HP Anti-counterfeitReport

Mis on võltsitud printerikassetid ja miks see peaks Teile korda minema?

Mis on võltsitud printerikassett?

Võltsitud printerikassetid on valdavalt uuesti täidetud printerikassetid, mis on pakendatud volitamata või võltsitud HP pakenditesse. Nende eesmärgiks on panna ostja uskuma, et tegemist on HP originaaltoodetega, mida need tegelikult ei ole.

Võltsitud printerikassettide kasutamisega seotud riske kirjeldava filmi vaatamiseks vajutage siia

Miks ma peaksin sellest hoolima?

Kuigi võltsitud printerikassetid võivad välja näha nagu HP originaalprinterikassetid, ei taga need teile kõrget kvaliteeti, töökindlust ja stabiilset prinditavate lehtede hulka, mida olete harjunud HP toodetelt ootama.

Võltsitud printerikassettide kasutamine võib muuhulgas põhjustada nii kehva printimiskvaliteeti, vähenenud lehekülgede arvu, printerikassetide enneaegset riknemist või mittetöötamist, printeri remonti nõudvat kahjustust, printimisinfrastruktuuri ja töö katkemist kui ka riistvara garantii kehtetuks muutumist. Kehv või ebaühtlane printimiskvaliteet on mitteoriginaaltoodete peamiseks tunnuseks.

Material seized in an anti-counterfeit raidMaterial seized in an anti-counterfeit raidMaterial seized in an anti-counterfeit raidMaterial seized in an anti-counterfeit raid

Tüüpilised esemed, mida võimud reidide käigus arestisid:

Kuidas HP oma kliente kaitseb?

Lisaks klientide varustamisele informatsiooni ja vahenditega originaalprinterikassettide eristamiseks võltsitud printerikassettidest, tegeleb HP ka kahtlustatavate võltsijate uurimisega ning teeb koostööd politsei ja tolliametnikega, kes korraldavad reide ja peavad kahtlusalused kinni. Kurjategijatele karistuse määramisega tegeleb edasi kohalik kohtusüsteem.

Viimase nelja aastaga on programmi raames Euroopas, Lähis-Idas ja Aafrikas teostatud järelevalve järgmise üle:

  • umbes 1000 juurdlust
  • umbes 500 sunnivahendit (reidid ja konfiskeerimised võimude poolt)
  • umbes 9 miljonit konfiskeeritud valmis võltsingut ja illegaalse korduvkasutuse jaoks mõeldud komponenti
  • üle 3000 HP ametliku edasimüüja võltsimisvastase auditi
Material seized in an anti-counterfeit raidMaterial seized in an anti-counterfeit raidMaterial seized in an anti-counterfeit raid

Võltsitud prinditarvikuid sisaldavad laod

Close icon