittyvät asiakirjat (kuten sähköpostiviesti, ruutukuva), joka auttaa meitä puuttumaan valitukseesi. Jos haluat lähettää meille useita tiedostoja, paketoi ne .zip-arkistoksi ja lähetä se alla olevalla painikkeella.

Tämä lomake lähetetään suoraan HP:n tietosuojatoimistoon, joka tarkistaa lähetyksesi, vahvistaa henkilöllisyytesi edellä annettujen tietojen perusteella sekä toteuttaa pyyntösi, selvittää valituksesi ja/tai vastaa tiedusteluusi. HP vastaa kaikkiin lähetyksiin lakisääteisten vaatimusten mukaisesti. Pyrimme kuitenkin vastaamaan 5 työpäivän kuluessa.