Tisková zpráva: 27. listopad 2008

HP oznamuje hospodářské výsledky za 4. čtvrtletí 2008

Praha, 25. listopadu 2008 – Společnost HP oznámila finanční výsledky za čtvrté fiskální čtvrtletí roku 2008, které skončilo 31. října 2008. HP v tomto čtvrtletí dosáhlo čistých tržeb ve výši 33,6 miliardy dolarů, což představuje 19% nárůst oproti stejnému období loňského roku a 16% nárůst, pokud se zohlední účinky změn měnových kurzů. Bez započítání tržeb společnosti EDS vzrostly čisté tržby HP meziročně o 5 % a při započtení měnových účinků o 2 %.
 
GAAP provozní zisk za čtvrté čtvrtletí činil 2,7 miliardy dolarů, rozředěný zisk na akcii podle principů GAAP pak 0,84 dolaru, což značí nárůst proti 0,81 dolaru v předchozím roce. Non-GAAP provozní zisk dosáhl hranice 3,4 miliardy dolarů a non-GAAP rozředěný zisk na akcii vzrostl z 0,86 dolaru v předchozím roce na aktuálních 1,03 dolaru. Non-GAAP finanční informace nezahrnují účetní úpravy ve výši 482 miliony dolarů po zdanění, neboli 0,19 dolaru na akcii, které souvisí hlavně s odpisy nakoupených nehmotných aktiv, výdaji na restrukturalizaci, výdaji souvisejícími s akvizicemi a výdaji na rozpracovaný vývoj a výzkum.
 
„HP uzavřela úspěšný rok dalším solidním čtvrtletím, k němuž přispěla hlavně výkonnost segmentu služeb a disciplinovaná správa výdajů,“ řekl Mark Hurd, předseda představenstva a generální ředitel společnosti HP. „HP se v současném ekonomickém prostředí odlišuje od jiných firem svým globálním dosahem, širokým portfoliem, četnými iniciativami zaměřenými na snižování výdajů a konzistentním plněním programů.“
 
 
4. čtvrtletí
fisk. roku
2008
4. čtvrtletí
fisk. roku
2007
Meziroční
nárůst
Fiskální rok
2008
Fiskální rok
2007
Meziroční
nárůst
Čisté tržby
(mld. USD*)
33,6
28,3
19 %
118,4
104,3
13 %
GAAP
provozní marže
8,2 %
9,3 %
1,1 bodu
8,8 %
8,4 %
0,4 bodu
GAAP čisté tržby
(mld. USD*)
2,1
2,2
-2 %
8,3
7,3
15 %
GAAP rozředěný
výnos za akcii
0,84 USD
0,81 USD
4 %
3,25 USD
2,68 USD
21 %
Non-GAAP
provozní marže
10,1 %
9,9 %
0,2 bodu
10,0 %
9,2 %
0,8 bodu
Non-GAAP čisté tržby
(mld. USD*)
2,6
2,3
13 %
9,3
8,0
17 %
Non-GAAP rozředěný
výnos za akcii
1,03 USD
0,86 USD
20 %
3,62 USD
2,93 USD
24 %
* mld. USD – miliarda amerických dolarů
 
Informace o využívání non-GAAP finančních informací společností HP najdete níže v části „Použití non-GAAP finančních informací.“ Není-li uvedeno jinak, všechny údaje o tempu růstu v následujícím textu odrážejí meziroční porovnání.
 
V Americe vzrostly tržby o 17 %, v Evropě, na Blízkém východě a v Africe o 22 % a v oblasti Asie a Tichomoří o 14 %, v jednotlivých oblastech tak dosáhly výše 14 miliard, 14,1 miliardy a 5,5 miliardy dolarů. Po zohlednění účinků změn měnových kurzů vzrostly tržby v Americe o 17 %, v Evropě, na Blízkém východě a v Africe o 15 % a v Asii a Tichomoří o 12 %. Tržby mimo Spojené státy ve čtvrtém čtvrtletí tvořily 68 % celkových příjmů společnosti, přičemž tržby v zemích BRIC (Brazílie, Rusko, Indie a Čína) vzrostly oproti stejnému období loňského roku o 23 % a tvořily 9 % celkových příjmů.
 
