Olemuslugu: 29. mai 2008
Teemad:

Trükimess Drupa 2008: kaasaegne ning kasumlik trükkimine

Registreerige end, et vaadata esitlust HP uutest põnevatest toodetest, mida HP messil Drupa 2008 tutvustab.

Digitaaltrükimasina HP Inkjet Web pilt

Digitaaltrükimasin HP Inkjet Web

HP trükilahendused pakuvad trükitööstusele uut laadi võimalusi. Suurima rahvusvahelise trükimessi Drupa külastajad saavad tutvuda kaasaegse ning kasumliku trükkimisega ehk teisisõnu sellega, kuidas digiajastul oma võimalusi laiendada.

29. maist kuni 11. juunini Saksamaal Düsseldorfis toimuval trükimessil Drupa kuulub HP-le keskne koht. HP esitleb suurima väljapanekuga ulatuslikku digitaalvärvilahenduste valikut, mis on tunnistuseks HP uuenduslikule lähenemisele, eestvedaja positsioonile selles tööstusharus, globaalsele vastutusele ning meie klientide edule.

„HP puhul saavad trükiteenuseid vajavad kliendid ühelt koostööpartnerilt abi nii IT- kui trükialastes küsimustes ning ka uute turgude vallutamisel ja uute võimaluste leidmisel, ja seda kõike kasumit tagaval viisil,” sõnas HP president Mark Hurd.

Tutvuge HP uuenduslike lahendustega

Digitaaltrükimasina HP Indigo 700 pilt

Trükimasin HP Indigo 7000

HP Graphic Arts tutvustab Drupal uusi trükimasinaid, mida iseloomustavad nii suur kiirus kui tootlikkus.

Tähelepanu keskmesse tõuseb aga kindlasti maailma ainulaadne digitaalne trükimasin HP Inkjet Web. See kiire digitaaltrükimasin trükib täisvärvides kuni 76,2 cm (30 tolli) laiustele lehtedele kiirusega 122 meetrit (400 jalga) minutis. Masin on ette nähtud suuremate tiraažide trükkimiseks, mida tavaliselt trükitakse ofsettrükitehnikas (ajalehed, raamatud ja otseturundusmaterjalid), selle masina puhul on aga suuretiraažiliste reklaamdokumentide trükkimise kulud nii värviliste kui ka mustvalgete trükiste puhul väiksemad.

Kolm uut HP Indigo trükimasinat – digitaaltrükimasinad HP Indigo 7000, HP Indigo W7200 ja HP Indigo WS6000 – on kiiremad ja märksa tootlikumad kui praegu kasutusel olevad mudelid. Need masinad vähendavad ka tootmiskulusid, tagades ofsettrükikvaliteediga samaväärse kvaliteedi.

HP Indigo trükimasinatega saab pakkuda ka nõudmisel ehk on-demand trükkimist. See tähendab paindlikku võimalust trükkida väikseid tiraaže kiiresti ja säästlikult. Sihtturunduse tulemuseks on kordades kasvav klientide reageerimise määr, mille tulemusel suureneb tulu ja kasum üle 30%.1

» Säästke keskkonda

HP on-demand trükitehnoloogia aitab vähendada jäätmeid, energiatarvet ja emissioone. Viimase hetke ülevaatusi ja parandusi saab teha minimaalsete kuludega, säästmine toimub ka seismajäänud või aegunud materjalide tootmise, ladustamise ja tarnimise vähenemise arvelt. Selline paindlikkus vähendab paberi ja kulumaterjalide raiskamist uskumatul määral – peaaegu kolmandiku võrra.2

HP kliendid saavad valida suureformaadilisi lahendusi selle valdkonna kõige mitmekesisemate ja keskkonnasäästlikumate võimaluste hulgast. Valik ulatub rullprinterist kuni hübriid- ja lameprinteriteni ning vähelahustuvatest tintidest kuni veepõhiste tintide ja HP uute lateksprintimise tehnoloogiateni. Uuenduslikel veepõhistel HP latekstintidel on palju eeliseid, mis on omased vees lahustuvate tintide tehnoloogiale - näiteks vastupidavus välistingimustes. Sellised eelised on olulised teatud rakendusalade ja turgude jaoks, sest selle tehnoloogia ohutuse tõttu ei ole vaja lähtuda keskkonna-, tervise- ja ohutusteguritest.

