V DNEŠNÍ DOBĚ KAŽDÝ PODNIK POTŘEBUJE PARTNERA PRO ZAJIŠTĚNÍ TECHNOLOGIÍ. PŘESNĚ TO VÁM NABÍZÍ SLUŽBY HP.

Společnost HP nabízí doposud největší nabídku možností a flexibilních řešení, od služby HP Device as a Service (DaaS), která poskytuje kompletní řešení pro využití a správu zařízení s různými operačními systémy a aplikací, po služby HP Lifecycle Services zajišťující správu životního cyklu zařízení.

KONTAKTUJTE NÁS
SLUŽBA HP DEVICE AS A SERVICE

CHYTRÁ, OPTIMALIZOVANÁ VÝPOČETNÍ ŘEŠENÍ PRO SOUČASNÝ SVĚT

Služba HP Device as a Service (DaaS)1 představuje moderní model služeb, který organizacím zjednodušuje způsoby získání, podpory a správy informačních technologií pomocí podrobných analýz a zpráv poskytovaných platformou HP TechPulse. Společnost HP ve spolupráci se zákazníky dokáže s využitím služby DaaS zvýšit produktivitu uživatelů, provozní efektivitu a zlepšit předvídatelnost nákladů.

DALŠÍ INFORMACE
SLUŽBY HP PRO ŽIVOTNÍ CYKLUS ZAŘÍZENÍ

SLUŽBY PRO KAŽDOU FÁZI ŽIVOTNÍHO CYKLU ZAŘÍZENÍ

Široké portfolio služeb, které vám pomohou v každé fázi životního cyklu zařízení – od plánování a navrhování konfigurace a nasazení přes podporu pracovníků až po bezpečné a ekologické výměny zařízení za nová.

STÁHNOUT BROŽURU

DISCOVER AND DESIGN

expand

KONFIGUROVAT

expand

NASAZENÍ

expand

OPTIMALIZACE

expand

ÚDRŽBA

expand

OBNOVA

expand

ŘEŠENÍ PODPORY PRO PRACOVIŠTĚ

PODÍVEJTE SE, JAK SLUŽBY SPOLEČNOSTI HP DOKÁŽOU ZAJISTIT KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ ZALOŽENÉ NA POTŘEBÁCH FIRMY

Úrovně služeb a doby reakce na požadavek u služeb HP Care Pack se mohou lišit v závislosti na lokalitě. Služba bude spuštěna v den zakoupení hardwaru. Mohou platit určitá omezení. Podrobnosti naleznete na stránce www.hp.com/go/cpc. Služby HP se řídí příslušnými podmínkami služeb společnosti HP poskytnutými nebo sdělenými zákazníkovi v době zakoupení produktu. Zákazník může mít další práva vyplývající z platných místních zákonů. Tato práva nejsou žádným způsobem ovlivněna podmínkami služeb ani omezenou zárukou společnosti HP, která je poskytována k produktu HP.

1. Programy HP DaaS anebo zahrnuté součásti se mohou v jednotlivých regionech nebo u jednotlivých autorizovaných partnerů služby HP DaaS lišit. Chcete-li získat podrobnosti pro vaši oblast, obraťte se na vašeho místního zástupce společnosti HP nebo autorizovaného partnera služby DaaS. Služby HP se řídí příslušnými podmínkami služeb společnosti HP poskytnutými nebo sdělenými zákazníkovi v době zakoupení produktu. Zákazník může mít další práva vyplývající z platných místních zákonů. Tato práva nejsou žádným způsobem ovlivněna podmínkami služeb ani omezenou zárukou společnosti HP, která je poskytována k produktu HP.

2. Přes telefon, samoobslužně, přes webové lístky, e-mail a chat.

Služby HP se řídí příslušnými podmínkami služeb společnosti HP poskytnutými nebo sdělenými zákazníkovi v době zakoupení produktu. Zákazník může mít další práva vyplývající z platných místních zákonů. Tato práva nejsou žádným způsobem ovlivněna podmínkami služeb ani omezenou zárukou společnosti HP, která je poskytována k produktu HP.