HP:n väärennösten ja petosten esto-ohjelma (ACF, Anti Counterfeiting and Fraud) HP:n väärennösten ja petosten esto-ohjelma (ACF, Anti Counterfeiting and Fraud)

Tee ilmoitus verkkopalvelussa

HP auttaa suojautumaan tulostustarvikeväärennöksiltä

Opettele erottamaan väärennökset ja mitä tehdä epäilyttävälle tuotteelle

Etkö ole varma, onko värikasettisi alkuperäinen HP:n tai Samsungin värikasetti?

Vahvista asia mustepatruunoiden tai väriainekasettien turvatarroilla

Tarkista tarrojen hologrammit:

Kallistele tuotepakkausta edestakaisin, kunnes näet merkinnän  tai ”OK” ja ”√” liikkuvan VASTAKKAISIIN suuntiin.

Kallistele tuotepakkausta vasemmalta oikealle, kunnes näet merkinnän  tai ”OK” ja ”√” liikkuvan SAMAAN suuntaan.

*Vasemmanpuolisin tarra edustaa HP:n turvatarran uusinta versiota. Muut tarrat ovat HP:n turvatarran aiempia versioita, jotka saattavat olla
edelleen käytössä joillakin markkina-alueilla.

Tarkista tarrojen hologrammit:

Kallistele tuotepakkausta edestakaisin, kunnes näet merkinnän  tai ”OK” ja ”√” liikkuvan VASTAKKAISIIN suuntiin.

Kallistele tuotepakkausta vasemmalta oikealle, kunnes näet merkinnän  tai ”OK” ja ”√” liikkuvan SAMAAN suuntaan.

*Vasemmanpuolisin tarra edustaa HP:n turvatarran uusinta versiota. Muut tarrat ovat HP:n turvatarran aiempia versioita, jotka saattavat olla
edelleen käytössä joillakin markkina-alueilla.

Tarkista tarrojen hologrammit:

Kallistele tuotepakkausta edestakaisin, kunnes näet merkinnän  tai ”OK” ja “√” liikkuvan VASTAKKAISIIN suuntiin.

Kallistele tuotepakkausta vasemmalta oikealle, kunnes näet merkinnän  tai ”OK” ja ”√” liikkuvan SAMAAN suuntaan.

*Vasemmanpuolisin tarra edustaa HP:n turvatarran uusinta versiota. Muut tarrat ovat HP:n turvatarran aiempia versioita, jotka saattavat olla
edelleen käytössä joillakin markkina-alueilla.

Muita vahvistustapoja

Asiakastoimitustarkastuksen
(CDI) pyyntö

Asiakkaat voivat tilata HP:n tulostustarvikkeiden keskikokoisiin ja
suuriin toimituksiin maksuttoman tarkastuksen asiakkaan luona.

Yhteystiedot

Miksi sinun pitäisi välittää?

Kasettiväärennökset saattavat vaikuttaa aidolta vaihtoehdolta. Niihin liittyy kuitenkin vakavia riskejä
ja uhkia.

Väärennökset uhkaavat

Väärennökset uhkaavat

 • + tulostintasi ja monitoimilaitettasi

  Väärennetyt kasetit saattavat vaurioittaa HP LaserJet -tulostimen ja -monitoimilaitteen laitteistoa1. Tästä voi seurata koko yrityksen tulostuslaitekannan häiriötila tai keskeytyksiä kokonaisiin työnkulkuihin.

 • + Maine

  Tuoteväärennösten valmistaminen ja jakelu on laitonta. Väärennöksiä ostamalla organisaatiosi saattaa joutua kosketuksiin hämärän liiketoiminnan kanssa. Tämä saattaa olla suuren mittakaavan rikollisjärjestöjen toimintaa.

 • + Työtilat

  Värikasettiväärennökset saattavat muuttaa HP-tulostimen/-monitoimilaitteen tulostustoimintaa2. HP:n tulostusjärjestelmät3 toimivat Blue Angel -ohjerajoissa vain, kun niissä käytetään alkuperäisiä HP-värikasetteja.

