HP:n väärennösten esto-ohjelma

Tunnistaa. Raportoi. Estää.
Raportoi epäilyttävästä toiminnasta.

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ (UKK)

Tulostustarvikealalla väärentämisellä tarkoitetaan tulostuskasettien valmistamista, uudelleentäyttöä tai -valmistusta, jonka tavoitteena on markkinoida tuotetta harhaanjohtavasti alkuperäisenä tuotteen, kun se ei sitä ole. Tämä tarkoittaa tavallisesti uudelleentäytetyn tai -valmistetun kasetin pakkaamista aitoa HP-tuotetta vastaavalla tavalla, mikä houkuttelee asiakkaat maksamaan tuotteesta enemmän, sillä he luulevat tuotteen olevan laillinen ja alkuperäinen HP-tuote.

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö (OECD) arvioi, että väärennösten arvo kansainvälisessä kaupassa yltää vuosittain 200 miljardiin dollariin. Maailman tullijärjestö (WCO) ja Kansainvälinen kauppakamari (ICC) uskovat, että väärentäminen vie maailmantaloudelta vuosittain 500 miljardia euroa, mikä vastaa noin 5–8 prosenttia merkkituotteiden maailmankaupasta. Tämä sisältää myös väärennettyjen tulostuskasettien laittoman kaupan. Arvioiden mukaan Euroopassa menetetään väärentämisen seurauksena noin 200 000 työpaikkaa.

Eivät. Asiakkaiden ei pidä sekoittaa väärennettyjä tuotteita laillisiin uudelleentäytettyihin tai -valmistettuihin tuotteisiin, joita myydään tai tarjotaan niin, että asiakkaat eivät voi virheellisesti luulla niiden olevan uusia ja aitoja HP-tuotteita. Esimerkki laillisesta uudelleentäytetystä tuotteesta on tuote, jossa selvästi lukee ”uudelleentäytetty” tai ”uudelleenvalmistettu” eikä siinä ole HP:n logoa, joka antaisi vaikutelman, että tuote on HP:n valmistama, vaan siinä on kasetin täyttäneen yrityksen nimi. Tuotteessa ei myöskään väärinkäytetä alkuperäisen HP-tulostuskasetin ja sen pakkauksen suunnitteluelementtejä.

Petos tarkoittaa pettämistä tai virheellistä esittämistä, jonka tarkoituksena on saada henkilö luopumaan jostakin arvokkaasta, yleensä rahasta. Vaikka petosta voi esiintyä ilman väärennettyjä tuotteita, väärentäminen itsessään on petoksen tyyppi.

Vaikka väärennetyt tulostuskasetit voivat näyttää aidoilta HP-tulostuskaseteilta, niistä puuttuvat HP:n tuotteilta odottamasi erinomainen tulostuslaatu, käytössä todettu luotettavuus ja yhtenäinen riittoisuus.

Väärennettyjen tulostuskasettien mahdollisiin riskeihin kuuluvat muun muassa heikkolaatuiset tulosteet, sivuriittoisuuden väheneminen, ennenaikaisesti vioittuvat tai kokonaan toimimattomat tulostuskasetit, tulostimen korjausta vaativat vahingot, tulostusinfrastruktuurin ja työnkulun keskeytykset sekä laitteistotakuiden mahdollinen mitätöinti. Heikko tai epäyhtenäinen tulostuslaatu on tärkein merkki siitä, että tuotteet eivät ole alkuperäisiä.

HP ei ainoastaan tarjoa asiakkailleen tietoja ja työkaluja, joiden avulla he voivat tunnistaa aidot ja väärennetyt kasetit, vaan se tutkii myös epäiltyä väärennöstoimintaa sekä tekee kansainvälistä yhteistyötä lainvalvonta- ja tulliviranomaisten kanssa, jotka suorittavat takavarikoita ja pidätyksiä. Rikollisten sakot ja tuomiot pannaan täytäntöön paikallisen oikeuskäytännön mukaan.

