Tisková zpráva: 26. únor 2013
Témata:

Nová HP SaaS řešení zlepšují provoz podnikových aplikací během celého jejich životního cyklu

Díky efektivnější spolupráci pracovních týmů lze značně urychlit vývoj aplikací i jejich komerční uvedení na trh

PRAHA, 26. února 2013 – Společnost HP oznámila uvedení nových řešení typu softwaru jako služby (Software-as-a-Service, SaaS), nabízejících jedinečnou dostupnost, pružnost i spolupráci vývojářským a provozním týmům, které často působí v lokalitách rozptýlených po celém světě nebo technologicky různorodých prostředích.

  • HP Agile Manager snižuje čas potřebný ke komerčnímu nasazení aplikací prostřednictvím intuitivních webových nástrojů, které umožňují přehledné plánování, testování, provádění či sledování jednotlivých vyvíjených projektů.
  • HP Performance Anywhere, patřící do kategorie nástrojů pro Application Performance Management, proaktivně řeší problémy ohrožující úroveň výkonu aplikací – ještě před tím, než mohou reálně nastat a ohrozit chod organizací nebo poskytované služby. Toto řešení s jednoduchým použitím nabízí okamžitou dostupnost na vyžádání (on-demand) a pokročilou prediktivní analýzu.

Vyšší efektivita týmové práce v podnicích

HP Agile Manager sjednocuje a podporuje spolupráci jednotlivých pracovních skupin prostřednictvím podrobného přehledu o dílčích úkolech, metrikách, aktuálním vývoji a pokrocích daných projektů, ať už v rámci jediné skupiny nebo více geograficky oddělených týmů v rámci celého podniku. HP Agile Manager umožňuje organizacím:

  • Zjednodušit plánování a řízení kapacit jednotlivých pracovních týmů díky poskytnutí náhledů do projektů, včetně stavu aktuálních úkolů a potenciálních problémů či úzkých hrdel ovlivňujících běh systémů a procesů.
  • Zvýšit povědomí o kvalitě aplikací prostřednictvím pokročilé analýzy zdrojového kódu a vestavěného systému pro správu k získání komplexního přehledu o provádění jednotlivých funkcí, rychlému posouzení potřeby změn a analýze rizik.
  • Podporovat týmovou spolupráci prostřednictvím integrovaného vývojového prostředí (integrated development environment, IDE), které umožňuje vývojářům pracovat s nástroji, které jim nejvíce vyhovují, a přesto si bez problémů vyměňovat informace s ostatními spolupracovníky, byť používají jiné vývojové nástroje.
  • Zlepšit „viditelnost“ do jednotlivých projektů včetně podpory aktualizací v reálném čase prostřednictvím přizpůsobitelných softwarových panelů (dashboardů), které obsahují i metriky a klíčové ukazatele výkonnosti (key performance indicators, KPI).

HP Agile Manager obsahuje rovněž dvoucestnou synchronizaci, k čemuž využívá nástroje HP Application Lifecycle Management (ALM) a HP Quality Center pro řízení kvality a nepřetržité testování podnikových aplikací.

„Protože se náš obchodní růst rychle zvyšuje a poskytujeme zákazníkům mnoho nových služeb, klademe velký důraz na udržování pozitivního podnikového image a silný provozní výkon,“ řekl Jason Taylor, vedoucí dodávek ve společnosti Specsavers. „HP Agile Manager, společně s nástrojem HP ALM, nám poskytuje komplexní přehled o všech fázích vývoje a testování aplikací pro lepší týmovou spolupráci a kontrolu rizik.“

Ucelený přehled o výkonu aplikací

Nástroj HP Performance Anywhere dokáže monitorovat běh jakékoli aplikace založené na webovém, cloudovém nebo mobilním prostředí. Nyní je dodáván jako služba, která zlepšuje výkon aplikací při současném snížení počátečních nákladů a složitosti implementací. Organizace tak mají možnosti:

  • Rychleji uvádět na trh nová řešení či služby s využitím automatizované správy a snadno použitelného rozhraní.
  • Zvýšit hodnotu vlastní značky využitím inteligentních analýz, které jednak zohledňují dřívější provozní normy a jednak detekují abnormální výkyvy současného výkonu, na jejichž základě proaktivně identifikují potenciální problémy.
  • Mnohem rychleji vyřešit problémy s úrovní výkonu aplikací prostřednictvím vestavěného nástroje pro sociální spolupráci, který umožňuje úzkou spolupráci vývojových, testovacích a provozních týmů a opravu chyb aplikací, které by jinak mohly zůstat neodhaleny či nevyřešeny i při uvolnění komerční verze.

