Prensa de bobina HP PageWide T470 HD

Prensa de bobina HP PageWide T480 HD

Prensa de bobina HP PageWide T490 HD

Serie de prensas rotativas HP PageWide T490 HD mono