Pressemeddelelse: 18. december 2008

Milliardbesparelser på it ruster HP til finanskrisen

Da Mark Hurd tiltrådte som topchef for verdens største it-leverandør Hewlett-Packard (HP) i marts 2005, besluttede han, at HP skulle tage sin egen medicin og effektivisere it-infrastrukturen på samme måde, som HP gør det for sine kunder. Efter tre års arbejde med den store it-transformation er man nu klar til at høste gevinsterne – og dele erfaringerne med sine kunder:

”Kun ganske få – om nogen – andre virksomheder har været igennem en så radikal transformation af datacentre som HP. Og jeg mener godt, at vores datacenter-situation kan sammenlignes med andre store virksomheders, også dem uden for it-branchen,” siger Keld Jersild Olsen.

 

HP forventer, at it-omkostningerne fra 2009 vil være reduceret med over en mia. dollar pr. år i forhold til 2005. Besparelsen er ikke desto mindre imponerende i lyset af, at HP i samme periode har øget sin omsætning med 25 mia. dollar.

 

”Vi har skåret til, mens der var højkonjunktur, og halveret vores it-udgifter. Samtidig kan vores ledere nu få mere pålidelig information fra it-systemerne, så de kan træffe bedre forretningsbeslutninger. It-transformationsprojektet er faktisk en af hovedforklaringerne på, at HP kom stærkt ud af finansåret 2008, og vi er godt rustede til at håndtere den globale afmatning. Mange virksomheder har mulighed for at opnå samme effektiviseringsgevinst som os og skabe en it-omkostningsstruktur på maksimalt halvdelen af branchegennemsnittet,” siger HP Danmarks adm. direktør Keld Jersild Olsen.

 

Kompleksitet er erstattet med effektivitet
Transformationen af den interne it-struktur består især af tre hovedområder: En næste-generation af højteknologiske datacentre, effektivisering af software-administration og et ægte datawarehouse.

 

“Tidligere tiders it-kompleksitet er med andre ord erstattet med effektivitet. Det har naturligvis krævet nogle investeringer, men fremadrettet sparer vi mange penge. Samtidig har vi udviklet en mere simpel og pålidelig it-infrastruktur, som understøtter forretningprocessorerne og firmaets fremtidige vækstplan,” siger Keld Jersild Olsen.

 

En af de store effektiviseringsgevinster er hentet ved at reducere antallet af datacentre fra de oprindelige 85 til blot tre spejlede datacentre, der alle udnytter seneste virtualiseringsteknologi.

Transformationen har betydet en kraftig centralisering. Mere end 25.000 servere placeret i 85 datacentre over hele kloden er blevet reduceret til omkring 14.000 servere i tre spejlede datacentre. Samtidig er mere end 6.000 forretningapplikationer reduceret til omkring 1.500. Mere end 700 data-mart er fjernet og erstattet af et nyt stort enterprise datawarehouse. I dette datawarehouse henter 32.000 medarbejdere deres forretningskritiske data, og allerede om 12 måneder vil 50.000 medarbejdere benytte det.

 

Strømforbrug sat ned med 60 pct.
Der er også en stor grøn gevinst ved HP’s it-transformation. Det årlige strømforbrug i firmaets datacentre er nedsat med 60 pct. i løbet af de tre år, it-omstruktureringen har fundet sted.

 

Yderligere oplysninger
*Henrik Kirkeskov, kommunikationschef HP Danmark, tlf.: 40 60 14 47, e-mail: henrik.kirkeskov@hp.com

About HP Inc.

HP Inc. creates technology that makes life better for everyone, everywhere. Through our portfolio of printers, PCs, mobile devices, solutions, and services, we engineer experiences that amaze. More information about HP Inc. is available at http://www.hp.com.

© 2016 HP Inc. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP Inc. products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP Inc. shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.