Tisková zpráva: 01. březen 2013
Témata:

Řešení HP Service Manager získalo rekordní počet ITIL certifikací „zlaté úrovně“

Software HP Service Manager 9.3 zlepšuje provoz IT služeb, produktivitu zaměstnanců a spokojenost zákazníků

PRAHA, 1. března 2013 – Společnost HP oznámila, že její software HP Service Manager 9.3 vyhovuje jedenácti kategoriím metodiky APM Group, která hodnotí softwarové nástroje založené na knihovně ITIL. Certifikaci nejvyšší zlaté úrovně („gold-level endorsements“) v rekordních jedenácti kategoriích udělila a garantuje globální akreditační organizace APM Group jménem britského vládního úřadu Cabinet Office pro posuzování procesů podle Information Technology Infrastructure Library (ITIL).(1)

Knihovna ITIL, která představuje všeobecně přijatý přístup k řízení IT služeb, poskytuje informační rámec pro identifikaci, plánování, poskytování a podporu IT služeb, a pomáhá také zlepšovat obchodní procesy. Software HP Service Manager 9.3, vyvinutý na základě konzistentního souboru nejlepších průmyslových postupů a praktik založených na ITIL, nabízí zákazníkům téměř dvakrát tolik certifikovaných kategorií služeb zlaté úrovně, než nejbližší další konkurenční produkt.(2)

Množství ITIL kategorií, které HP Service Manager 9.3 splňuje, potvrzuje dodržování ITIL postupů na nejvyšší možné úrovni a díky tomu mohou zákazníci snížit náklady, zlepšit IT služby, a zvýšit produktivitu zaměstnanců i spokojenost zákazníků. K dosažení certifikace na této úrovni (gold level) pro konkrétní ITIL proces je zapotřebí, aby minimálně tři stávající zákazníci HP používali HP Service Manager 9.3 pro realizaci tohoto procesu.

„Knihovna ITIL poskytuje osvědčené postupy pro řízení IT služeb, takže jakmile nějaký software vyhoví některým kategoriím ITIL, můžeme si být jisti, že bude podporovat dané standardizované procesy,“ řekl Andy Martinez, vedoucí manažer pro správu podnikových služeb společnosti Quest Diagnostics – předního světového poskytovatele diagnostického testování, informací a služeb. „Software HP Service Manager 9.3 vyhovuje hned jedenácti kategoriím ITIL zlaté úrovně a to je opravdu působivé, protože zákazníci mají jistotu, že mohou jeho prostřednictvím úspěšně automatizovat jedenáct klíčových procesů.“

„Stěžejním přínosem metodiky ITIL je pro nás společný jazyk a soubor nejlepších průmyslových postupů. Díky nim jsme vybudovali naše kontaktní centrum. Podporu ITIL považujeme za hlavní kritérium, které nám umožňuje objektivně, rychleji a jistěji hodnotit software,“ řekl Andrey Ageev, ředitel pro správu IT služeb společnosti Russian Railways – jedné z největších železničních společností na světě. „Zlatá úroveň pro jedenáct ITIL procesů poskytuje nezvratný důkaz o vysoké úrovni zralosti softwaru HP Service Manager 9.3.“

Aby mohli dodavatelé softwaru získat certifikaci pro některou z kategorií ITIL, musejí nejprve dodat britské vládní organizaci Cabinet Office tzv. ITIL Software Scheme. Toto certifikační schéma, které ověřujíce schopnost SW nástrojů podporovat ITIL procesy, následně posuzují nezávislé hodnotící orgány a pověření posuzovatelé softwaru (Licensed Software Assessors) – vysoce kvalifikovaní odborníci splňující výběrová kritéria organizace APM Group. Softwarovým nástrojům může být následně přiznána jedna ze tří možných úrovní(3) – bronzová (bronze), stříbrná (silver) a zlatá (gold), jakožto potvrzení úrovně souladu s danou ITIL kategorií či procesem.

Ceny a dostupnost

HP Service Manager 9.3 je již celosvětově v prodeji. Ceny začínají na částce 3 000 USD(4) za řešení HP Service Manager Enterprise Suite, které podporuje všechny ITIL procesy schválené úřadem Cabinet Office na základě ITIL Software Scheme. Řešení HP Service Manager lze koupit přímo u HP nebo prostřednictvím celosvětové sítě HP channel partnerů.

O společnosti HP
HP vytváří nové příležitosti pro uplatnění technologií, které významně ovlivňují jednotlivce, firmy, státní správu a celou společnost. Portfolio největší technologické firmy světa, které zahrnuje špičkové produkty z oblasti tiskových řešení, osobní výpočetní techniky, softwaru, služeb a IT infrastruktury, je pečlivě vyvíjeno pro řešení problémů zákazníků. Více informací o společnosti HP (NYSE: HPQ) je k dispozici na webu www.hp.com.

(1) Soubor praxí prověřených konceptů a postupů, které umožňují lépe plánovat, využívat a zkvalitňovat nasazení informačních technologií ze strany dodavatelů IT služeb i z pohledu zákazníků. Knihovna ITIL nabízí moderní, procesně orientovaný přístup k řízení IT služeb, je volně dostupná a nezávislá na jakékoli platformě.
(2) Na základě údajů ITIL Software Scheme dostupných na webu úřadu Cabinet Office.
(3) Pro získání úrovně Bronze musí softwarový nástroj splňovat tzv. Mandatory Assessment Criteria stanovená organizací APM Group, která musí nezávisle ověřit akreditovaný subjekt, tzv. Licensed Software Assessor. Mandatory Assessment Criteria obsahují požadavky pro splnění kritéria 22 ITIL procesů a jednu sadu obecných požadavků, které musí splňovat každý nástroj. Úroveň Silver získá software, který kromě splnění Mandatory Assessment Criteria navíc prokáže, že jej používají nejméně tři zákazníci v produkčním prostředí, což musejí zákazníci písemně potvrdit. Pro získání nejvyšší úrovně Gold musejí navíc tito zákazníci potvrdit, že implementací daného softwarového nástroje prokazatelně došlo k automatizaci ITIL procesů.
(4) Doporučené ceny na území USA. Aktuální prodejní ceny na lokálním trhu se mohou lišit.

Copyright © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Zde uvedené informace podléhají změnám bez upozornění. Jediné záruky k produktům a službám HP jsou výslovně uvedeny v záručních prohlášeních, jež jsou dodávána s příslušnými produkty a službami. Žádné zde uvedené informace by neměly být považovány za další záruku. HP nezodpovídá za případné technické nebo redakční chyby nebo opomenutí.

About HP Inc.

HP Inc. creates technology that makes life better for everyone, everywhere. Through our portfolio of printers, PCs, mobile devices, solutions, and services, we engineer experiences that amaze. More information about HP Inc. is available at http://www.hp.com.

© 2016 HP Inc. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP Inc. products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP Inc. shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.