Divize Technology Services

Technology Services

Divize technologických služeb nabízí a dodává podporu a služby, které pokrývají celý životní cyklus IT prostředí zákazníka. Od strategických rozhodnutí, přes design nových řešení, instalace či implementace, až po podporu v průběhu provozování IT infrastruktury.

Základní část portfolia je zaměřena na služby a podporu HP infrastruktury (Support Services) a může být vykonávána v reaktivním nebo proaktivním režimu. Tyto služby si může zákazník pořídit formou HP Care Pack (spolu s produktem) nebo formou kontraktu.

Dále oddělení technologických služeb nabízí služby, které zákazníkům pomáhají řešit aktuální i dlouhodobé potřeby jejich IT i celého businessu. Tyto služby pokrývají široké spektrum IT problematiky včetně poradenství a vzdělávání.

Nedílnou součástí jsou konzultační služby (Technology Consulting), které se zaměřují na větší projekty především v oblasti IT infrastruktury, IT bezpečnosti a technologií datových center.

Další z nabízených oblastí jsou nové typy služeb jako například podpora technologií jiných dodavatelů či poskytování IT infrastruktury formou služby.

Support Services

Základní část portfolia tvoří podpora diskrétních systémů a to buď reaktivní podpora (Foundation Care Services), kombinace reaktivní podpory a vzdáleně dodávaných (standardně) proaktivních činností (Proactive Care Services) nebo kombinace reaktivní podpory a personalizovaných proaktivních služeb (Proactive 24 Service, Critical Service).

Také je možné zajistit pokrytí celého IT prostředí službou Datacenter Care Service, případně službou Mission Critical Partnership, ve kterých je optimální kombinace reaktivních a personalizovaných proaktivních služeb ušita individuálně na míru každému zákazníkovi.

Jednorázové služby, které mohou zákazníci využít v celém životním cyklu IT infrastruktury, jsou nabízeny v rámci portfolia služeb Lifecycle Event Services.

Dalšími nabízenými službami jsou podpora technologií jiných dodavatelů (Multivendor Support), poskytování IT infrastruktury formou služby (Flexible Capacity Services) a další.

Technology Consulting - Konzultační služby pro ICT infrastrukturu

Oddělení Technology Consulting je zaměřeno na služby těm zákazníkům, kteří se potýkají se zastaralou anebo nepřehlednou IT infrastrukturou , bezpečnostními hrozbami, auditními nálezy, nárůstem objemu ukládaných dat, obtížně spravovatelnými řešeními na míru a zmenšujícím se rozpočtem na provoz IT … To je jen několik příkladů oblastí, ve kterých disponujeme rozsáhlými zkušenostmi s návrhy řešení a jejich implementací.

Vycházíme z mnohaletých zkušeností s poskytováním konzultačních a projektových služeb v IT – působíme v České republice (Československu) od roku 1991. Od té doby se našimi zákazníky stalo mnoho organizací ze všech segmentů trhu a společnost HP ČR byla za tuto dobu mnohokráte oceněna titulem Systémový integrátor roku.

Školení

Je zaměřeno na rozvoj znalostí zákazníků v oblasti techniky a služeb (HP i non HP), obchodních procesů, pracovních dovedností a na osobnostní rozvoj.

Vzdělávací centrum HP má ve své nabídce řadu technických a Soft Skills kurzů. Kromě otevřených a uzavřených školení, vedených zkušenými lektory, vytváří také vzdělávací programy šité na míru podnikovým vzdělávacím potřebám. Zároveň funguje jako testovací centrum certifikačních autorit Pearson VUE a EXIN.