Lehdistötiedotteet: 15.06.2010

HP:lta uusia tuotteita helpottamaan virtualisoitujen ja pilvipohjaisten palveluiden hallintaa

HP on julkistanut uusia hallintaratkaisuja, jotka helpottavat hybridi-infrastruktuurin käyttöönottoa. Hallintaratkaisut yksinkertaistavat toimitilojen sisä- ja ulkopuolelle sekä fyysisiin ja virtuaalisiin ympäristöihin jakautuvan it-infran hallintaa ja tehostavat samalla sovellusinvestointien takaisinmaksuaikaa.

Väärin hallittujen hybridiratkaisujen kompastuskiviä ovat kompleksisuus, toimintavarmuuteen liittyvät riskit ja kustannukset. Niiden vuoksi huonosti suunniteltu investointi saattaakin kumota hybridiratkaisulta odotetut hyödyt.

HP:n uusien hallintaratkaisujen ansiosta kaikkien sovellusten suorituskyky ja käytettävyys tehostuvat riippumatta siitä, missä niitä ajetaan. Ratkaisut sisältävät myös HP:n toimittamat, alan johtavat automaatio- ja hallinta-alustat, testaustietojen hallinnan sekä ohjelmistopalvelut.

HP Business Service Management 9.0                                                            

HP Business Service Management (BSM) 9.0 tehostaa asiakkaiden it-toimintoja helpottamalla sovellusten suorituskyvyn ja käytettävyyden hallintaa sekä sopimusten mukaisen palvelutason varmistamista. HP BSM 9.0 sisältää:

  • alan ensimmäisen sovellusten suorituspaikasta ja fyysisyydestä tai virtuaalisuudesta riippumattoman palvelumallin, jonka avulla ylläpito saa tarkimman mahdollisen tiedon it-palveluistaan ja joka muun muassa helpottaa ja nopeuttaa ongelmatilanteiden selvittämistä,

  • uusia Web 2.0 -ratkaisuja hyödyntäviä yhteistoimintaominaisuuksia, joiden avulla data kulkee tehokkaasti oikean tiimin käyttöön esimerkiksi päätöksenteko- tai ongelmanratkaisutilanteissa, sekä

  • kuluja ja korjausaikaa vähentäviä sekä tuottavuutta tehostavia automaatioratkaisuja, joilla poistetaan turhia työvaiheita ja selkeytetään ongelmanratkaisuprosessia.

HP BSM 9.0 -kokonaisuuteen kuuluvat myös HP Business Availability Center 9.0 (BAC), HP Operations Manager i 9.0 (OMi) sekä HP Network Management Center (NMC) 9.0.

HP Test Data Management

HP Test Data Management (TDM) automatisoi testausdatan keräämisprosessin sovelluksista. Automaatio pienentää sovellusten käyttöönottoon liittyviä riskejä, vähentää sovellustestaukseen liittyviä kuluja sekä projektien viivästyksiä ja varmistaa, että arkaluontoinen data on viranomaismääräysten mukaista.

Uusia ohjelmistopalveluita

HP julkisti samassa yhteydessä kolme uutta palveluvalikoimaa, jotka auttavat asiakkaita saamaan kaiken hyödyn irti  kaikkiin IT-palveluihin liittyvistä investointeinneistaan .

HP Solution Management Services (SMS) on yhdistetty ohjelmistotuki- ja konsultointipalveluvalikoima, joka helpottaa it-ympäristöjen yksinkertaistamista sekä teknologian optimointiin ja tiedonhallintaan käytettävien sovellusten käyttöönottoa. Valikoimaan kuuluvat myös asiakkaiden omien ja kolmansien osapuolten sovellusten laajennettu tuki sekä proaktiivisia palveluita, kuten päivitystenhallinta ja uusien julkaisuversioiden suunnittelu.

HP BAC Anywhere -ratkaisua on laajennettu tukemaan HP:n omien SaaS-mallien lisäksi asiakkaiden tiloissa toimivia ympäristöjä. Yritykset voivat tarkkailla ulkoisia verkkosovelluksiaan milloin ja missä tahansa – ja jopa palomuurin ulkopuolella – yhden käyttöliittymän kautta.

HP BSM 9.0 -palvelut, joihin lukeutuvat HP BSM Discovery Workshop sekä HP Consulting -palvelut, auttavat asiakkaita oman HP BSM -ratkaisunsa suunnittelussa ja käyttöönotossa. Palvelujen avulla riski sovellusten käyttökatkoksista minimoituu ja suoritustaso paranee.

”Sovellusten toimitus hybridimuodossa tehostaa organisaatioiden kasvua ja innovointia”, sanoo johtaja Bill Veghte, HP:n Software and Solutions -yksiköstä. ”HP:n ratkaisuilla asiakkaat pystyvät hyötymään uusien mallien eduista ilman niihin liittyviä riskejä.”

Lisätietoja HP:n uusista palveluista on saatavilla osoitteessa http://www.hp.com/go/HPSoftwareUniverseDC2010 


Mediayhteydet: Taina Kaitala, puh. 040 832 2566
Yhteydenottolomake

HP
HP luo teknologiaa, joka tarjoaa uusia mahdollisuuksia ihmisille, yrityksille, julkiselle hallinnolle ja yhteiskunnalle. Maailman suurimpana teknologiayrityksenä HP tarjoaa kokonaisuuden, joka kattaa tulostuksen, henkilökohtaisen tietojenkäsittelyn, ohjelmistot, palvelut ja it-infrastruktuurin järjestelmät asiakkaiden ongelmien ratkaisemiseen. Lisätietoja HP:sta (NYSE: HPQ) löytyy osoitteista www.hp.com ja www.hp.fi.

About HP Inc.

HP Inc. creates technology that makes life better for everyone, everywhere. Through our portfolio of printers, PCs, mobile devices, solutions, and services, we engineer experiences that amaze. More information about HP Inc. is available at http://www.hp.com.

© 2016 HP Inc. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP Inc. products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP Inc. shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.