Bemærkning angående juridiske krav til anmodninger fra den registrerede

1

Lovgivningsmæssige krav

I henhold til den generelle forordning om databeskyttelse har HP en måned til at udlevere oplysninger eller træffe foranstaltninger i forbindelse med en forespørgsel eller klage. Denne periode kan om nødvendigt forlænges med yderligere to måneder, idet der tages højde for anmodningens kompleksitet. I tilfælde hvor HP har behov for længere svartid, underrettes du om forlængelsen inden for den oprindelige tidsfrist på en måned.


I henhold til Californiens forbrugerbeskyttelseslov har HP 45 dage til at udlevere oplysninger eller træffe foranstaltninger i forbindelse med en forespørgsel eller klage. Denne periode kan om nødvendigt forlænges med yderligere 45 dage, idet der tages højde for anmodningens kompleksitet. I tilfælde hvor HP har behov for længere svartid, underrettes du om forlængelsen inden for den oprindelige tidsfrist på 45 dage.


Bemærk, at det er HP’s mål at svare inden for 5 arbejdsdage, men at de handlinger, du anmoder om, kan tage længere tid at gennemføre.5

Relaterede link: