Tisková zpráva: 19. květen 2008

HP posílí svůj prodejní kanál prostřednictvím inovovaného HP Preferred Partner programu

Dalším parametrem úspěchuobchodních partnerů HP je douhodobá spolupráce HP se společnostíMicrosoft. Z tohoto prověřeného partnerství budou plynout špičkovýmpartnerům stále nové prodejní a marketingové benefity.

Specializovaní partneři obou společností označeni a schváleni jakoHP a Microsoft Frontline partneři, získají lepší vzdělávacípodmínky, prodejní slevy a novou obchodní podporu.
"V naši partnerskou strategii teď věříme víc než kdy jindy," uvedlředitel Partnerské Organizace HP pro Českou republiku PavelMachovský. "Náš programový závazek je definován obchodními výsledkya budeme intenzivně investovat do partnerů, kteří tuto vizisdílejí, aby pro ně byla spolupráce s námi jednodušší apřínosnější."

Rozvoj Preferred partnerů a nová GOLDúroveň

Preferred Partner Program nabízí resellerům možnost maximálněvyužít výhod plynoucích ze spolupráce s HP – jako například správuobchodních příležitostí (Account management) HP, vzdělávání nasvětové úrovni, použití loga Preferred Partner a zvýhodněnéceny.
Přidáním nové úrovně Gold Preferred Partner HP rovněž rozšiřujeprogram pro partnery, kteří se chtějí specializovat nebo značněinvestovat s HP. Ve srovnání s běžnými Preferred partnery budou mítGold Preferred partneři například výhodu většího odlišení se odostatních a vyšší úrovně odměn a rozvojových fondů. Kroměexkluzivního přístupu k některým programům HP získají také výhradnípoužití loga HP Gold.
"Důležitým cílem pro nás v ČR i nadále zůstane snaha diferencovatpřístup HP k našim partnerům tak, aby míra podpory v rámciPreferred Partner Programu byla pro různé skupiny partnerů conejefektivnější a přispěla tak k oboustrannému naplnění společnýchobchodních cílů", řekl Pavel Machovský. "Proto využijeme všechnovinek Preferred Partner Programu tak, abychom se stali tímnejzajímavějším výrobcem jak pro očekávanou významně rozšířenouskupinu preferovaných partnerů střední a menší velikosti, taksamozřejmě i pro obratově největší a do vzdělávání nejvíceinvestující HP resellery," dodal. "Více detailů, týkajících senového programu budeme našim stávajícím a budoucím partnerůmkomunikovat na několika setkáních v červnu a pak průběžně v dalšíchměsících v médiích“, řekla Zuzana Necpalová, marketingová manažerkaHP partnerske organizace.

Nová Virtualizační specializace

K dalšímu rozšíření produktů HP a řešením, směřujícím k vedoucímupostavení Preferred partnerů, také společnost uvedla novouVirtualizační specializaci, která zahrnuje servery, storage,software, síťové technologie a řešení vzdáleného přístupu klienta.Podle průmyslových analytiků firmy IDC se očekává, že virtualizaceslužeb na trhu dosáhne v roce 2011 výše 11.7 miliardy dolarů.

Aby kvalifikovaní reselleři zhodnotili tuto významnou příležitostna trhu, umožní společnost HP Preferred partnerům vstup dospecializace z obou obchodních skupin - divize Personal SystemsGroup nebo Enterprise Servers and Storage. Tato prvnícross-business specializace odráží úmysl HP zjednodušit obchodníoperace pro partnery.

Od roku 2005, kdy HP poprvé představila Preferred Partner Program,pokračuje společnost v posilování svých marketingových investic dotéto vybrané skupiny nejvýznamějších resellerů. Z těchto HPPreferred Partnerů, kteří přispívají působivými 65 procenty kcelkovým nepřímým tržbám HP v České republice, je více než 41partnerů, specializovaných na komplexní technologické portfolioHP.

O společnosti HP

HP se zaměřuje na zjednodušení používání technologií pro všechnysvé zákazníky – od domácích uživatelů až po velké společnosti. Sprodukty, které zahrnují tisková řešení, osobní počítače, software,služby a IT infrastrukturu, patří HP mezi největší světové ITspolečnosti. Za čtyři fiskální čtvrtletí, končící 31. lednem 2008,dosáhly celkové tržby společnosti HP 107,7 miliard americkýchdolarů. Další informace o HP (NYSE) jsou k dispozici na webuwww.hp.cz.

About HP Inc.

HP Inc. creates technology that makes life better for everyone, everywhere. Through our portfolio of printers, PCs, mobile devices, solutions, and services, we engineer experiences that amaze. More information about HP Inc. is available at http://www.hp.com.

© 2016 HP Inc. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP Inc. products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP Inc. shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.