Multifunkční tiskárna HP LaserJet Pro M428dw

#W1A28A

S multifunkční tiskárnou HP LaserJet Pro MFP M428 se můžete zaměřit na růst vlastní firmy a budoucí výzvy.

Tato tiskárna je určena k použití pouze s kazetami, které mají nový nebo opakovaně použitý čip HP, a využívá dynamická bezpečnostní opatření k blokování kazet s čipem jiného výrobce než HP. Pravidelné aktualizace firmwaru zajistí zachování účinnosti těchto opatření a zablokování kazet, které dříve fungovaly. Opakovaně použitý čip HP umožňuje využívat opakovaně použité, recyklované a znovu naplněné kazety.

http://www.hp.com/learn/ds

Obrázek se může lišit od skutečného produktu

Multifunkční tiskárna HP LaserJet Pro M428dw

#W1A28A

S multifunkční tiskárnou HP LaserJet Pro MFP M428 se můžete zaměřit na růst vlastní firmy a budoucí výzvy.

Tato tiskárna je určena k použití pouze s kazetami, které mají nový nebo opakovaně použitý čip HP, a využívá dynamická bezpečnostní opatření k blokování kazet s čipem jiného výrobce než HP. Pravidelné aktualizace firmwaru zajistí zachování účinnosti těchto opatření a zablokování kazet, které dříve fungovaly. Opakovaně použitý čip HP umožňuje využívat opakovaně použité, recyklované a znovu naplněné kazety.

http://www.hp.com/learn/ds

Obrázek se může lišit od skutečného produktu

Popis

Pokud chcete být úspěšní, je třeba přistupovat k práci chytře. Multifunkční tiskárna HP LaserJet Pro MFP M428 byla navržena tak, abyste se mohli zaměřit na co nejefektivnější růst firmy a udržet náskok před konkurencí.

Ideální pro týmy 3–10 lidí, kteří tisknou v objemu až 4 000 stran za měsíc, potřebují rychle dokončovat tiskové úlohy a být chráněni před hrozbami.

Funkce

Současné podnikání znamená být neustále na příjmu a online. Vyberte si multifunkční tiskárnu, která s vámi dokáže držet krok při práci, spolupráci a realizaci projektů.

Technologie HP Print Security neřeší pouze zabezpečení tiskáren. Pomáhá také zabezpečit síť pomocí detekce hrozeb v reálném čase, automatického monitorování a ověření softwaru, navíc dokáže rozpoznat a okamžitě zastavit útok.[7]

Jiných starostí máte přece dost. Splnit vaše požadavky a předčit očekávání je s efektivní a intuitivní multifunkční tiskárnou tak snadné.

Technické údaje

Funkce
Doba tisku první černobílé strany (A4, připraveno)
Doba tisku první černobílé strany (A4, režim spánku)
Rychlost černobílého tisku (ISO, A4)
Doba tisku první černobílé strany (A4, připraveno)
Doba tisku první černobílé strany (A4, připraveno)
První kopie
První kopie (spánek)
Provozní zátěž (měsíční, A4)

[1] Některé skenovací aplikace mohou vyžadovat internetové připojení k tiskárně. Služby mohou vyžadovat registraci. Dostupnost aplikací se liší podle země, jazyka a smluvních podmínek. Podrobnosti naleznete na stránce http://www.hpconnected.com

[2] Připojte tiskárnu nebo multifunkční tiskárnu k síti a dokončete přizpůsobení přes integrovaný webový server.

[3] Bezdrátový provoz je kompatibilní se směrovači s pásmem 2,4 GHz a 5 GHz. Mohou být vyžadovány aplikace nebo software a registrace účtu HP ePrint. Některé funkce vyžadují zakoupení volitelného příslušenství. Další informace naleznete na stránce http://hp.com/go/mobileprinting.

[4] Funkce je podporována pouze multifunkční tiskárnou HP LaserJet Pro MFP M428dw a M428fdw. Výkon bezdrátového připojení závisí na fyzickém prostředí a vzdálenosti od přístupového bodu. Může být omezen, je-li aktivní připojení k síti VPN.

