SLUŽBY PRO VŠECHNY FÁZE ŽIVOTNÍHO CYKLU

Naše ucelené portfolio zahrnuje služby pro všechny fáze životního cyklu zařízení, od začátku do konce, pro zařízení HP i jiných značek. Společnost HP nebo autorizovaní partneři služby HP DaaS mohou upravit služby na míru vašim potřebám (včetně podpory řešení Break/Fix Care Pack).

Zařízení

• Komerční notebooky, stolní počítače, pracovní stanice a pokladní zařízení HP6

Hardwarová podpora

• Podpora následující pracovní den v místě zákazníka

Proaktivní správa přes HP TechPulse

• Nasazení zařízení od více dodavatelů a více operačních systémů a proces zavedení služby7
• Inventář hardwaru, softwaru a BIOSu
• Incidenty a zprávy o stavu zařízení a operačních systémů
• Zprávy o využití zařízení a softwaru
• Prediktivní analýza pro zařízení se systémem Windows, AndroidTM19 a Mac
• Zpráva o kompatibilitě hardwaru se systémem Windows 10
• Zpráva o řízení incidentů

Veškeré funkce programu Standard a k tomu:

Proaktivní správa přes HP TechPulse

• Bezpečnostní incidenty a zprávy

Hardwarová podpora

• Ochrana před náhodným poškozením6
• Zachování poškozených médií

Proaktivní správa přes HP Service Experts

• Jednotná služba správy koncových zařízení
• Sledování analýz, incidentů a zpráv
• Ochrana dat ve ztracených zařízeních
• Provedení bezpečnostní konfigurace a nastavení zásad šifrování
• Zahájení automatické výměny součástí1
• Správa upgradů, oprav a nastavení zásad v operačních systémech Windows
• Zajištění zpráv o bezpečnostních incidentech zařízení
• Řešení potíží se vzdálenou pomocí
• Zabezpečené zajištění Wi-Fi koncovým uživatelům
• Tvorba a správa zásad ochrany aplikací Windows
• Zajištění konzistentních procesů a zásad v systémech Windows, iOS, AndroidTM a macOS

Veškeré funkce programu Enhanced a k tomu:

Proaktivní správa přes HP TechPulse

• Bezpečnostní incidenty a zprávy

Proaktivní správa přes HP Service Experts

• Každé čtvrtletí kontrolní schůzka se zákazníky
• Nasazení aplikací nebo katalogů aplikací na zařízení s několika operačními systémy
• Zavádění pravidel pro povolování/blokování mobilních aplikací

Ochrana díky izolaci hrozeb v reálném čase21

• Ochrana proti e-mailovým přílohám
• Ochrana proti odkazům na chatu a sdíleným souborům23
• Ochrana proti phishingovým odkazům
• Zabezpečené prohlížení
• Ochrana při stahování souborů
• Pomoc IT s povolováním firemních webových stránek

Analýza a sestavy zabezpečení prostřednictvím nástroje HP TechPulse

• Stav ochrany a nedostatky podle uplynulého času
• Zařízení a uživatelé nejohroženější zastavenými hrozbami
• Hrozby podle typu, zdroje a času

Všechny prvky plánu SELF-MANAGED plus:

Služby spravované HP

• Analýza hrozeb odborníky Service Experts24
• Podrobná analýza řetězce kill chain malwaru
• Vymáhání izolační ochrany na koncových bodech

Přečtěte si, jak může služba DaaS podle názoru předních analytiků usnadnit pořizování zařízení a správu prostředí IT.


Téma společnosti IDC: Model „jako služba“ se nabízí už i pro hardware
PDF, 195 kB

IDC Workbook – Když zvažujete model DaaS: Pokládejte správné otázky a maximalizujte benefity vašeho řešení
PDF, 345 kB

Služby společnosti HP pro všechny fáze životního cyklu ulehčují práci uživatelům i IT expertům po celém světě.

Seznamte se podrobněji s možnostmi služby HP DaaS a přečtěte si, jak může pracovníkům IT uvolnit ruce pro práci na důležitějších projektech a strategiích.

