Kontakt HP’s afdeling for beskyttelse af personoplysninger

UPOZORNĚNÍ: Tento formulář slouží pouze k zasílání dotazů ohledně postupů společnosti HP na ochranu osobních údajů a stížností na zacházení s osobními údaji. Nejsme schopni řešit obecné otázky a požadavky na technickou podporu pro vaše produkty a služby HP. Tyto otázky je třeba směřovat na kontakt na společnost HP.

Tuto možnost použijte, chcete-li probrat nějaký problém nebo otázku s kanceláří společnosti HP pro ochranu osobních údajů, včetně kontaktu na zaměstnance společnosti HP zodpovědného za ochranu osobních údajů.

Pomocí této možnosti lze vznést stížnost ke kanceláři společnosti HP pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že společnost HP porušila některé z vašich práv na ochranu osobních údajů.

Pomocí této možnosti je možné uplatnit svá práva vyplývající ze zákona na ochranu osobních údajů, například si vyžádat kopii všech osobních údajů, které jste společnosti HP poskytli nebo které o vás společnost HP uchovává, a také tyto informace opravit nebo odstranit. Práva jednotlivce vyplývající se zákona na ochranu osobních údajů budeme dodržovat jasným, transparentním způsobem bez zbytečného prodlení, pokud nám to platný zákon dovoluje nebo nevyžaduje, aby společnost HP vznesený požadavek vcelku nebo částečně zamítla.

Jste-li autorizovaný zástupce, nezapomeňte vložit písemné pověření.

Než zkontaktujete kancelář společnosti HP pro ochranu osobních údajů, doporučujeme se odhlásit od zasílání propagačních materiálů společnosti HP jedním z následujících způsobů:

  • Použijte odkaz pro vyřazení („Opt-out“, „Unsubscribe“) v e-mailové zprávě nebo postupujte podle pokynů uvedených v příslušném e-mailu:
  • Chcete-li zrušit odběr zpráv doručovaných na mobilní telefony, odpovězte na zprávu slovem „STOP“ nebo „END“.

Upozorňujeme, že tyto možnosti se nevztahují na sdělení, jejichž primárním účelem je dokončení objednávky, smlouvy, podpora, varování o bezpečnosti produktů, aktualizace ovladačů nebo jiné administrativní a transakční oznámení, jejichž primární účel není propagační povahy.

Přiložte všechny vhodné dokumenty (např. e-mailovou komunikaci, snímky obrazovek), které nám pomohou vyřešit vaši stížnost. Chcete-li nám zaslat více souborů, vložte je do archivu .zip a nahrajte archiv pomocí tlačítka níže.

Tento formulář bude odeslán přímo do kanceláře společnosti HP pro ochranu osobních údajů, které váš požadavek projde, ověří vaši identitu na základě výše uvedených informací a provede potřebné kroky ke splnění vaší žádosti, prověření stížnost a reakci. Společnost HP zodpoví na všechny odeslané žádosti v souladuse zákonnými požadavky. Naším cílem je reagovat během 5 pracovních dní.