[5] Funkce je podporována pouze tiskárnou HP LaserJet Pro MFP M428dw a M428fdw. Mobilní zařízení musí být před tiskem připojeno přímo k bezdrátové síti multifunkční tiskárny nebo tiskárny podporující přímý bezdrátový tisk. Některá mobilní zařízení mohou vyžadovat instalaci aplikace nebo ovladače. Další informace naleznete na stránce http://hp.com/go/businessmobileprinting

[6] U některých zařízení lze řešení HP Roam aktivovat až po aktualizaci firmwaru a pořízení volitelného příslušenství pro signalizaci Bluetooth® Low Energy (BLE). Může být vyžadováno předplatné nebo příslušenství. Další informace naleznete na stránce http://hp.com/go/roam.

[7] Vychází z průzkumu publikovaných funkcí zabezpečení tiskáren HP stejné třídy, který provedla společnost HP v roce 2019. Společnost HP přináší kombinaci bezpečnostních funkcí, které dokážou monitorovat, odhalovat i automaticky zastavovat útoky a následně při restartu samostatně ověřovat integritu softwaru. Seznam tiskáren naleznete na stránce http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect.

[8] Tisk chráněný kódem PIN je povolený přes port USB na zadní straně zařízení.

[9] Při rozpoznání potenciální hrozby se škodlivým obsahem, chyby nebo zranitelnosti kódu firmwaru se může na ovládacím panelu zařízení zobrazit okamžité upozornění na hrozby. Pokud ve vás tato chyba vzbuzuje obavy, kontaktujte firemní oddělení IT, případě podporu HP, která může vyšetřit příslušný případ analýzou dat protokolu syslog pomocí standardního nástroje SIEM od společností McAfee, Splunk, Arcsight nebo SIEMonster. Chybová zpráva ovládacího panelu může během kontroly kódovacího podpisu nebo útoků zápisem do paměti zobrazit kód chyby na modré obrazovce.

[10] Microsoft a PowerPoint jsou registrované ochranné známky skupiny společností Microsoft v USA. Funkce je kompatibilní s aplikacemi Microsoft Word a PowerPoint 2003 a novějšími. Jsou podporována pouze písma používající latinku.

[11] Veškeré nově zavedené produkty počínaje podzimem 2019 budou obsahovat celosvětově konzistentní výchozí oboustranné nastavení (sady/ovladače); Od jara 2019 bude celosvětově konzistentní výchozí oboustranné nastavení obsahovat většina produktů s nejpoužívanějšími ovladači.

[12] Vychází z interního testování HP za využití normalizovaných údajů TEC, 2019.

[13] Technologie HP Auto-On/Auto-Off závisí na tiskárně a na nastavení. může vyžadovat upgrade firmwaru.

[1] Měřeno podle normy ISO/IEC 24734 s vyloučením první sady testovaných dokumentů. Další informace naleznete na adrese http://www.hp.com/go/printerclaims. Přesná rychlost závisí na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladači a složitosti dokumentu.

[2] Měřeno dle normy ISO/IEC 17629. Další informace naleznete na stránce http://www.hp.com/go/printerclaims. Přesné hodnoty se liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladačích a složitosti dokumentu.

[3] Provozní zátěž je definována jako maximální počet stran za měsíc při tisku obrázků. Tato hodnota poskytuje srovnání odolnosti produktu s jinými zařízeními HP LaserJet nebo HP Color LaserJet a umožňuje zvolit vhodné nasazení tiskáren a multifunkčních zařízení, aby byly uspokojeny požadavky připojených jednotlivců nebo skupin.

[4] Aby byl dosažen optimální výkon zařízení, společnost HP doporučuje dodržovat předepsané množství výtisků za měsíc. Tento rozsah byl stanoven na základě mnoha faktorů, včetně intervalu doplňování spotřebního materiálu a životnosti zařízení po dobu rozšířené záruky.

