Služby nasazení

Pokud „nasazení technologií“ není zrovna vaší specializací, nechte ho raději na nás.

Velký podnik může instalace a nasazení obrovského množství hardwaru paralyzovat – pokud ji nesvěříte společnosti HP. Postaráme se o všechno, od logistiky přes instalaci po migraci dat a vyřazení starých zařízení bez ohrožení dat1. Vy a vaši pracovníci IT tak můžete využívat své technologické nástroje na maximum.

Kontaktujte nás

Od dodání po bezpečné vyřazení z provozu

Služby HP se řídí příslušnými podmínkami služeb společnosti HP poskytnutými nebo sdělenými zákazníkovi v době zakoupení produktu. Zákazník může mít další práva vyplývající z platných místních zákonů. Tato práva nejsou žádným způsobem ovlivněna podmínkami služeb ani omezenou zárukou společnosti HP, která je poskytována k produktu HP.

1. Dostupnost programů není všude stejná. Další informace najdete na adrese hp.com/recycle.