HP täiustab hallatud printimisteenuseid ettevõtetele

Uued lahendused võimaldavad mobiilset printimist

Üksikasjalik teave uutelahenduste ja teenuste kohta on kättesaadav veebilehel What’s New. Virtuaalse esitluse ja veebiülekande võib leida siit.

Lisaks sellele tutvustas ettevõte HP ePrint Enterprise kantavat printimislahendust, mille alusekson HPCloudPrint tehnoloogia ning mis on kättesaadav BlackBerry®nutitelefonil. Käesolev uudis on jätkuks mullusele teatele HPja Research In Motioni (RIM) strateegilisest koostööst ningsellega rakendatakse esmakordselt HP ePrint-strateegiat. HP ePrinton edaspidi kättesaadav ka näiteks FedExi kontorite ja HiltonWorldwide hotelliketi kaudu, pakkudes ärireisijatele turvalisekaugprintimise võimalust.

"Meie ettevõtte klientidelon vaja, et aitaksime neil luua korda nende tehnopargi kaoses,"lausus HP pilditöötlus- ja printimisgrupi ning juhitavateettevõttelahenduste (MPS) asepresident Bruce Dahlgren. "Täna võimeneile näidata investeeringute tootlikkust, mis põhineb õigeltarkvara valikul, töövoogude haldamisel ja mobiilsete töövoogudealastel uuendustel, ning pakkuda ühtset lahendust paindlikuhallatud printimisteenuste rakendamise abil."

Täiustatud haldussuutlikkuse huvides ühendab HP MPS Smart DecisionSuite endas kasutajaliideste suutlikkuse ja põhiteenusteinfrastruktuuri. Suurendades infotehnoloogilist läbipaistvust ningtagades parema juurdepääsu trükipargile, võimaldab see tootesariühtsel globaalsel standardil põhinevaid tarneprotsesse ja-suutlikkust.

HP tutvustas ka lahendusiHP Exstream, miskujutab endast täielikult integreeritud tarkvaraplatvormikohandatava kliendisuhtlusplatvormi loomiseks, haldamiseks jatarneks suuremahulistes, nõudlusel põhinevates ja interaktiivseteskeskkondades. HP Exstream juhtimiskeskus tõhustab tootmisprotsessetööülesannete automaatjärjestamise abil ning aitab suurendadainvesteeringute tootlikkust, hallates tõhusalt kõigi tootmisüksusteläbilaset.

HP
HP loob uusi tehnoloogilisi võimalusi inimeste, ettevõtete,valitsuste ja ühiskonna sisukaks mõjutamiseks. Maailma suurimatehnoloogiafirmana pakub HP klientide probleemide lahendamiseksprintimist, isiklikku arvutikasutust, tarkvara, teenuseid ningIT-infrastruktuuri hõlmavat toote- ja teenusevalikut. HP (NYSE:HPQ) kohta leiate täiendavat teavet aadressilt http://www.hp.com.

About HP Inc.

HP Inc. creates technology that makes life better for everyone, everywhere. Through our portfolio of printers, PCs, mobile devices, solutions, and services, we engineer experiences that amaze. More information about HP Inc. is available at http://www.hp.com.

© 2016 HP Inc. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP Inc. products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP Inc. shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.