 • + Ympäristö

  Väärennösten heikon tulostusjäljen ja uusintatulostuksen tarpeen takia ne aiheuttavat usein paperin ja sähkön tapaisten arvokkaiden resurssien hukkakäyttöä.5,6 Käyttöiän lopussa väärennöksiä ei myöskään välttämättä kierrätetä.5

Varmista, että kyseessä on alkuperäinen HP-kasetti

Laatu

Tarkkaa tulostusjälkeä sivu toisensa jälkeen6

Vastuullisuus

Suunniteltu ympäristöasiat mielessä pitäen

Sisäilman laatu

Täyttää ympäristömerkin päästökriteerit3

Tietoturva

Suunniteltu tietoturvalliseksi

Etsi ja osta alkuperäiset Hp-mustepatruunat tai -väriainekasetit nyt

Usein esitetyt kysymykset

Mikä tuoteväärennös on?

Tuoteväärennös muistuttaa täsmälleen alkuperäistä tuotetta. Tässä onnistutaan tyypillisesti käyttämällä alkuperäisen tuotteen tavaramerkkejä ja pakkausmallia. Tämä loukkaa kyseisen tuotteen tavaramerkkiä. Tuoteväärennösten tarkoitus on harhauttaa asiakkaat uskomaan, että he ostavat aitoja tuotteita, vieläpä hyvällä alennuksella. Tuoteväärennöksiä tuotetaan usein aikeena hyödyntää jäljiteltävän tuotteen selvästi suurempaa arvoa.
 

Tuoteväärennöskauppa on laitonta ja kiellettyä useimmissa maissa, muun muassa Euroopan talousalueella (ETA) ja Sveitsissä (CH).10
 

Tulostustarvikkeita väärennetään yleensä markkinoimalla muita kuin HP:n alkuperäiskasetteja (eli uudelleentäytettyjä, uudelleenvalmistettuja tai jäljitelmäkasetteja) luvatta valmistetussa HP-merkityssä pakkauksessa, joka jäljittelee aitoa HP-pakkausta. Asiakkaat luulevat ostavansa alkuperäisen HP-tuotteen, mutta saavatkin sen sijaan heikkolaatuisia väärennöksiä, jotka saattavat vikaantua. Tällaiset kasetit rikkoutuvat ennenaikaisesti tai vaurioittavat tulostimia ja monitoimilaitteita.

Miksi välittäisin kasettiväärennöksistä?

Vaikka kasettiväärennökset saattavat näyttää aidoilta HP-kaseteilta, ne eivät anna hyvää tulostuslaatua, luotettavuutta ja tulostusmääriä, joita asiakkaat ovat tottuneet odottamaan alkuperäisiltä HP-tuotteilta.
 

Sen sijaan kasettiväärennösten käyttöön voi liittyä merkittäviä riskejä. Näitä voivat olla heikko tulostusjälki, pienemmät tulostussivumäärät, ennenaikaisesti rikkoutuvat kasetit tai kasetit, jotka eivät toimi lainkaan, tai jopa tulostimen/monitoimilaitteen vaurioituminen vuotavan musteen tai väriaineen takia, mistä saattaa seurata korjaus- tai huoltokustannuksia ja keskeytyksiä työnkulkuihin.
 

Äskettäinen taloudellisen yhteistyö- ja kehittämisjärjestön OECD:n ja Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) selvitys11 näyttää, että väärennös- ja piraattituotteiden kansainvälinen kauppa on laajuudeltaan 3,3 prosenttia maailmankaupasta eli jopa 509 miljardia dollaria. Euroopan unionissa (EU) väärennös- ja piraattituotteet ovat 6,8 prosenttia tuontitavarasta eli peräti 121 miljardia euroa. Raportissa todetaan myös, että väärennös aiheuttaa yrityksille liikevaihdon menetyksiä, mistä seuraa suoraa ja epäsuoraa työpaikkojen menetystä ja menetyksiä valtiontuloista.

Mitä eroa on väärennöskasetilla, harmaiden markkinoiden kasetilla ja uudelleentäytetyllä/uudelleenvalmistetulla kasetilla?

Älä sekoita väärennettyjä, harmaiden markkinoiden ja laillisesti uudelleentäytettyjä tai uudelleenvalmistettuja tuotteita toisiinsa.
 

