HP Active Care

Služba HP Active Care1,2 pomáhá IT oddělením udržovat optimální provozuschopnost systémů a poskytuje rychlou podporu při řešení problémů se zařízeními HP. 

Stáhnout

Kontaktujte nás

HP Active Care

Ucelený soubor služeb ochrany, podpory a opravy zařízení, které pomáhají uživatelům zvýšit produktivitu na maximum. Objednání potřebných služeb je velmi snadné a jejich charakter byl navržen pro firemní uživatele pracující nejen z kanceláře, ale i na cestách nebo například z domova.

Rychlé řešení problémů se vzdálenou technickou podporou

Vzdálená technická podporapomáhá udržet systémy v provozu, i díky funkci automatického generování případu, která otevře případ, jakmile je zaregistrován problém. IT systém, který si naplánuje vlastní opravu. 

Omezení prostojů na minimum

Získejte rychlou, spolehlivou odezvu a řešení problémů v době, kdy se práce na dálku stává standardem.

Spolehlivý a nepřetržitý chod počítačů

Zákaznická podpora HP rychle diagnostikuje problém a nabídne takové řešení, které pomůže zákazníkům co nejrychleji se vrátit k práci.

Proč zvolit HP Active Care

HP TechPulse

Automatizovaná platforma pracující s miliardami datových bodů; HP TechPulse poskytuje špičkové služby v podobě smysluplných datových náhledů.

Podpora následující pracovní den v místě zákazníka

Svěřte se do rukou našich zasvěcených expertů a spolehněte se na rychlý servis, abyste omezili prostoje svých zařízení na minimum a mohli se co nejrychleji vrátit k práci.

Ochrana před náhodným poškozením

Udržujte svá zařízení v provozu a optimálním stavu s komponentami a materiály, které nejlépe zajistí jejich funkčnost.3

Ponechání vadného média

Někdy i to nejlepší úložiště může potřebovat vyměnit. A když tato chvíle nastane, můžete mít bezpečnost vadného média3 stále pod kontrolou způsobem, jenž splňuje vaše standardy zabezpečení.

Podpora na cestách

Už vás unavuje myslet na to, že nejste v kanceláři. Udržte si potřebnou pracovní produktivitu a mějte pomoc na dosah, když ji potřebujete – ať se nacházíte prakticky kdekoli, po telefonu v místním jazyce a na místě.3

Více informací o službě HP Active Care

Kontaktujte nás

Vyloučení odpovědnosti

Informace uvedené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám společnosti HP je určena výslovnými záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP nenese odpovědnost za případné technické nebo redakční chyby ani opomenutí v tomto dokumentu.

  1. Úrovně služeb a doby reakce na požadavek u služeb HP Care Pack se mohou lišit v závislosti na lokalitě. Poskytování služby je zahájeno k datu zakoupení hardwaru. Mohou platit určitá omezení. Podrobnosti naleznete na stránce www.hp.com/go/cpc. Služby HP se řídí příslušnými podmínkami služeb společnosti HP poskytnutými nebo sdělenými zákazníkovi v době zakoupení produktu. Zákazník může mít další práva vyplývající z platných místních zákonů. Tato práva nejsou žádným způsobem ovlivněna podmínkami služeb nebo omezenou zárukou společnosti HP, která se poskytuje na produkt HP.
  2. Připojení k portálu Tech Pulse vyžaduje přístup k internetu. Úplné systémové požadavky najdete na stránce http://www.hpdaas.com/requirements.
  3. Úrovně služby a časy odezvy se mohou lišit podle vaší zeměpisné polohy.