Pressiteade: 24. august 2012
Teemad:

HP teenis 3. kvartalis 29,7 miljardit dollarit tulu

HP teenis 31. juulil 2012 lõppenud kolmandas kvartalis 29,7 miljardit USA dollarit puhastulu, mis on 5% vähem kui aasta tagasi. Valuutakursi muutusega korrigeerides oli tulude langus 2%.
 
Raamatupidamistava kohaselt arvutatud kahjum aktsia kohta oli 4,49 dollarit võrreldes möödunud perioodi 0,93 dollari  suuruse tuluga aktsia kohta (EPS). Maksujärgseid kulusid mitte arvestades (non-GAAP) langes tulu aktsia kohta 9% 1 dollarile. Non-GAAP tulemused ei sisalda 10,8 miljardit dollarit ehk 5,49 dollarit aktsia kohta maksudejärgset kulu, mis on seotud immateriaalse põhivara amortisatsiooni ning restruktureerimis- ja ülevõtmistasudega. Sealhulgas sisaldab see teenuste valdkonna firmaväärtuse ja Compaqi kaubamärgi väärtuse ümberhindamist ning mais alustatud re-struktureerimisprogrammi kulusid.

“HP on alles oma mitmeaastase muutuse varajases etapis, kuid oleme vaatamata vastutuulele saavutanud juba korralikku edu,” ütles HP president ja tegevjuht Meg Whitman. „Lõppenud kvartalis astusime olulisi samme oma strateegilistele prioriteetidele keskendumiseks, tegelesime kuludega, juhtisime organisatsioonile vajalikku muutust ning parandasime bilanssi. Jätkame lubatu elluviimist.”

HP personaalsete süsteemide grupi (PSG) tulu langes kolmandas kvartalis 10% ja ärirentaabluseks saavutati 4,7%. Seadmeid tarniti 10% vähem kui mullu 3. kvartalis. Pildindus- ja printimislahenduste grupi (IPG)tulu vähenes 3% ning ärirentaablus oli 15,8%. Varunduse ja serverite (ESSN) valdkond teenis 3. kvartalis 4% vähem tulu kui aasta varem ning näitas ärirentaablust 10,9%. Teenuste valdkonna tulu tervikuna langes 3% ning ärirentaablus oli 11%. Tarkvara valdkonna tulud kasvasid 18% ning ärirentaablus küündis 18%-ni,sisaldades tütarettevõtte Autonomy tulemusi. Finantsteenuste tulud jäid samale tasemele ja rentaablus oli 10,4%.

HP ootab kogu 2012. aasta tuluks aktsia kohta 4,05-4,07 dollarit non-GAAP järgi. Non-GAAP tulemused ei sisalda maksudejärgset kulu 6,30 dollarit aktsia kohta, mis on seotud immateriaalse põhivara amortisatsiooni ning restruktureerimis- ja ülevõtmistasudega.

Detailne info HP 3. kvartali majandustulemuste kohta on kättesaadav veebilehel www.hp.com/investor/home

About HP Inc.

HP Inc. creates technology that makes life better for everyone, everywhere. Through our portfolio of printers, PCs, mobile devices, solutions, and services, we engineer experiences that amaze. More information about HP Inc. is available at http://www.hp.com.

© 2016 HP Inc. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP Inc. products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP Inc. shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.