Olemuslugu: 24. jaanuar 2008
Teemad:

Säästlik andmetöötlus: säästke energiat, kaitske keskkonda

Kui kauaks energiat jätkub?

Energiakulu kogu maailmas aina suureneb. Suurbritannias tarbib keskmise suurusega andmekeskus aasta vältel rohkem energiat kui Leicesteri linn1.

Kuhu energia kulub? Enamikus andmekeskustes kulub üle 60 protsendi energiast IT-seadmete jahutamiseks2. Kui nii edasi läheb, kujuneb serveri toitega varustamine ja jahutamine kogu selle tööea vältel kallimaks kui serveri enda ostuhind.

Kui ettevõtted soovivad ka tulevikus oma äritegevust jätkata, peavad nad energiatarbimises uuendusi tegema. HP-l on paljude ettevõtete andmekeskuste ning ka enda andmekeskuste najal suuri kogemusi, mille abil saab HP aidata energiakulusid 50–60 protsenti vähendada. Need energiasäästuviisid annavad väga mõjuvaid tulemusi: finantskasumid IT-operaatorite ja klientide jaoks ning samal ajal ülioluline muudatus keskkonnasäästlikkuse seisukohast.

Energiatarbimise ja -kulude vähendamine

Alalisvooluandur

Selle tehnoloogia abil reguleeritakse andmekeskuse kliimaseadeid, et jahutus toimuks siis, kui see on vajalik, ja seal, kus see on vajalik.

Kuidas saavad andmekeskused pakkuda ettevõttele vajalikke IT-teenuseid, ilma et see toimuks tulevaste põlvkondade ressursside arvelt? Kuidas muuta andmetöötlus „säästvamaks”?

HP on võimeline jahutusenergia kulusid suures ulatuses vähendama, kombineerides mehaanilise soojustehnika ja arvutiteaduse. Kuid kulusid saab piirata üksnes siis, kui energiatarbimist ja keskkonnale avaldatavaid mõjusid vähendatakse igal tasandil. HP jaoks tähendab säästlikkus kõigi andmekeskuse seadmete energiasäästu võimaluste kasutamist: alates serverites olevatest väikeste protsessorite kiipidest kuni andmekeskuse suurte kliimaseadmeteni. Me nimetame seda lahendust: „chip to chiller.”
Pärast aastakümne pikkust panustamist uurimis- ja arendustegevusse on HP saanud energia- ja jahutustehnoloogia saavutuste eest üle 1000 patendi. Sel põhjusel on HP ettevõtte Gartner research sõnul „neile probleemidele tähelepanu pööramise osas kõige häälekam ja missioonitundelisem, võrreldes teiste suurimate riistvaratarnijatega.”3 HP BladeSystem c-klassi serverid kasutavad 30% vähem energiat kui tavalised püstikserverid ja nende „aktiivne ventilatsioonitehnika”, mille puhul on lähtutud lennukimootorist, kasutab tavalistest jahutusventilaatoritest 50% vähem energiat.

„Virtualiseerimine” on vahendite ja tehnoloogiate komplekt, mis lihtsustab nende ressursside ühendamist ja jagamist. Tulemuseks on seadmete otstarbekam kasutusviis ja sellest tulenevad väiksemad energiakulud. Virtualiseerimine on teine moodus, kuidas HP aitab säästa materjalide, energia ja kasvuhoonegaaside arvel. See on oluline arenguetapp IT konsolideerumise suunas.

Säästlik jahutamine

Alalisvoolu soojus

Mis see tähendaks, kui andmetöötluse tööprotsessid toimuksid andmekeskuse kõige jahedamates kohtades?

Et jõuda lõppeesmärgini, mille puhul toimib õiges kohas õigel ajal õige toide ja jahutus, on HP teadustöötajad loonud uued tehnoloogiad termaalse analüüsi teenuste ja dünaamilise otstarbeka jahutuse näol.

Tänu kõrgetasemelistele modelleerimisseadmetele saab HP termaalse analüüsi teel määrata kõrgtihedatele serveri- ja salvestusseadmetele vajalikud soojustingimused. Kõigepealt koostatakse andmekeskuse „kolmemõõtmeline kaart”, kus on märgitud, kui palju, kui sageli ja kus kliimaseadmed seadmete juurde külma õhu juhivad.

Esimene sellelaadne lahendus, dünaamiline otstarbekas jahutamine on „intelligentne” kliimasüsteem kogu andmekeskuse või serverijaamade jaoks, olenemata nende suurusest. IT-seadmete korpustesse on paigaldatud tuhandete väikeandurite võrk, mis mõõdab õhutemperatuuri reaalajas. Andurid juhivad jahutuse ainult sellistesse andmekeskuse paikadesse, kus see tõesti vajalik on.

Säästlik andmetalletus

Alalisvooluvoog

Ühtse toitehalduslahenduse loomine.

Salvestusvõrgud tarbivad 15 protsenti IT-seadmete tarbitavast energiast. Nende näol on hea võimalus säästa raha, ilma et peaks lõivu maksma funktsionaaluse või turbe osas. Lint on jahe varundusmoodus – kuni 99% kettavarundusest jahedam. HP Ultrium lindilahendused vähendavad energia- ja jahutuskulusid, kuid samas on usaldusväärsed, neid on testitud kõige ekstreemsemates tingimustes. Lindidraivereid saab väiksema soojuskuluga rohkem kokku pakkida. See säästab ruumi, ilma et jahutuskulud kasvaksid.

HP uuendused aitavad ettevõtetel terves maailmas (andmekeskustes ja neist väljaspool) nii majandustulemusi saavutada kui ka keskkonda kaitsta, eelduseks on energiasäästlikud strateegiad. HP otsib ka uusi võimalusi, kuidas vähendada fossiilseid kütuseid ja elektrit kulutavate tootmisprotsesside mõju maailma energiavarudele. HP ja Maailma Looduse Fond (WWF) teevad koostööd selle nimel, et vähendada kasvuhoonegaaside eraldumist HP ülemaailmsetest töövahenditest. Eesmärgiks on täiustada HP tehnoloogiat, et arendada teadust ja juurutada tegevust, mille puhul arvestatakse kliimatingimusi.

HP on seadnud endale sihiks vähendada energiatarvet 2010. aastaks 20 protsenti.

Eesmärgi püstitamine

HP dünaamilist otstarbekat tehnoloogiat rakendatakse suurimal määral järgmise põlvkonna uuringute andmekeskuses, mis asub Bangalores, Indias. On püstitatud eesmärk, et andmekeskus vähendab energiatarvet 40 protsenti, võrreldes praeguste andmekeskuse jahutusmeetoditega.

(1) 
BroadGroupi „Eneregia- ja jahutusuuring 2006.”
(2) 
HP ja Uptime Instituudi uuring.
(3) 
Kuidas HP käsitleb kõrgtihedate serveritega seotud energia- ja jahutusprobleeme” (26. september, 2006).

About HP Inc.

HP Inc. creates technology that makes life better for everyone, everywhere. Through our portfolio of printers, PCs, mobile devices, solutions, and services, we engineer experiences that amaze. More information about HP Inc. is available at http://www.hp.com.

© 2016 HP Inc. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP Inc. products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP Inc. shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.