Prensa de bobina HP PageWide T370 HD

Prensa de bobina HP PageWide T380 HD

Prensa de bobina HP PageWide T390 HD

Serie de prensas rotativas HP PageWide T390 HD mono