Služby Care Pack

Kde by vaše firma byla bez počítačů a tiskáren?

Odpověď: Raději to nechtějte vědět.


Proto potřebujete služby Care Pack, které ochrání všechna vaše firemní zařízení.

Kontaktujte nás
Služby podpory HP zahrnují cestovní služby, služby sledování a obnovy, služby na pracovišti, ponechání poškozených médií, zotavení a obnovení, výměnu tiskárny na místě a výměnu tiskárny následující pracovní den. Přesně to, co potřebujete, aby vaše firma nevypadla ze hry.

Náklady na služby se vám vrátí už po jediném incidentu.

1. HP ADP nabízí omezené vrácení peněz do hodnoty produktu nebo úplnou náhradu produktu a platí pro notebooky, multifunkční zařízení, stolní počítače nebo tablety.

2. Úrovně služeb a doby reakce na požadavek u služeb HP Care Pack se mohou lišit v závislosti na lokalitě. Služba je zahájena k datu zakoupení hardwaru. Mohou platit určitá omezení. Podrobnosti naleznete na stránce www.hp.com/go/cpc. Služby HP se řídí příslušnými podmínkami služeb společnosti HP poskytnutými nebo sdělenými zákazníkovi v době zakoupení produktu. Zákazník může mít další práva vyplývající z platných místních zákonů. Tato práva nejsou žádným způsobem ovlivněna podmínkami služeb ani omezenou zárukou společnosti HP, která je poskytována k produktu HP.