Pressiteade: 11. august 2010

Sõltumatu uuring: HP printerite originaaltindikassetid on palju paremad kui võrreldavad alternatiivid

HP teatel kinnitab sõltumatu uuring, et HP originaaltarvikutega saab printida 34,7 protsenti rohkem lehekülgi kui Euroopa päritolu alternatiivsete mitteoriginaalbrändide (store/refill brands) või taastäidetud (refill station) tindikassettidega.(1)

Uuringu käigus testiti enam kui 1000 tindikassetti ning võrreldi HP originaaltarvikuid Euroopa üheksa teise tuntud tootja või täitja kassettidega.(2) 

Tulemused olid järgmised:
• HP originaaltarvikutega saab printida keskmiselt 34,7 protsenti rohkem lehekülgi kui mitteoriginaalidest tindikassettidega(3) ning mõnel puhul sai HP tarvikutega printida 350 lehekülge rohkem kui testirühma ülejäänud kassettidega.(4)  
• Usaldusväärsuse test näitas, et alternatiivsed kassetid ei töötanud 15,7 protsendil proovitud juhtudest(5). HP originaalkassettide vastav näitaja oli üks protsent.(6)  

“Tulemused näitavad jälle, et HP originaalkassetid pakuvad paremat kvaliteeti ning tulemust kui taastäidetud või ümbertöödeldud (remanufactured) alternatiivid,” ütles HP pildinduse ja printimise grupi tindiprinterite ja veebilahenduste brändijuht Balti riikides Liivi Joasoon.
“Tarbijad saavad HP originaaltarvikutega printida rohkem lehekülgi. Taastäidetud ning ümbertöödeldud kassetid annavad tulemuseks vähem prinditud lehekülgi ning kassettide ülesütlemise tõenäosus on palju suurem,” lisas ta.

Täidetud kassettide põhiprobleemideks olid printimisel tekkinud triibud, mida ei saanud kõrvaldada trükipea puhastamisega; samuti kassettide vead, mis takistasid printimist: värvide segunemine, kassettide märgatavad lekked ning purunemine paigaldamise käigus.

Kokku testiti 920 taastäidetud tindikassetti(7) ning 102 HP originaalkassetti, kasutades kokku 19 HP Deskjet 930 ja 970 printerit, 11 HP Deskjet 5650 printerit ja 15 HP Deskjet 6940 printerit.

HP
HP loob uusi tehnoloogilisi võimalusi inimeste, ettevõtete, valitsuste ja ühiskonna sisukaks mõjutamiseks. Maailma suurima tehnoloogiafirmana pakub HP klientide vajaduste lahendamiseks printimist, isiklikku arvutikasutust, tarkvara, teenuseid ning IT-infrastruktuuri hõlmavat toote- ja teenusevalikut. HP (NYSE: HPQ) kohta leiate täiendavat teavet aadressilt http://www.hp.com.

(1) Tuginedes HP tellimusel by QualityLogicu poolt läbiviidud võrdleva uuringu tulemustele, kus võrreldi HP 45, 78, 56, 57, 339 and 334 tindiprinterikassette valiku alternatiivsete ning taastäidetud kassettidega. Uuringu kokkuvõte asub: http://www.qualitylogic.com/2010hpinktestemea.pdf.
(2) Testimine viidi läbi kooskõlas ISO/IEC 24711 miinimumnõuetega valimi osas. HP igast kassetimudelist testiti 17 eksemplari. Teistest kassettides testiti igat mudelit 16 kuni 21 korda. Täpsemalt: http://www.qualitylogic.com/2010hpinktestemea.pdf.
(3) Võrdleva uuringu tulemusena printisid HP originaalkassetid 16,7 protsenti rohkem lehekülgi kui alternatiivsete tootjate kassetid ning 52,6 protsenti rohkem lehekülgi, kui taastäitmistöökodade kassetid. Detailsemalt: http://www.qualitylogic.com/2010hpinktestemea.pdf.
(4) Põhineb 920 taastäidetud ning 102 HP tindikasseti testimisel. Enamprinditud lehtede keskmine protsent arvutati tuginedes HP iga tindikassetiga prinditud keskmise lehekülgede arvu ning sama mudeli taastäidetud kasseti lehekülgede arvu võrdlusega. Iga kassetimudeli protsendinäitajatest võeti keskmine, et tuua esile protsendierinevused iga brändi puhul.
(5) Võrdleva uuringu tulemusena oli alternatiivsete tootjate kassettide ebaõnnestumine protsent 12,2 ning taastäidetud kassettidel 18,4 protsenti. Mõlemat tüüpi võõrkassettide vead olid järgmised: triipude jätmine, kasseti rike, värvide segunemine ja oluline leke. Täpsemalt: http://www.qualitylogic.com/2010hpinktestemea.pdf
(6) HP originaaltindikassettide ebaõnnestumised – uuringu kohaselt üks protsent – on kaetud HP piiratud garantiiga. Täpsemalt lugege: http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?lc=en&dlc=en&cc=uk&docname=c00206040
(7) Testiti 410 kassetti alternatiivtootjatelt ning 510 taastäitjatelt. Täpsemalt: http://www.qualitylogic.com/2010hpinktestemea.pdf

About HP Inc.

HP Inc. creates technology that makes life better for everyone, everywhere. Through our portfolio of printers, PCs, mobile devices, solutions, and services, we engineer experiences that amaze. More information about HP Inc. is available at http://www.hp.com.

© 2016 HP Inc. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP Inc. products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP Inc. shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.