HP eelispartner

HP eelispartner

Kokkuvõte HP GOLD eelispartneri taotlemisprotsessist

Selleks, et taotleda eelispartneri ja Gold eelispartneri liikmesust aastal 2009 (alates 1. novembrist 2008 kuni 31. oktoobrini 2009), on teatud kohustuslikud kriteeriumid, mida partneritele HP eelispartneri vajaliku taseme saamiseks nõutakse.

Lisainfoks võtke palun ühendust kohaliku HP partneri kontoriga

Külastage lisainfo saamiseks HP Smart Portal'it

www.hp.com/eur/smartportal