Harmaat markkinat eli rinnakkaistuonti viittaa HP-brändättyjen tuotteiden maahantuontiin Euroopan talousalueelle (ETA)1 ja Sveitsiin (CH) ilman tuotemerkin omistajan HP:n valtuutusta. Harmaat markkinat loukkaavat tavaramerkkejä ETA:ssa ja Sveitsissä. Selkeyden vuoksi rajat ylittävä laillisten HP-tuotteiden myynti ETA:ssa ja Sveitsissä ei ole osa harmaita markkinoita. Harmaisiin markkinoihin voi liittyä useita riskejä kauppiaille ja asiakkaille. Lisäksi se saattaa peittää alleen muuta vilpillistä toimintaa, kuten väärennöksiä tai veropetoksia.
 

Kasettien uudelleentäyttö ja uudelleenvalmistus ovat yleisesti ottaen laillista liiketoimintaa, kunhan tuotteet on merkitty selvästi. Esimerkki laillisesti uudelleentäytetystä kasetista on tuote, jossa ilmoitetaan selkeästi ”refilled” (uudelleentäytetty), ei väärinkäytä HP:n logoa vaan käyttää uudelleentäyttöyhtiön nimeä tai brändiä, eikä yleisesti ottaen väärinkäytä alkuperäisen HP-kasetin muotoilua, nimeä jne. Huomaa kuitenkin, että tällaisten tuotteiden paketointi tai myynti tavalla, joka harhauttaa asiakkaan uskomaan, että hän ostaa upouuden aidon HP-kasetin tai tuotteen, joka liittyy HP:hen tai on sen tukema, mutta ei HP:n valmistama, tai mikäli tuotteessa käytetään HP:n immateriaaliomaisuutta ilman HP:n antamaa lupaa, saattaa loukata HP:n immateriaalioikeuksia ja/tai kuluttajansuojalakeja, kuten harhaanjohtavaan mainontaan tai vilpilliseen kauppatapaan liittyviä lakeja.12

Mistä asiakas tietää, että hänellä saattaa olla käytössä kasettiväärennös?

HP:llä on erittäin korkeat laatustandardit kaikille tuotteilleen, myös tulostustarvikkeille. Yleisesti ottaen alkuperäiset HP:n tulostustarvikkeet toimitetaan avaamattomassa, laadukkaassa pakkauksessa. Muun muassa seuraavat asiat saattavat viitata kasettiväärennökseen: kasettipakkauksen HP-turvatarrassa ei ole oikeita ominaisuuksia; kasetti on toimitettu pakkauksessa, joka on ilmeisesti väärennetty, joka on heikkolaatuinen tai joka poikkeaa HP:n pakkauksista; kasetin tulostuslaatu on heikko tai se ei toimi lainkaan.
 

Lisäksi asiakkaat voivat tilata maksuttoman asiakkaan luona tehtävän toimitustarkastuksen (CDI, Customer Delivery Inspection) suurille tai keskikokoisille HP:n kasettitoimituksille, mikäli väärennöksiä on syytä epäillä.

 

Miten HP pyrkii varmistamaan, että sen kanavakumppanit myyvät aitoja tuotteita?

HP pyrkii varmistamaan monin tavoin HP:n kanavakumppanien luotettavuuden hankintapaikkana. HP esimerkiksi auditoi kumppaneitaan järjestelmällisesti varmistaakseen, että niiden varastoissa ei ole väärennöksiä (Channel Partner Protection Audits). Lisäksi HP valistaa kumppaneita siitä, miten he voivat suojata itseään ja asiakkaita väärennöksiltä muun muassa tiedottamalla heille, miten epäilyttävät tulostustarvikkeet havaitaan, ja välittämällä tuoreita väärennösten estämiseen liittyviä uutisia.

