GØR UDFORDRINGERNE MINDRE

FRIGØR RESSOURCER

STRØMLIN MIGRERING

1. Serviceniveauer og responstider for HP Care Packs afhænger af din geografiske placering. Serviceydelser træder i kraft på købsdatoen for hardwaren. Der gælder visse restriktioner og begrænsninger. Se flere oplysninger på www.hp.com/go/cpc. HP's tjenester er omfattet af HP's gældende vilkår og betingelser for brug af tjenester, som blev oplyst til kunden ved købet. Kunden kan have yderligere lovbestemte rettigheder i henhold til den gældende lokale lovgivning, og disse rettigheder påvirkes på ingen måde af HP's vilkår og betingelser for brug af tjenesten eller af HP's begrænsede garanti, der følger med HP-produktet.