Lehdistötiedotteet: 25.01.2010
Aiheet: Yritys

HP:n näkemys keskeisimmistä teknologiatrendeistä 2010

1. Infrastruktuuri yhdentyy
Yhdentynyt infrastruktuuri yhtenäistää ohjelmistot, palvelimet, tallennustilan ja verkot yhdeksi kokonaisuudeksi, joka tehostaa liiketoiminnan, sovellusten ja infrastruktuurin toimintoja. Yritykset saavat näin investointinsa tuottamaan entistä nopeammin ja pystyvät parantamaan palveluidensa toiminta-aikaa sekä nykyaikaistamaan liiketoimintasovelluksiaan. Yhdentynyt infrastruktuuri tuo asiakkaille synergiaetuja, laskee kustannuksia ja vauhdittaa liiketoiminnan kasvua. HP:n ratkaisuista tähän tarpeeseen vastaa tehokkaasti keväällä 2009 esitelty HP BladeSystem Matrix.


2. Koko infrastruktuurin virtualisointi
Kiinnostus virtualisointia kohtaan alkoi yksittäisistä palvelimista, mutta tänä päivänä se koskettaa tietojärjestelmiä paljon laajemmin kattaen palvelin-, tallennus- ja verkkoresurssien kokonaisuudet. Nyt virtualisoinnin periaatteita sovelletaan yritysten koko infrastruktuuriin tavoilla, joita muutamia vuosia sitten kyettiin hädin tuskin kuvittelemaan. Seuraava virtualisoinnin kasvusuunta on työasemien virtualisointi, jonka tarpeet juontuvat yritysten halusta vastata esimerkiksi liikkuvan työn haasteisiin.


 

3. Joustava skaalautuvuus
Uudet teknologiat, kuten Web 2.0, pilvi- ja laskentaklusteripalvelut kasvattavat yrityksien datakeskusksia entisestään. Nopeasti kasvavien datakeskusten kanssa painivat, verkon mahdollisuuksia monipuolisesti hyödyntävät yritykset haluavat järjestelmistään kaiken mahdollisen tehon irti tiukassa kilpailutilanteessa. Fyysiset rajoitteet eivät ole esteenä skaalautuvuudelle, kun ns. ”kuoreton” (”skinless”) palvelininfrastruktuuri sallii palveluiden rajattoman skaalauksen tehokkaalla, joustavalla ja helppokäyttöisellä ratkaisulla. HP ProLiant SL -tuoteperhe laittaa palvelimet laihdutuskuurille madaltamalla virrankulutusta ja keventämällä perinteisten räkkipalvelinten painoa jopa 28 prosenttia.

4. Energiatehokkuus
Palvelinten lukumäärän kasvaessa niiden lämmöntuotanto on noussut keskeiseksi huomionaiheeksi. Sähkönkulutuksessa päällimmäisenä on hyödyn maksimointi. Yhden ratkaisun virrankulutusongelmiin tarjoavat sisäänrakennetut sensorit, jotka voivat vähentää merkittävästi sekä lämmöntuotantoa että hukkaan menevän energian määrää. Palvelinten lämmönkulutusta automaattisesti säätelevien ratkaisujen uskotaan yleistyvän jatkossa huomattavasti, kun huomio kiinnittyy yhä voimakkaammin energiatehokkuuteen. HP Insight Control -ohjelmiston virranhallintaominaisuudet antavat automaattisen suojan sähkökatkosten varalta ja priorisoivat eri ratkaisujen sähkötarpeita ohjaamalla virrankulutusta ja jäähdytystä.

5. Virtuaaliset yhteydet verkon ja palvelimen välillä
Korttipalvelimiin perustuvien ratkaisujen avulla ketteryyttä ja kustannustehokkuutta tavoittelevat yritykset kohtaavat usein haasteenaan verkkojensa rajalliset mahdollisuudet. Vaikka virtualisointi on johtanut tyypillisesti palvelinten ja kulujen vähenemiseen, teknologialla on ollut päinvastainen vaikutus verkkoihin. Virtuaalikoneet yhtäältä mahdollistavat useampien sovellusten käytön kullakin palvelimella, mutta toisaalta voivat kuormittaa ja monimukaistaa verkkoa sekä nostaa sen käyttökustannuksia. Siksi asiakkaiden uskotaan hyödyntävän jatkossa yhä enemmän korttipalvelinten ja datakeskusverkkojen välisiä yhteyksiä yksinkertaistavaa teknologiaa. HP Virtual Connect -teknologia vastaa tähän tarpeeseen ja auttaa virtuaalikoneita käyttäviä yrityksiä säästämään jopa 55 % verkkolaitteistojen hankintakuluista.

6. Palvelun "orkesterointi" ja hallinta
Datakeskusten vanhentunut, siilomainen rakenne vaikeuttaa täyden laitteistohyödyn saavuttamista sekä elinkaarenhallintaa merkittävästi. Samoin uusien sovellusinfrastruktuurien käyttöönotto voi kestää viikkoja tai kuukausia. Rakentaessaan uuden ajan tietokeskusta tietohallintopäälliköt pyrkivät automatisoimaan mahdollisimman suuren osan toiminnoista ja siirtymään pois vanhoista käytännöistä. Yrityksille on tarkoituksenmukaisinta kyetä luomaan ympäristöjä, jotka kykenevät varautumaan ja mukautumaan erilaisiin tarpeisiin ja tilanteisiin nopeasti lennosta. Näin infrastruktuurien hallinta ja optimointi tehostuvat, ja uusien sovellusten käyttöönottoaikaa voidaan mitata minuuteissa kuukausien sijaan.

7. Mobiilin POD-datakeskuksen läpimurto
HP:n suorituskykyoptimoitu datakeskus (Performance Optimized Data Center, eli tuttavallisemmin POD) ilmestyi markkinoille vuonna 2009. Sen kahdesta kokovaihtoehdosta suuremman (noin 12 metriä) kytkentävaihtoehdot tukevat 3 500 laitetta tai jopa 12 000 suurta kiintolevyä. Palvelimiin pääsee käsiksi räkin etuosasta ja niitä jäähdytetään HP:n moduulijäähdytysjärjestelmällä. Pienempi ratkaisu (noin 6 metriä) on suunniteltu palvelemaan liiketoiminnan kasvua pienemmissä kiinteistöissä.

8. Pilvilaskentapalvelujen yleistyminen
Kattokäsite pilvilaskenta viittaa verkon kautta saataviin laskentapalveluihin, joiden käyttö ei aseta päätelaitteille erityisiä vaatimuksia. Termi on laajentunut ja kattaa nykyisin suuren valikoiman niin vanhempia kuin uusiakin teknologioita ja metodeita, joita verkkopalveluiden tarjoamiseen käytetään. Samalla kun palveluntarjoajien pilvilaskentamahdollisuudet kasvavat, tietoturvasta huolestuneet asiakkaat ottavat käyttöön yhä enemmän sisäisiä jaettuja palveluja välttääkseen pilvipalveluihin liittyviä tietoturvahaasteita. Koska juuri tietoturva on säilynyt pilvipalvelujen käyttäjien päällimmäisenä huolenaiheena vuodesta toiseen (74,6 %:lla vuonna 2008 ja 87,5 %:lla vuonna 2009 IDC:n Cloud Computing 2010: An IDC Update -raportin mukaan), on alkaneena vuonna odotettavissa yhä vahvempaa panostusta tietoturvaa kohtaan.

9. Korttipalvelinten suosion kasvu
Korttipalvelinlaitteet sisältävät järjestelmäkokonaisuuden kannalta elintärkeitä prosessointi- ja tallennuselementtejä. Vaikka laitteet edustavat kehityksen huippua, niiden pohjana toimiva tekniikka kehitettiin jo 2000-luvun alussa. IDC:n vuoden 2009 kolmannen neljänneksen palvelinraportissa juuri korttipalvelimet pärjäsivät muita ratkaisuja paremmin, ja 1,4 miljardin dollarin myynti nosti niiden osuuden 13,6 prosenttiin koko palvelinmarkkinoista. Suomen HP:lla korttipavelimien osuus kaikista x86-palvelimista on noin 50 %. Korttipalvelinten myynti- ja käyttöönottoluvut jatkavat kasvuaan myös ensi vuonna, kun asiakkaat tavoittelevat energiatehokkaita ja matalapäästöisiä laskentaratkaisuja.

Yhteydenottolomake, press room Yhteydenottolomake

HP
HP luo teknologiaa, joka tarjoaa uusia mahdollisuuksia ihmisille, yrityksille, julkiselle hallinnolle ja yhteiskunnalle. Maailman suurimpana teknologiayrityksenä HP tarjoaa kokonaisuuden, joka kattaa tulostuksen, henkilökohtaisen tietojenkäsittelyn, ohjelmistot, palvelut ja IT-infrastruktuurin järjestelmät asiakkaiden ongelmien ratkaisemiseen. Lisätietoja HP:sta (NYSE: HPQ) löytyy osoitteista www.hp.com ja www.hp.fi.

About HP Inc.

HP Inc. creates technology that makes life better for everyone, everywhere. Through our portfolio of printers, PCs, mobile devices, solutions, and services, we engineer experiences that amaze. More information about HP Inc. is available at http://www.hp.com.

© 2016 HP Inc. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP Inc. products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP Inc. shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.