Lehdistötiedotteet: 04.09.2013
Aiheet: Mobility

Liikematkustajat työskentelevät ”viime tingassa”

HP:n julkistaman uuden tutkimuksen mukaan 93 % liikematkustajista valmistelee palaverimateriaaliaan matkalla tapaamiseen.

Säännöllisesti työnsä puolesta matkustavien keskuudessa tehty tutkimus käsitti yhdeksän Euroopan maata ja paljasti, että 54 % liikematkustajista käyttää vähintään puolet matkustusajastaan matkaan liittyvien työtehtävien hoitamiseen.

Todennäköisimmin viime tingassa työskentelevät britit, sillä 67 % heistä käyttää yli puolet matkustusajastaan matkakohteessa pidettävien tapaamisten valmisteluun. Saksalaisista vain 43 % on tällaisten paineiden alla.

Informaatioteknologian ansiosta 88 % liikematkustajista pystyy seuraamaan työasioita ja olemaan tuottava matkoilla: lukemaan sähköposteja (31 % ajasta), tekemään taustaselvityksiä (24 % ajasta) ja muokkaamaan erilaista sisältöä (22 % ajasta).

Suurimmat tuottavuutta heikentävät tekijät ovat kuitenkin internetyhteyden puute (62 %) sekä etäyhteyksien puute tavallisiin työvälineisiin ja sovelluksiin (51 %). 
 
”Matkalla työskentelystä on tullut osa johtavassa asemassa olevien henkilöiden arkipäivää. Tutkimuksemme osoittaa tämän kehityksen, johon it ja netti ovat johtaneet. Tämä on puolestaan johtanut kasvaneisiin, langattomiin laitteisiin kohdistuviin odotuksiin”, toteaa Ari Koskinen, Suomen HP:n Työasema- ja tulostusyksikön johtaja. ”HP toikin hiljattain markkinoille ensimmäisen erityisesti yrityskäyttöön suunnatun tabletin, ElitePad 900:n, joka tarjoaa samat toiminnot ja suorituskyvyn kuin yrityskannettava sekä koko työpäivän pituisen akun keston muutaman tunnin sijasta.”

HP:n tutkimuksessa kävi lisäksi ilmi, etteivät työntekijät enää tunne työskentelevänsä tehokkaimmin toimistolla. Peräti 73 % bisnesmatkustajista on sitä mieltä, että matkustusaika tarjoaa heille mahdollisuuden tehdä rästitöitä ja tehostaa tuottavuutta. Lisäksi 56 % kertoo saavansa parhaat ideansa toimiston ulkopuolella.

Liikematkustajien odotukset alkavat kuitenkin olla suuremmat kuin heidän käyttämiensä laitteiden suomat mahdollisuudet. Teknologian runsaasta käytöstä huolimatta kahdeksan kymmenestä kokee, että työskentelyyn matkalla liittyy rajoituksia:

• 59 % pitää internetyhteyksiä hitaina tai epäluotettavina
• 56 % pitää laitteiden akkukestoa liian lyhyenä
• 51 % pitää laitteensa suorituskykyä liian heikkona
• 50 % pitää mobiililaajakaistan käyttöä liian kalliina ja hankalana.

”Olemme huomanneet, että työkseen matkustavat ovat alkaneet vaatia töissä käyttämiltään laitteilta samaa helppokäyttöisyyttä, ulkonäköä ja suorituskykyä kuin kotilaitteiltaan”, toteaa Ari Koskinen, ja jatkaa: ”Ihmiset tuovat työkäyttöön enenevässä määrin kuluttajalaitteita, jotka eivät aina täytä it-osaston vaatimuksia. Keskitymmekin innovoimaan ja kehittämään sellaisia ratkaisuja, jotka tarjoavat parhaat yhteydet ja toiminnallisuuden yrityskäyttöön ja ovat ulkonäöltään yhtä tyylikkäitä kuin kuluttajalaitteet.”

HP teetti tutkimuksen selvittääkseen eurooppalaisten liikematkustajien tapoja, mieltymyksiä ja tuottavuuteen liittyviä haasteita. Tutkimuksen toteutti johtava riippumaton tutkimusyritys Vanson Bourne kesäkuussa 2013 kyselytutkimuksena. Tutkimuksessa haastateltiin 600:aa johtavassa asemassa olevaa liikematkustajaa yhdeksästä Euroopan maasta, jotka olivat Tanska, Ranska, Saksa, Italia, Alankomaat, Venäjä, Espanja, Ruotsi ja Iso-Britannia.

Kyselyyn vastanneet työskentelivät laajasti eri tehtävissä, kuten valmistavassa teollisuudessa, it- ja tekniikkaosastoilla, talouspalveluissa ja terveydenhoitotehtävissä. Tutkimuksessa huomioitiin vain sellaisten henkilöiden vastaukset, joiden työajasta yli puolet kului matkustamiseen kotimaassa tai jotka matkustivat työasioissa ulkomaille vähintään kahdesti kuukaudessa.


Mediayhteydet:

Taina Kaitala, viestintäpäällikkö, 050 372 3406, etunimi.sukunimi@hp.com

Kuvapyynnöt: hp@akvamariini.fi

HP:n asiakastapahtuma HP Discover Barcelonassa 10.–12.12.

About HP Inc.

HP Inc. creates technology that makes life better for everyone, everywhere. Through our portfolio of printers, PCs, mobile devices, solutions, and services, we engineer experiences that amaze. More information about HP Inc. is available at http://www.hp.com.

© 2016 HP Inc. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP Inc. products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP Inc. shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.