Služby podpory HP

O chod vaší firmy se starají technologie. O vaše technologie se stará podpora HP.

Vysoce kvalifikovaní a motivovaní odborníci ze společnosti HP se postarají o všechno, od nastavení přes instalaci až po nepřetržitou technickou podporu, a pomohou tak ve vaší organizaci zvýšit produktivitu práce.

Kontaktujte nás

Naši zákazníci to vystihnou nejlépe

„Společnost HP načte bitovou kopii už ve výrobním závodu, takže čas následné konfigurace se zkrátí ze dvou hodin na zhruba 20 minut.“
Ivan Hislaire, manažer klientských systémů, GlaxoSmithKline Vaccines
$$list_links_tagline$$
Úrovně služeb a doby reakce na požadavek u služeb HP Care Pack se mohou lišit v závislosti na lokalitě. Služba je zahájena k datu zakoupení hardwaru. Mohou platit určitá omezení. Podrobnosti naleznete na stránce www.hp.com/go/cpc.

Služby HP se řídí příslušnými podmínkami služeb společnosti HP poskytnutými nebo sdělenými zákazníkovi v době zakoupení produktu. Zákazník může mít další práva vyplývající z platných místních zákonů. Tato práva nejsou žádným způsobem ovlivněna podmínkami služeb ani omezenou zárukou společnosti HP, která je poskytována k produktu HP.