Vastuuvapauslausekkeet

 1. HP:n tilaama 2020 EMEA Escalent -kysely. Tulokset perustuvat 246:n HP ServiceOne -kumppanin haastatteluun 26 maassa. Haastatteluun vastanneilla oli vähintään kuuden kuukauden kokemus, ja he olivat huoltaneet 12 kuukauden sisällä HP LaserJet -tulostimia, joissa oli käytetty sekä HP:n alkuperäisiä että muiden merkkien värikasetteja. Muut kuin HP:n värikasetit sisältävät uudelleenvalmistetut, uudelleentäytetyt ja kasettijäljennökset. Katso www.escalent.co/hp/EMEA-Technician2020.pdf
 2. HP:n tilaama marraskuun 2019 WKI Blue Angel -sisäilman laatuselvitys DE-UZ 205 -standardin mukaisesti: 21 tarvike- ja viisi uusiovärikasettimerkkiä, jotka ovat yhteensopivia HP Color LaserJet Pro MFP M477fdw -monitoimilaitteen kanssa (CF410A, 411A, 412A, 413A) ja jotka ostettiin EMEA-alueella, Latinalaisessa Amerikassa ja Pohjois-Amerikassa. Katso hp.com/go/IAQnonhpWKI2019
 3. HP-tulostusjärjestelmä koostuu HP-tulostimesta, HP-paperista ja alkuperäisistä HP-tarvikkeista. Blue Angel DE-UZ 205 -päästökriteerit tai aiempi versio, jota sovellettiin tulostusjärjestelmän julkistusajankohtana.
 4. HP:n tilaamassa ja Four Elements Consultingin vuonna 2019 EMEA-alueella toteuttamassa elinkaariarvioinnissa verrattiin alkuperäisiä mustia HP 55A- ja 26A -värikasetteja sekä joukkoa vaihtoehtoisia tarvikekasetteja kahdeksan ympäristövaikutusluokan osalta. Lisätietoja: http://www.hp.com/go/EMEA-LJLCA-NBC-2019. Elinkaariarvioinnissa viitattiin HP:n tilaamaan ja SpencerLabin toteuttamaan vuoden 2019 tutkimukseen, jossa alkuperäisiä HP LaserJet -värikasetteja verrattiin kahteen EMEA-alueella myytävään tarvikekasettimerkkiin. Lisätietoja: www.spencerlab.com/reports/HPReliability-EMEA-NBC2019.pdf.
 5. HP:n tilaama InfoTrends 2020 EMEA Supplies Recycling -selvitys perustuu keskimääräiseen tulokseen 20 uusiovalmistajan ja NBC-jälleenmyyjän haastattelutuloksiin 12 maassa. Katso www.hp.com/go/EMEA-2020InfoTrends
 6. HP:n tilaama 2019 EMEA SpencerLab Colour Reliability -selvitys vertasi alkuperäisiä HP:n värillisiä LaserJet-kasetteja kuuteen muiden valmistajien kasettiin, mukaan lukien uudelleenvalmistetut, uudelleentäytetyt ja kasettijäljennökset, joita myydään Euroopassa, Lähi-idässä ja Afrikassa. Lisätietoja: www.spencerlab.com/reports/HP-CLR-Reliability-EMEA-2019.pdf. HP:n tilaama 2019 SpencerLab Monochrome Reliability -selvitys vertasi alkuperäisiä HP:n kasetteja 12 muiden valmistajien kasettiin, mukaan lukien uudelleenvalmistetut, uudelleentäytetyt ja kasettijäljennökset, joita myydään Euroopassa, Lähi-idässä ja Afrikassa. Lisätietoja: www.spencerlab.com/reports/HPReliability-EMEA-2019.pdf.
 7. Ohjelman saatavuus vaihtelee. Katso hp.com/recycle.
 8. HP:n Office-luokan tulostusjärjestelmiä ovat tietyt Enterprise- ja Managed-laitteet, joissa on FutureSmart-laiteohjelmistoversio 4.5 tai uudempi, Pro-luokan laitteet, LaserJet-mallit 200 ja suuremmat, ja näissä käytettävät alkuperäiset HP:n värikasetit, PageWide-kasetit ja mustepatruunat. Tämä ei sisällä HP:n integroidulla tulostuspäällä varustettuja patruunoita. Digitaalisen toimitusketjun jäljitys, laitteiston ja pakkausten suojausominaisuudet vaihtelevat paikallisesti tuotekohtaisesti. Katso hp.com/go/SuppliesThatProtect ja hp.com/go/SuppliesSecurityClaims.
 9. Euroopan talousalue sisältää Euroopan unionin jäsenvaltiot (europa.eu/ european-union/about-eu/countries_en) sekä Islannin, Liechtensteinin ja Norjan.
 10. OECD/EUIPO (2019), Trends in Trade in Counterfeit and Pirated Goods, Illicit Trade, OECD Publishing, Paris/European Union Intellectual Property Office.
 11. Määräytyy maakohtaisesti/lainsäädännön perusteella.