SLUŽBY OBNOVY HP

Zařízení na konci životnosti bezpečně obnovíme a umožníme opětovné použití nebo je recyklujeme.

Ochraňte svá firemní a osobní data pomocí našich služeb zabezpečení pro produkty na konci životnosti a připravte se na nové technologie, při jejichž výrobě byly použity recyklované součásti, a podporují tak udržitelnost prostředí.

1. Bude určena reálná tržní hodnota zařízení na základě stáří a stavu. Ne všechna zařízení mají zůstatkovou hodnotu. Pokud zařízení nemá žádnou hodnotu, bude recyklováno.

2. Služby HP se řídí příslušnými podmínkami společnosti HP pro služby poskytované nebo sdělené zákazníkovi v době zakoupení produktu. Zákazník může mít další práva vyplývající z platných místních zákonů. Tato práva nejsou žádným způsobem ovlivněna podmínkami služeb nebo omezenou zárukou společnosti HP, která se poskytuje na produkt HP.