Pressiteade: 16. aprill 2009

HP uued tarkvaralahendused aitavad suurettevõtetel tõsta produktiivsust ja turvalisust

Avalikule ja peamiselt tootmis- ning logistikasektorile suunatud võtmelahendused suurendavad tõhusust ning muudavad protsessid turvalisemaks, hallatavamaks ja standardsemaks.
Andmete automaatse eemaldamise lahendus (Automated Data Removal Solution)  aitab klientidel elimineerida manuaalsetest protsessidest põhjustatud pudelikaela ja dokumendivoo sujuvamaks muuta ning võimaldab avaliku sektori organisatsioonidel paremini kinni pidada tundliku või konfidentsiaalse teabe käitlemisreeglitest.
Selle lahenduse abil saavad volitatud kasutajad endale sobivast asukohast dokumente hõivata, indekseerida ja marsruutida, kasutades intuitiivseid töövoo-valikuid otse seadme kasutajaliidesest. Senine aeglane ja ebakindel käsitsi töö asendub vähem kuluka, tõhusama automatiseeritud protsessiga.
 
HP toob turule ka tööstussektorile mõeldud kättetoimetamisteatiste lahenduse (Delivery Notification Solution for Manufacturing) , mis võimaldab ettevõttel automatiseerida kättetoimetamisteatiste töövoogu. See dokumendiprotsesside automatiseerimissüsteem pakub uuendatud, transpordi-, jälgimis-, arveldamis- ja auditeerimisprotsesse oluliselt lihtsustava vöötkooditehnoloogia abil suuremat tõhusust ja kulude kokkuhoidu. Lahendus annab ettevõttele võimaluse hoida silm peal kõigil väljaminevatel saadetistel ja allkirjastatud kättetoimetamisteatistel. Selline teatiste jälgimissüsteem muudab arveldamise ja dokumentide leidmise kogu organisatsioonis märksa lihtsamaks. Lahendus arvestab ka rahvusvahelisi ning kohalikke standardeid ja klienditeabe konfidentsiaalsusnõudeid.
 
HP lõi uued tooted soovist aidata oma suurettevõtetest klientidel parandada töövoogusid, hallata töökeskkonda ja optimeerida infrastruktuuri. Ettevõtted otsivad võimalusi kasvatada tõhusust ja kärpida kulusid, ilma et kannataks turvalisus või vastavus nõuetele, mida nad peavad järgima. HP poolt pakutavad lahendused mõjutavad tootlikkust otseselt ja kohe võimaldades automatiseerida protsesse, mida seni tehti käsitsi, optimeerida prindi ja digitaalpildinduse keskkonda vastavalt ettevõttes tegelikult tehtavate tööde mahule ja iseloomule ning tagada, et korporatiivseid standardinõudeid täidetakse ka füüsiliste, prinditud dokumentide, mitte ainult elektrooniliste failide puhul.
 
Muud tarkvaralahendused
HP toob turule ka rea toetavaid tarkvaralahendusi, mis aitavad ettevõtetel töövoogu sujuvamaks ja paremini hallatavaks muuta.
•             Väljundiserveri lahendus (Output Server Solution)
HP väljundiserveri lahenduse turule toomine aitab äriprotsesse ja töövoogusid veelgi sujuvamaks muuta, kombineerides endas mitmeid hästiintegreeritud ettevõtteinformatsiooni edastamise lahendusi, mis kindlustavad äridokumentide edastamise kõigisse keskseadmetesse. Selle täielikult unifitseeritud infrastruktuuri abil saavad ettevõtted oma hajali asetsevas ja keerukas keskkonnas keskselt hallata, muuta ja käidelda ärikriitilist infot ning edastada seda ükskõik millisest allikast ükskõik millisesse sihtpunkti.
 
•             HP Avatud laiendusplatvormi haldus (Open Extensibility Platform Management)
Maailmas ainulaadne lahendus, mis lubab ettevõttel seadmeparke konfigureerida, kasutades selleks HP haldustööriistu, mis aitavad leida, avastada, konfigureerida ja hallata kõiki töökeskkonnas leiduvaid seadmeid (k.a mitte-HP seadmed). Lahenduse tuum on OXP-seade, mis võimaldab samast OXP haldusliidesest hallata kõiki olemasolevaid ja uusi HP seadmeid ning muudab uute seadmete installimise IT-osakonna jaoks imelihtsaks. Kasutajad saavad tervet pildindus- ja printimisseadmete parki, k.a HP-seadmetel kasutatavad kolmandate poolte tooted, hallata ja konfigureerida, säästes seega aega ja kulusid, mõnel juhul lühendades päevi kestva töö mõnetunniseks.
 
•             HP Web Jetadmin 10.2
See lahendus aitab administraatoreil optimeerida seadmete kasutust, hoida printimistarvikute kulud kontrolli all, määrata vaike-PIN-turvakoode, määrata seadmete kasutusõigusi ja sujuvalt hallata printimistarvikute tarnimist kõigi HP ja teiste tootjate võrguseadmete jaoks. HP Web Jetadmin 10.2 uute funktsioonide hulgas on parandatud kaughaldusvõimalused, parem seadmete leidmine ja konfigureerimine ning kõrgemal tasemel tarvikutehaldus, mis aitab vähendada hooldusaega ja seadmete üldist ülalpidamiskulu. Lisaks saavad kasutajad nüüd kaughalduse teel määrata ooterežiimile ja tagasi töörežiimile lülitumise kellaaegu, mis säästab energiat.
 
•             HP Universal Print Driver 5.0
Selle auhindadega pärjatud  mitmekülgse draiveri juurde kuulub nüüd ka HP EasyColor, mis optimeerib värviprintimist ja parandab pildirikaste dokumentide printimisprotsessi. Samuti saavad kasutajad nüüd konfigureerida oma seadmed automaatselt kahepoolselt printima, mis aitab säästa paberit.

About HP Inc.

HP Inc. creates technology that makes life better for everyone, everywhere. Through our portfolio of printers, PCs, mobile devices, solutions, and services, we engineer experiences that amaze. More information about HP Inc. is available at http://www.hp.com.

© 2016 HP Inc. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP Inc. products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP Inc. shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.