Implementeringstjenester

Hvis "implementering af ny teknologi" ikke indgår i din virksomheds hovedmålsætning, hvorfor så ikke lade os klare det?

Installation og implementering af et helt arsenal af hardware kan være overvældende for en stor virksomhed, medmindre du overlader det til HP. Vi klarer alt lige fra logistik og installation til migrering af data og datasikret udfasning1. Det betyder, at du og dit personale kan fokusere på at få mest muligt ud af jeres teknologiværktøjer.

Kontakt os

Fra levering til sikker udfasning

Relaterede serviceydelser

HP's tjenester er omfattet af HP's gældende vilkår og betingelser, som kunden har modtaget ved købet. Kunden kan have yderligere lovbestemte rettigheder i henhold til den gældende lokale lovgivning, og disse rettigheder påvirkes på ingen måde af HP's vilkår og betingelser for brug af tjenesten eller af den HP-garanti, der følger med HP-produktet.

1. Programmet findes ikke i alle lande. Du kan få flere oplysninger på hp.com/recycle