Viimeisten neljän vuoden aikana ohjelman piirissä on suoritettu seuraavat toimenpiteet Euroopassa, Lähi-idässä ja Afrikassa:

 • Noin 1 000 tutkimusta
 • Noin 600 toimeenpanoa (viranomaisten yllätystarkastukset ja takavarikoinnit)
 • Noin 8 miljoonaa takavarikoitua valmista väärennöstä ja osaa, jotka on tarkoitettu laittomaan jälleenkäyttöön
 • Yli 3 000 kanavakumppanien väärennösten eston tarkastusta

HP asettaa kaikille tuotteille, myös tulostustarvikkeille, erittäin korkeita laadullisia vaatimuksia. Alkuperäiset HP-tulostustarvikkeet toimitetaan aina uusina, ei koskaan uudelleentäytettyinä tai -valmistettuina, ja ne ovat yleensä avaamattomassa, laadukkaassa pakkauksessa. Siksi seuraavat merkit voivat viitata väärennettyihin tuotteisiin:

 • Tulostuskasetin tulostuslaatu on heikko ja/tai epäyhtenäinen.
 • Tulostustarvikkeet toimitetaan avatun näköisessä tai huonolaatuisessa pakkauksessa.
 • Tulostuskaseteissa on väriainepölyä tai mustetta tai ne vuotavat tulostimen sisälle.
 • Tulostuskasetti vioittuu. Väärennettyjen tuotteiden vioittumisaste on erittäin korkea.
 • Tulostuskasetin riittoisuus (mahdollisten tulosteiden määrä) on erittäin pieni.

Lue lisää, miten voit suojautua väärennetyiltä tulostuskaseteilta tai ilmoittaa epäilyistäsi HP:lle.

Jos tarjous kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta, se todennäköisesti on huijaus. Jotta välttyisit kyseenalaisten tarjousten uhriksi joutumiselta, sinun tulisi ostaa vain HP:n valtuutettujen myyntikanavien kautta. HP:n verkkosivuston www.hp.com HP Smart Partner Locator -hakupalvelusta löydät luettelon oman maasi HP-tarvikekumppaneista.

Napsauttamalla tästä voit ilmoittaa epäilyttäviä toimia, jotka liittyvät väärennettyihin kasetteihin: ilmoita väärennös.

HP käsittelee annettuja tietoja luottamuksellisina lain mukaisesti eikä se luovuta niitä tarpeettomasti.

HP-suojausmerkintä on kaikkien alkuperäisten yksiväristen HP LaserJet- ja HP Color LaserJet -tulostuskasettien pakkauksissa kaikissa maailman maissa, mutta sitä ei ole kaikissa mustesuihkutulostuskasettien pakkauksissa. Itse asiassa Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueella useimpien Länsi-Euroopassa myytyjen alkuperäisten HP-mustesuihkutulostuskasettien pakkauksissa ei ole HP-suojausmerkintää, kun taas Lähi-idässä ja Afrikassa se yleensä on. Lisätietoja siitä, milloin HP-mustesuihkutulostuskasettien pakkauksissa on merkintä, saat ladattavissa olevasta ”Tarkista ostoksesi” -tiedotteesta.

Loppukäyttäjät voivat törmätä seuraaviin ongelmiin, kun he käyttävät HP-tulostimissa väärennettyjä tulostuskasetteja:

 • Väärennetyt tuotteet usein vuotavat tai eivät toimi oikein.
 • Väärennettyjen tuotteiden tulostuslaatu voi olla tavallista heikompi ja riittoisuus (tulostettujen sivujen määrä) tavallista pienempi, sillä niiden osat ovat huonolaatuisia.
 • Väärennetyt tuotteet eivät pitkällä aikavälillä yleensä säästä rahaa, sillä ne vioittuvat tavallista todennäköisemmin.
 • Väärennetyt tuotteet voivat vioittaa tulostimen ja mitätöidä sen takuun.
 • Väärennetyt tuotteet voivat tuhlata paperia, sillä niiden tulostuslaatu on heikko.
 • Väärennetyissä tuotteissa voi olla haitallisia aineita, jotka johtuvat ympäristöä vahingoittavasta toiminnasta.
 • Väärennetyt tuotteet eivät kuulu HP:n Planet Partners -kierrätysohjelman piiriin.

HP suhtautuu vakavasti tavaramerkkiensä ja brändinsä suojaamiseen. Se suorittaa maiden rajat ylittäviä tutkimuksia, joiden tavoitteena on estää laittomien tuotteiden kansainvälinen kauppa.

HP:n ACF-ohjelma kertoo HP:n kumppaneille, asiakkaille ja paikallisille viranomaisille siitä, milloin heillä on syytä epäilyihin ja miten he voivat antaa vihjeitä. Tutkivat konsultit seuraavat kaikki johtolankoja tunnistaakseen väärennettyjen tuotteiden merkittävät myyjät ja valmistajat sekä auttavat paikallisia viranomaisia täytäntöönpanotoimissa. Ohjelman satunnaisten tarkastusten avulla varmistetaan lisäksi, että HP:n jakelu- ja jälleenmyyjäkumppanien varastot eivät sisällä väärennöksiä (Channel Partner Anti-Counterfeit Audits, kanavakumppanien väärennösten estotarkastukset). HP osallistuu aktiivisesti myös useiden kansainvälisten yleishyödyllisten brändinhaltijaliittojen toimintaan sekä tukee hallitusten ja lainvalvontaviranomaisten toimia.

