HP eelispartnerid

HP eelispartner GOLD

HP eelispartner GOLD

HP GOLD eelispartneritele pakutakse parimat võimalikku võimalust erinevuste kehtestamiseks ja konkurentsivõimelist soodustuste paketti HP-lt.

Samuti saavad nad ligipääsu teatud HP programmidele, kaasa arvatud võimele spetsialiseeruda ühele või mitmele HP’ tuumikvaldkonnale ning kasutada eksklusiivselt HP GOLD logo.