Tänu oma innovatiivsele ja ulatuslikule digitaaltoodete ja -teenuste valikule loob HP oma klientidele konkurentsieelised ja aitab leida uusi ja kasumit tagavaid arenguvõimalusi.

 

HP Drupa väljapaneku virtuaaltuur
HP pakub 30-minutilist ülevaadet Drupal esitletavatest HP toodetest ja teenustest, et näidata, mis peitub sõnade „Kaasaegne ja kasumlik trükkimine” taga. Tuuri käigus külastatakse muuhulgas HP tulemusüksusi ja näidatakse tooteid, rakendusi ja klientide valmistatud trükitöid. Osalege kõiki allnimetatud tulemusüksusi tutvustaval virtuaaltuuril.

Turundus
Edastage õige sõnum õigel ajal, kasutage selleks kaasaegseid, foto- ja ofsetkvaliteediga turundusmaterjale ning tõhusaid tööprotsesse.

Otseturundus
Valmistage kvaliteetseid, personaliseeritud otsepostitusmaterjale – tulemuseks on suurenenud klientide arv.
HP Indigo mitmesugused tõhusad trükifunktsioonid võimaldavad koostada mõjuvaid, asjakohaseid ja konkreetsele sihtgrupile suunatud materjale ja suurendada sellega klientide arvu.

Sildid ja pakendamine
Uuenduslikud lahendused võimaldavad arendada brändi terviklikult, hoida tühistuskulusid kontrolli all ja suurendada väärtusahela tootlikkust. Teil on võimalik toota ka sihtrühmale suunatud on-demand materjale. Masinate seadistamine toimub sealjuures kiiresti ning jäägid on minimaalsed, kuid tulemused lähtuvad kaubamärgist.

Sildid ja stendid
Tutvuge suureformaadilise graafika kasutusvõimalustega. Õppige tundma HP printerite erakordset tootlikkust, kvaliteeti ja usaldusväärsust nii sise- kui ka välistingimustes kasutatava graafika osas.

Töövoog
Uurige, kuidas on võimalik tootmist uuendada ja oma tootevalikut suurendada. HP SmartStream pakub tõestatud kvaliteediga terviklikku töövoohaldust. Kuna tegemist on avatud keskkonnaga, on neid lahendusi lihtne kohandada.

Fotograafia
Tutvuge, kuidas kasvatada oma äritegevust ning vastata üha suurenevale vajadusele personaalsete ja professionaalsete fototoodete järele, kasutades tavalisest fotoprintimisest palju mitmekülgsemaid süsteeme ja tehnoloogiaid.

Väljaanded
Leidke võimalus, kuidas vastata üha suurenevale nõudlusele väikeste, personaliseeritud ja isekirjastatud "nõudmiseni" väljaannete järele. Olge trendilooja ja tootke digitaalselt suureformaadilisi ajalehti.

Äritegevuse tõhustajad
Laiendage oma äritegevust ja suurendage kasumlikkust HP äritegevuse tõhustamise vahenditega, sh valdkonna juhtivate varustamis-, klienditoe-, finantseerimis- ja äriarendusvõrkude abil.

(1) 
Personaliseerimisega kasvab korduvate tellimuste arv 48%, reageerimismäär 36%, reageerimiskiirus 34% ja üldine tulu/kasum 32% (Allikas: InfoTrends, The future of Mail & Transaction Documents).
(2) 
20 kuni 30% trükistest heidetakse juba enne kasutamist kõrvale, kuna need on vananenud (peamine põhjus) ja kasutud (Allikas: PODI).

About HP Inc.

HP Inc. creates technology that makes life better for everyone, everywhere. Through our portfolio of printers, PCs, mobile devices, solutions, and services, we engineer experiences that amaze. More information about HP Inc. is available at http://www.hp.com.

© 2016 HP Inc. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP Inc. products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP Inc. shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.