Pressemeddelelse: 16. juni 2010
Emner: Firma

HP’s medarbejdere satser massivt på egen sundhed

Fredag den 18. juni hiver HP en hel dag ud af kalenderen til virksomhedens årlige uddannelsesdag, som i år også er kick-off for Sund@HP, som er et helt nyt sundhedsprojekt målrettet HP’s knap 600 danske medarbejdere. Projektet er igangsat af medarbejderne selv, og indholdet af kampagnen er tilrettelagt af en styregruppe bestående af 12 menige HP’ere. Sundhedskampagnen udbygger HP’s mange eksisterende tilbud såsom motionsrum, sportsklubber, sund kantine, massage og lignende med en bred palet af nye aktiviteter, der sikrer, at HP medarbejderne når hele vejen rundt om den fysiske og mentale sundhed på og uden for arbejdspladsen.

”Vi lytter altid til vores medarbejdere, og derigennem blev vi gjort opmærksom på, at der var behov for et større fokus på både fysisk og mental sundhed, ” fortæller HP’s personaledirektør Anja Hasselbalch og fortsætter: ”Sund@HP er et fantastisk initiativ, der har en holistisk tilgang til sundhed. Vi var i ledelsen derfor ikke i tvivl om, at vi ville støtte projektet økonomisk og i form af timer, som kunne blive frigjort til at planlægge og lancere initiativet, hvis medarbejderne selv var klar til at tage det fulde ansvar for, at det kunne blive en succes.”

Uddannelsesdagen er en sund legeplads
Medarbejderne tog udfordringen op, og det 12-mand store sundhedsudvalg har siden årsskiftet arbejdet frem mod lanceringsdagen på fredag, hvor Sund@HP officielt skydes i gang på HP’s interne uddannelsesdag. På uddannelsesdagen er HP’s kontorer i Århus og Allerød lukket, og alle medarbejdere er samlet på HP’s område i Allerød, som for en dag er omdannet til en kreativ legeplads. Ifølge Camilla Hemmingsen, der er projektleder i sundhedsudvalget, er uddannelsesdagen en perfekt dag til at lancere sundhedskampagnen på:

”På uddannelsesdagen er alle medarbejdere samlet for at lære nyt, blive inspireret og netværke med kollegaer på tværs af afdelinger, som man ellers ikke arbejder sammen med til dagligt. At det overordnede tema i år er sundhed, giver os bare flere muligheder i forhold til at sammensætte et meget bredt program, der når hele vejen rundt om et moderne menneskes arbejdsliv, hjemmeliv og familieliv. Sundhedskampagnen har nemlig ikke kun fokus på motion, men lige så meget på kost, work-life-balance og mentalt velvære,” fortæller Camilla Hemmingsen.

Et langsigtet perspektiv giver forretningsfordele
HP tror ikke på "her og nu løsninger" og arbejder derfor langsigtet og strategisk med ”Det hele menneske”. Derfor forsøger man løbende at sikre en god work-life-balance, og her er sundhedskampagnen et yderligere tiltag i den retning.

”Vi tror på et holistisk sundhedsperspektiv, og selvfølgelig er det også til gavn for forretningen, at vi støtter et medarbejderdrevet initiativ som Sund@HP. Fysisk og mentalt sunde medarbejdere har større overskud og engagement – det giver færre sygedage, mere koncentration, mere velvære og bedre samarbejde. Dertil er vi en netværksorganisation, som har behov for initiativer, der kan samle organisationen og skabe nye bekendtskaber på tværs af de traditionelle afdelingsskel,” fortæller Anja Hasselbalch og uddyber:

”Sundhedskampagnen styrker vores fællesskab samtidigt med, at vi fortsat er en attraktiv arbejdsplads. Med det i baghovedet er det altså langt fra nok med en enkelt sportsdag, men nødvendigt med et kontinuerligt fokus, hvis vi i HP vil generere mentalt og fysisk overskud hos vore medarbejdere. Det synes jeg, vi understreger med Sund@HP.”

Sundhedsudvalget forventer, at godt halvdelen af alle HP’s danske medarbejdere deltager aktivt i kampagnen, og over hundrede havde allerede tilmeldt sig efter to dage. Medarbejderne kan løbende holde sig orienteret om aktiviteter og arrangementer i sundhedskampagnen på et særligt udviklet microsite på HP’s intranet. Her kan man f.eks. læse mere om aktiviteterne på lanceringsdagen, eksempelvis kurserne:

•  Bryd dine vaner v. Torben Wiese
•  Vindermentalitet v. Jacob Bøtker (prof. fodboldtræner i AB)
•  Hvordan overlever man med en teenager i huset v. hjerneforsker Ann E. Knudsen
•  Idrætsskadekursus
•  Meditation
•  Stresskursus
•  Personlig udvikling

Yderligere information
* Kommunikationschef Henrik Kirkeskov, HP, tlf. 40601447

About HP Inc.

HP Inc. creates technology that makes life better for everyone, everywhere. Through our portfolio of printers, PCs, mobile devices, solutions, and services, we engineer experiences that amaze. More information about HP Inc. is available at http://www.hp.com.

© 2016 HP Inc. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP Inc. products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP Inc. shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.