Brožura o službě HP DaaS
PDF, 1,38 MB

Video o službě HP DaaS
VIDEO, 2:02

Demystifikace služby DaaS
VIDEO, 2:47

DaaS Solution Brief
PDF, 207 kB

1. Programy HP DaaS anebo zahrnuté součásti se mohou v jednotlivých regionech nebo u jednotlivých autorizovaných partnerů služby HP DaaS lišit. Chcete-li získat podrobnosti pro vaši oblast, obraťte se na vašeho místního zástupce společnosti HP nebo autorizovaného partnera služby DaaS. Služby HP se řídí příslušnými podmínkami společnosti HP pro služby poskytované nebo sdělené zákazníkovi v době zakoupení produktu. Zákazník může mít další práva vyplývající z platných místních zákonů. Tato práva nejsou žádným způsobem ovlivněna podmínkami služeb nebo omezenou zárukou společnosti HP, která se poskytuje na produkt HP.

2. Úplné systémové požadavky najdete na adrese www.hpdaas.com/requirements.

3. Jednotná správa koncových zařízení HP je poskytována odborníky HP Service Experts prostřednictvím programů HP DaaS Enhanced a Premium. Odborníci Service Experts poskytují služby přes platformu VMware Workspace ONE založenou na technologii AirWatch. Zákazníci s Microsoft Intune pak mohou naše odborníky požádat, aby ke správě používali jejich aktuální licence. Dostupnost jednotlivých možností se v různých zemích liší.

Služba je k dispozici 9 hodin denně, od 8:00 do 18:00 místního času, od pondělí do pátku, s výjimkou dovolených ve společnosti HP. V době podpory přijede za zákazníkem autorizovaný zástupce společnosti HP a provede údržbu hardwaru v den podpory následující po zavolání a uznání telefonického požadavku společností HP. Telefonická hlášení přijatá mimo provozní dobu služby budou potvrzena příští den provozu služby a budou vyřízena v následující lhůtě. Případné cestovní vzdálenosti a poplatky se mohou v některých oblastech lišit.

5. Podpora zařízení se v jednotlivých zemích může lišit. Ochrana před náhodným poškozením je k dispozici pouze v programech HP DaaS Enhanced a Premium. Informace o dostupnosti ve vaší oblasti vám sdělí zástupce společnosti HP.

6. Dostupnost se v jednotlivých zemích může lišit.

7. Analýza a zprávy pro systém iOS jsou k dispozici pouze v programech HP DaaS Enhanced, Premium a DaaS for Apple.

8. Podpora zařízení se v jednotlivých zemích může lišit. K dispozici pouze u programů Enhanced a Premium služby HP DaaS.

9. Využívání nabídek financování a služeb společnosti Hewlett-Packard Financial Services Company, jejích poboček a přidružených firem (souhrnně HPFSC) podléhá schválení úvěru a předložení standardní dokumentace HPFSC. Sazby a podmínky vycházejí z úvěrové spolehlivosti zákazníka, druhu nabídky a typu či možností služeb anebo zařízení. Všichni zákazníci nemusejí získat schválení k využití nabídky. Všechny služby nebo nabídky nejsou k dispozici ve všech zemích. Mohou platit další omezení. HPFSC si vyhrazuje právo na změnu nebo zrušení tohoto programu, a to kdykoli bez předchozího upozornění.* Dostupnost se může lišit podle země.

10. Řešení HP DaaS for Apple® je v USA k dispozici přímo od společnosti HP. Ostatní produkty Apple jako služba jsou přes řešení HP k dispozici na vyžádání. Informace o dostupnosti ve vaší oblasti vám sdělí zástupce společnosti HP.

11. Jednotná správa koncových zařízení HP je poskytována odborníky HP Service Experts prostřednictvím platformy VMware Workspace ONE založené na technologii AirWatch. Zákazníci s Microsoft Intune pak mohou naše odborníky požádat, aby ke správě používali jejich aktuální licence. Dostupnost jednotlivých možností se v různých zemích liší.

12. Je vyžadována samostatně prodávaná licence na ServiceNow. Dále je vyžadována instalace aplikace HP DaaS z webu hpdaas.com a platná licence na software ServiceNow ITSM.

13. Části služeb hardwarové a technické podpory mohou být poskytovány společností Apple.

14. Systémové požadavky najdete na adrese www.hpdaas.com/requirements. Je vyžadováno minimálně 1000 zařízení

15. Funkce vzdáleného uzamčení a mazání vyžaduje, aby bylo zařízení zapnuto a aby mělo přístup k internetu.

16. Využívání nabídek financování a služeb společnosti Hewlett-Packard Financial Services Company a jejích poboček a přidružených firem (souhrnně HPFSC) podléhá schválení úvěru a předložení standardní dokumentace HPFSC. Sazby a podmínky vycházejí z úvěrové spolehlivosti zákazníka, druhu nabídky a typu či možností služeb anebo zařízení. Všichni zákazníci nemusejí získat schválení k využití nabídky. Všechny služby nebo nabídky nejsou k dispozici ve všech zemích. Mohou platit další omezení. HPFSC si vyhrazuje právo na změnu nebo zrušení tohoto programu, a to kdykoli bez předchozího upozornění.

