Huomautus tietopyyntöjen juridisista vaatimuksista

1

Juridiset vaatimukset

Yleisen tietosuoja-asetuksen nojalla HP:llä on kuukausi aikaa toimittaa tiedot tai ryhtyä toimenpiteisiin tiedustelun tai valituksen perusteella. Tätä määräaikaa voidaan tarvittaessa lykätä kahdella kuukaudella, huomioiden pyynnön monimutkaisuus. Jos HP tarvitsee lisäaikaa vastaamiseen, saat ilmoituksen määräajan lykkäyksestä alkuperäisen kuukauden määräajan puitteissa.


Kalifornian kuluttajansuojalain (California Consumer Privacy Act) perusteella HP:llä on neljäkymmentäviisi päivää aikaa toimittaa tiedot tai tehdä toimia pyynnön tai valituksen suhteen. Tätä määräaikaa voidaan tarvittaessa lykätä 45 lisäpäivällä, huomioiden pyynnön monimutkaisuus. Jos HP tarvitsee lisäaikaa vastaamiseen, saat ilmoituksen määräajan lykkäyksestä alkuperäisen neljänkymmenenviiden päivän määräajan puitteissa.


Huomaa, että HP pyrkii vastaamaan pyyntöösi viiden työpäivän kuluessa, mutta pyynnön toimenpiteisiin voi kulua tätä kauemmin.5

Lisää aiheesta: