Lehdistötiedotteet: 22.10.2013

HP vauhdittaa kumppaniensa kasvua

Hewlett-Packard (HP) kehittää maailmanlaajuista PartnerOne-ohjelmaansa helpottamalla kumppaniyhteistyötä. Sujuvampi ja aiempaa ennakoivampi yhteistyö avaa kumppaneille selviä kilpailuetuja ja paremman kannattavuuden.

HP PartnerOne -ohjelman uudistuksiin kuuluvat muiden muassa mahdollisuus erikoistua olennaisiin kasvualueisiin, kumppanien kilpailukykyä parantavat jälkihyvitykset, roolipohjainen sertifiointi, johdonmukaisempi kumppanuusrakenne sekä parannukset kumppaniportaalin käytettävyyteen.

"Kumppanien kasvu edellyttää juuri tämäntyyppisiä ohjelmia, jotka tarjoavat heille räätälöitäviä resursseja, tehokasta koulutusta ja tukea tavoitteiden saavuttamiseen", sanoo HP Suomen yritysjärjestelmien kumppaniyhteistyöstä vastaava myyntijohtaja Esko Nurmi.

Kasvualueisiin erikoistuminen tuo uusia liiketoimintamahdollisuuksia
Kumppaniohjelman jäsenyysrakenteeseen lisätään uusia erikoistumismahdollisuuksia, jotka keskittyvät pilvipalveluiden, big datan ja palveluiden kaltaisiin kasvualueisiin. Jatkossa HP-kumppanit on jaettu erikoistumiseen ja volyymiin perustuen Platinum-, Gold- ja Silver-luokkiin.

Ylimpien kumppanitasojen yrityksiä markkinoidaan vastaisuudessa myös HP:n loppukäyttäjäkampanjoissa. Lisäksi nämä kumppanit listataan kumppanitason mukaan HP Global Partner Locator -työkalussa.

Emea-alueella tulostusratkaisuja ja henkilökohtaisia tietojärjestelmiä varten laaditaan lisäksi selkeät ja entistä yksinkertaisemmat asiakassuhdesäännöt, jotka määrittelevät puitteet HP:n ja sen kanavakumppanien väliseen kanssakäymiseen. Säännöissä määritetään ja eritellään esimerkiksi HP- ja kanavavetoiset segmentit, mikä tehostaa, keventää ja nopeuttaa myyntiprosessia sekä ehkäisee ristiriitatilanteita ja saman työn tekemistä tarpeettomasti kahteen kertaan. Yhteistyön sujuvuutta lisäävillä uudistuksilla parannetaan HP:n ja kumppaniyritysten kykyä vastata asiakkaiden tarpeisiin.

Entistä johdonmukaisemmalla ja ennustettavammalla hyvitysmallilla keskitytään erityisesti kumppanien kannattavuuden parantamiseen. Kumppanien entistä nopeampi sertifiointiprosessi puolestaan yksinkertaistaa erikoistumiseen liittyviä vaatimuksia, ja uudistettu kumppaniportaali tuo erilaiset työkalut ja sisällöt nykyistä paremmin kumppanien saataville.

"Kumppaneidemme liiketoiminnan kasvu ja kilpailukyky edellyttää yhteistyön laajamittaista uudistamista", kertoo Esko Nurmi. "Uudet erikoistumisvaihtoehdot, ennustettavampi hyvitysmalli, johdonmukaisempi jäsenyysrakenne ja kätevämpi sertifiointiprosessi tekevät yhteistyön HP:n kanssa kumppaneillemme tuntuvasti helpommaksi."

Saatavuus
HP PartnerOne -ohjelman uudistukset astuvat voimaan useimmissa maissa 1.11.2013 alkaen. Kumppaniportaalin uudistukset otetaan käyttöön alkuvuodesta 2014. Lisätietoja HP PartnerOne -ohjelmasta on saatavilla täällä.


Mediayhteydet: Taina Kaitala, puh. 050 372 3406
Yhteydenottolomake


HP’s premier EMEA client event, HP Discover, takes place Dec. 10-12 in Barcelona, Spain.

About HP Inc.

HP Inc. creates technology that makes life better for everyone, everywhere. Through our portfolio of printers, PCs, mobile devices, solutions, and services, we engineer experiences that amaze. More information about HP Inc. is available at http://www.hp.com.

© 2016 HP Inc. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP Inc. products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP Inc. shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.