17. Zařízení s iOS jsou šifrovaná svým operačním systémem. Úplné systémové požadavky najdete na adrese www.hpdaas.com/requirements.

18. Řešení HP DaaS for Apple® je v USA k dispozici přímo od společnosti HP a vybraných partnerů. Ostatní produkty Apple jako služba jsou přes řešení HP DaaS k dispozici na vyžádání. Informace o dostupnosti ve vaší oblasti vám sdělí zástupce společnosti HP.

19. Prediktivní analýza pro pevné disky a baterie zařízení se systémem Android.

20. Systémové požadavky pro službu HP DaaS Proactive Security jsou následující: klientská zařízení od různých dodavatelů se systémem Windows 10 1703 nebo novějším, minimálně 8 GB paměti a 6 GB volného místa na pevném disku pro instalaci softwarového klienta. Služba HP DaaS Proactive Security vyžaduje nástroj HP TechPulse, který je součástí každého plánu HP DaaS nebo HP DaaS Proactive Management. Plán HP DaaS Proactive Security Enhanced vyžaduje, aby zákazníci využívali plán HP DaaS Enhanced nebo Premium nebo HP DaaS Proactive Management.

21. Součástí služby HP DaaS Proactive Security je technologie HP  Sure Click Advanced, která vyžaduje systém Windows 10. Podporovány jsou prohlížeče Microsoft Internet Explorer, Google Chrome™ a Chromium™. Mezi podporované přílohy patří formáty Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) a soubory PDF. Musí být nainstalována sada Microsoft Office nebo aplikace Adobe® Acrobat.

22. Odborníci Service Experts jsou k dispozici pouze v plánu Proactive Security Enhanced.

23. Podporované aplikace pro chat jsou Skype a Skype for Business.

24. Odborníci Service Experts jsou k dispozici pouze v plánu Proactive Security Enhanced.

25. Službu HP DaaS Proactive Security lze zakoupit samostatně pro zařízení se systémem Windows 10, bez ohledu na výrobce. Další systémové požadavky najdete na stránkách www.hpdaas.com/requirements. Služba HP DaaS Proactive Security vyžaduje nástroj HP TechPulse, který je součástí každého plánu HP DaaS nebo HP DaaS Proactive Management. Odborníci Service Experts jsou k dispozici pouze v plánu Proactive Security Enhanced.

26. Na základě interní analýzy HP bezpečnostních služeb izolace, které nabízejí SaaS a spravované služby a jejichž součástí je zaučení a konfigurace, zajištění shody a analýza hrozeb malwaru. Nejpokročilejší na základě ochrany prostřednictvím vynucené izolace hardwaru VM s jednotlivými kartami prohlížeče a aplikacemi v izolaci k březnu 2019.

27. Systémové požadavky pro službu HP DaaS Proactive Security jsou následující: klientská zařízení od různých dodavatelů se systémem Windows 10 1703 nebo novějším, minimálně 8 GB paměti a 6 GB volného místa na pevném disku pro instalaci softwarového klienta. Služba HP DaaS Proactive Security vyžaduje nástroj HP TechPulse, který je součástí každého plánu HP DaaS nebo HP DaaS Proactive Management. Plán HP DaaS Proactive Security Enhanced vyžaduje, aby zákazníci využívali plán HP DaaS Enhanced nebo Premium nebo HP DaaS Proactive Management.

28. Služba bude částečně nebo zcela poskytována prostřednictvím AppleCare for Enterprise® od společnosti Apple. Další informace o službě najdete na stránkách https://www.apple.com/support/enterprise.

29. Vyžaduje plán HP DaaS Enhanced nebo Premium nebo HP DaaS Proactive Management.

* Další informace vám poskytne místní obchodní zástupce.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Computer, Inc., registrované v USA a dalších zemích. iPod je ochranná známka společnosti Apple Computer, Inc. iPod slouží jen k zákonem nebo majitelem autorských práv dovolenému kopírování. Krást se nemá a platí to i pro hudbu.

Apple iPad®, iPhone®, iPod® a Mac® jsou registrované ochranné známky společnosti Apple Inc.