HP Performance Anywhere lze snadno integrovat s nástroji HP Agile Manager a HP Quality Center pro další zvýšení podpory spolupráce mezi vývojovými, testovacími a provozními týmy, díky čemuž mohou organizace lépe sladit IT potřeby s obchodními prioritami. Nástroje HP Agile Manager a HP Performance Anywhere jsou součástí komplexního portfolia produktů HP konvergovaného cloudu.

„Poskytování on-demand přístupu k důležitým zdravotnickým informacím pacientů je zásadní metou pro nabídku dalších kvalitních služeb,“ řekl Jason Siegrist, vedoucí manažer pro podnikovou správu ve společnosti Sentara. „Díky prediktivním analýzám řešení HP Performance Anywhere můžeme proaktivně sledovat běh našich webových aplikací a okamžitě zasáhnout v případě možných problémů, abychom našim pacientům zajistili nepřetržitý přístup k jejich osobním zdravotním informacím z našich webových stránek či možnost najít lékaře a sjednat si s ním elektronickou cestou schůzku v režimu 24/7.“

„Zdravý obchodní vývoj podniků vychází mimo jiné z jejich schopnost používat analytické nástroje, které lze rychle nasadit, jednoduše používat a mít kdykoli k dispozici. Díky tomu lze kontrolovat a zlepšovat aplikace během celého jejich životního cyklu,“ řekl Subbu Iyer, viceprezident pro produkty a strategii divize HP Software. „Nástroje HP Agile Manager a HP Performance Anywhere společně zajišťují maximálně intuitivní spolupráci a pokročilé analytické schopnosti, díky nimž dokážou vývojové a operační týmy lépe fungovat a rychleji dokončovat jednotlivé projekty."

Ceny a dostupnost(1)

HP Agile Manager je již celosvětově k dispozici. Cena formou předplatného začíná na 39 USD za uživatele a měsíc při tříměsíčním zúčtovacím období. Další informace a 30denní zkušební verze zdarma jsou k dispozici na webu www.hp.com/go/agilemanager.

HP Performance Anywhere by měl být k dispozici v řádu týdnů. Ceny formou předplatného by měly začínat na částce 39 USD za měsíční monitoring jedné aplikační transakce, resp. 199 USD za monitorovaný server a virtuální počítač pro aplikační server. Informace o tom, jak se stát součástí beta testování nástroje HP Performance Anywhere, jsou k dispozici na webu www.hp.com/go/performanceanywhere.

Další zdroje

O společnosti HP
HP vytváří nové příležitosti pro uplatnění technologií, které významně ovlivňují jednotlivce, firmy, státní správu a celou společnost. Portfolio největší technologické firmy světa, které zahrnuje špičkové produkty z oblasti tiskových řešení, osobní výpočetní techniky, softwaru, služeb a IT infrastruktury, je pečlivě vyvíjeno pro řešení problémů zákazníků. Více informací o společnosti HP (NYSE: HPQ) je k dispozici na webu www.hp.com.

(1) Doporučené ceny v USA. Aktuální lokální ceny se mohou lišit.

Copyright © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Zde uvedené informace podléhají změnám bez upozornění. Jediné záruky k produktům a službám HP jsou výslovně uvedeny v záručních prohlášeních, jež jsou dodávána s příslušnými produkty a službami. Žádné zde uvedené informace by neměly být považovány za další záruku. HP nezodpovídá za případné technické nebo redakční chyby nebo opomenutí.

About HP Inc.

HP Inc. creates technology that makes life better for everyone, everywhere. Through our portfolio of printers, PCs, mobile devices, solutions, and services, we engineer experiences that amaze. More information about HP Inc. is available at http://www.hp.com.

© 2016 HP Inc. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP Inc. products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP Inc. shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.