[5] Vytištění první kopie z pohotovostního režimu a rychlost jednostranného kopírování jsou měřeny podle normy ISO/IEC 29183, rychlost oboustranného kopírování je měřena podle normy ISO/IEC 24735 s vyloučením první sady testovacích dokumentů. Další informace naleznete na stránce http://www.hp.com/go/printerclaims. Přesné hodnoty rychlosti se liší v závislosti na konfiguraci systému, použitém softwaru a složitosti dokumentu.

[6] Rychlost skenování je měřena při použití automatického podavače dokumentů. Skutečná rychlost zpracování se může lišit podle rozlišení skenování, síťových podmínek, výkonu počítače a aplikačního softwaru.

[7] Místní tisk vyžaduje, aby mobilní zařízení a tiskárna byly připojeny ke stejné síti (zpravidla přemostěným připojením z přístupových bodů Wi-Fi k pevnému připojení) nebo prostřednictvím přímého bezdrátového připojení. Výkon bezdrátové sítě je závislý na fyzickém prostředí a vzdálenosti od přístupového bodu. Vzdálený tisk vyžaduje internetové připojení k tiskárně HP připojené k webu. Bezdrátové širokopásmové mobilní připojení vyžaduje samostatnou smlouvu o poskytování služeb. Informujte se u poskytovatele služeb o pokrytí a dostupnosti ve vaší oblasti. Další informace naleznete na stránce http://www.hp.com/go/mobileprinting. Pokud chcete povolit řešení HP Roam, některá zařízení mohou vyžadovat aktualizaci firmwaru a volitelné příslušenství pro signalizační technologii Bluetooth® Low Energy (BLE). Může být vyžadováno předplatné. Další informace naleznete na stránce http://www.hp.com/go/roam.

[8] S nevysunutými zásobníky a kryty.

[9] Akustické hodnoty se mohou změnit. Aktuální informace naleznete na stránce http://www.hp.com/support. Testovaná konfigurace: základní model, jednostranný tisk, papír formátu A4 při průměrné rychlosti 38 str./min.

[10] Požadavky na napájení vycházejí z podmínek země/regionu, kde se tiskárna prodává. Neměňte provozní napětí. Mohli byste tím poškodit tiskárnu a zneplatnit záruku. Spotřeba energie vychází zpravidla z měření zařízení s napájecím napětím 115 V.

[11] Certifikace TEC je ekvivalentem certifikace Best TEC. Požadavky na napájení vycházejí z podmínek země/regionu, kde se tiskárna prodává. Neměňte provozní napětí. Mohli byste tím poškodit tiskárnu a zneplatnit záruku. Hodnota Energy Star vychází zpravidla z měření zařízení s napájecím napětím 115 V.

[12] Registrace EPEAT® ve vybraných oblastech. Registrace EPEAT se v jednotlivých zemích liší. Informace o stavu registrace v jednotlivých zemích naleznete na stránce http://www.epeat.net.

[13] Výtěžnost dodané kazety: Výtěžnost 3 000 černobílých stran vychází z normy ISO/IEC 19752 při nepřetržitém tisku. Skutečná výtěžnost značně závisí na tištěných obrázcích a dalších faktorech. Podrobnosti naleznete na stránce http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. Počet stran se může lišit dle podmínek tisku a použití.

[14] Tonerové kazety byly navrženy pro distribuci a použití pouze v konkrétní oblasti; Mimo tuto oblast nebudou pracovat správným způsobem.

[15] Uvedená hodnota výtěžnosti je v souladu s normou ISO/IEC 19752. Skutečná výtěžnost značně závisí na typu tištěných obrázků a dalších faktorech. Další informace naleznete na stránce http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

[16] Měřeno podle normy ISO 24734 pro testování výkonnosti, podávání na šířku A5. Rychlost se může lišit v závislosti na obsahu, počítači, orientaci médií a typu médií.