© Copyright 2016. Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP-produkter og -tjenester findes i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med de pågældende produkter og tjenester. Intet heri må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri.

1 Billigere i forhold til den gennemsnitlige detailpris på originale HP 61-, 301-, 122- og 802-blækpatroner.