Koska tulostuskasetit ovat erittäin tärkeitä HP-tulostusjärjestelmien toiminnan kannalta, HP panostaa merkittävästi kuvankäsittely- ja tulostusalan tutkimus- ja kehitystyöhön. Sen tavoitteena on valmistaa jokainen HP-tulostuskasetti tarkasti sekä varmistaa väriaineen ja musteen yhtenäinen rakenne, jotta tulostuskasetit toimivat moitteettomasti HP LaserJet- ja mustesuihkutulostimien kanssa.

HP-musteseosten parissa työskentelee esimerkiksi sata kemistiä. Yhden musteseoksen kehittäminen voi kestää useita vuosia, ennen kuin se vastaa niitä korkeita laatua ja luotettavuutta koskevia vaatimuksia, joita HP:n asiakkaat ovat HP:ltä tottuneet odottamaan.

HP:n tulostuskasetit ovat alttiita väärennöksille. Mustekasettien todennusohjelmisto (joka on maksuton) ilmaisee, onko asennettu kasetti alkuperäinen HP:n LaserJet-kasetti vai jokin muu kasetti, kuten väärennös. Jos kasetti ei ole aito HP:n kasetti, käyttäjille annetaan lisätietoja mahdollisten väärennöksiin liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi. Jos käyttäjä saa ilmoituksen, kun hän uskoo ostaneensa alkuperäisen HP:n kasetin, hänet ohjataan HP:n väärennösten esto-ohjelman verkkosivustolle (hp.com/go/anticounterfeit). Sivustolla käyttäjä voi raportoida mahdollisesta väärennöksestä.

Yksinkertaisesti sanottuna QR-koodi on Quick Response -viivakoodi. QR-koodeihin voidaan koodata tekstiä, URL-osoite tai muuta tietoja, jotka voidaan sitten avata nopeasti älypuhelimilla, joissa on sisäinen kamera. HP:n uusien suojausmerkintöjen QR-koodit sisältävät sarjanumeroita, joiden avulla on nopeasti tarkastaa tuotteen aitouden.

 • Siirry sovelluskauppaan.
 • Valitse QR-koodien skannaussovellus, kuten i-nigma tai HP eSupplies.
 • Lataa sovellus älypuhelimeesi.

Asiakkaat voivat todentaa suojausmerkinnän QR-koodin avulla käyttämällä mitä tahansa Internetiin yhdistettyä laitetta, jossa on verkkoselain tai QR-koodilukija, kuten älypuhelimella, pöytätietokoneella tai kannettavalla tietokoneella. QR-koodien lukemiseen voi käyttää mitä tahansa älypuhelimelle tai tablet-tietokoneelle tarkoitettua QR-koodin lukusovellusta, kuten i-nigmaa. Asiakkaat voivat myös ladata HP eSupplies -sovelluksen, joka on optimoitu HP:n QR-koodeja ja HP.n mobiilitodennusta varten. HP eSupplies -sovellus on saatavilla iTunes App Store -kaupasta laitteille iPad®, iPhone® ja iPod Touch®.*

*iPad®, iPhone® ja iPod Touch® ovat tavaramerkkejä, jotka omistaa Apple Inc., rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

HP:n suojausmerkinnän aitouden voi varmistaa verkossa:

 • Siirry osoitteeseen www.hp.com/go/ok
 • Tutki merkintä silmämääräisesti ohjeiden mukaan.
 • Anna merkinnän sarjanumero.

HP ei veloita asiakkaita pakkausten suojausmerkintöjen tarkistamisesta HP:n Mobile Authentication -sovelluksella. Koska HP:n Mobile Authentication -sovellus siirtää tietoja Internet-yhteydellä älypuhelimella tai tietokoneella, siitä veloitetaan tavalliset langattoman yhteyden tai Internet-yhteyden yhteysmaksut. HP Mobile Authentication vaatii vain vähän tiedonsiirtoa kasetin aitouden todentamiseen. Käyttäjät, jotka maksavat datakäytön perusteella, voivat odottaa vastaavia maksuja kuin muiden verkkosivustojen käytöstä.