Personal Systems Group
 
Tržby skupiny Personal Systems Group (PSG) vzrostly meziročně o 10 % na 11,2 miliardy dolarů, přičemž počet dodaných kusů jednotlivých přístrojů se meziročně zvýšil o 19 %. Tržby z prodejenotebookůvzrostly v posledním čtvrtletí o 21 % oproti stejnému období předcházejícího roku, zatímco tržby z prodejestolních počítačůpoklesly o 2 %.Tržby z prodeje užitkových klientů vzrostly meziročně o 7 %, tržby z prodeje osobních klientů se zvýšily o 15 %. Provozní zisk divize je 616 milionů dolarů neboli 5,5 % tržeb, což představuje nárůst oproti 589 milionům neboli 5,8 % tržeb o rok dříve.
 
Imaging and Printing Group
 
Tržby skupiny Imaging and Printing Group (IPG) vzrostly meziročně o 1 % na 7,5 miliardy dolarů. Tržby z prodeje spotřebního materiálu se zvýšily o 9 %, zatímco tržby z prodeje užitkového a osobního hardwaru poklesly o 10 % a 21 %. Počet dodaných tiskáren se meziročně snížil o 8 %, počet kusů osobního tiskového hardwaru poklesl rovněž o 8 % a užitkového tiskového hardwaru bylo distribuováno o 9 % méně. Provozní zisk divize je 1,2 miliardy dolarů neboli 15,5 % tržeb, což představuje nárůst proti 1,1 milionu neboli 14,5 % tržeb o rok dříve.
 
Enterprise Storage and Servers
 
Divize Enterprise Storage and Servers (ESS) vykázala celkové tržby ve výši 5,1 miliardy dolarů, což znamená 1% pokles. Tržby z úložných produktů vzrostly o 13 %, přičemž v tomto segmentu se 16% růstem tržeb vedla produktová řada střední kategorie EVA, a produktová řada nejvyšší třídy XP dosáhla 9% růstu tržeb. Tržby ze standardních serverů poklesly o 3 % a tržby z produktů Business Critical Systems se snížily o 10 %, zatímco tržby z blade serverů ESS vzrostly o 43 %. Provozní zisk divize je 705 milionů dolarů neboli 13,9 % tržeb, což značí mírný pokles proti 736 milionům neboli 14,4 % tržeb v porovnání se stejným obdobím loňského roku.
 
HP Services
 
Tržby divizeHP Services (HPS) vzrostly o 99 % na 8,6 miliardy dolarů, k čemuž výrazně přispěla částkou 3,9 miliardy dolarů akvizice EDS za období od uzavření akvizice – od 26. srpna do 31. října 2008. Bez započítání tržeb EDS vzrostly tržby divize HPS o 10 %. Tržby z prodeje technologických služeb a outsourcingu se zvýšily o 10 % a 15 %, tržby ze služeb poradenství a integrace vzrostly o 2 %.Provozní zisk divize činí 920 milionů dolarů neboli 10,6 % tržeb, což představuje výrazný nárůst oproti 515 milionům neboli 11,8 % tržeb o rok dříve.
 
HP Software
 
Tržby skupiny HP Softwarese zvýšily o 13 % na 855 milionů dolarů. Vyvolal to hlavně 15% růst portfolia Business Technology Optimization (BTO). Provozní zisk divize je 195 milionů dolarů, neboli 22,8 % tržeb, což značí nárůst proti 145 milionům neboli 19,1 % tržeb o rok dříve.
 
Finanční služby HP
 
SkupinaHP Financial Services(HPFS) vykázala tržby ve výši 691 milion dolarů a tedy 5% meziroční nárůst. Objem financování vzrostl rovněž o 5 %, čistá aktiva v portfoliu naopak poklesla o 2 %. Provozní marže činí 7,4 % tržeb, což představuje nárůst proti 7,3 % ve stejném období předchozího roku.
 
Správa aktiv
 
Společnost HP vygenerovala za čtvrté čtvrtletí cash flow z aktivit ve výši 3,3 miliardy dolarů. Toto čtvrtletí ukončila se skladovými zásobami v hodnotě 7,9 miliardy dolarů, což znamená pokles o sedm dní oproti předchozímu roku. Pohledávky ve výši 16,9 miliardy dolarů vzrostly o dva dny. Stav závazků na konci čtvrtletí byl 14,1 miliardy dolarů, což představuje pokles o jeden den. Výplata dividend ve výši 0,08 dolaru na akcii ve čtvrtém čtvrtletí si vyžádala hotovost ve výši 196 milionů dolarů. Další 1,9 miliardy dolarů v hotovosti použilo HP ve čtvrtém čtvrtletí k odkupu zhruba 45 milionů kmenových akcií z otevřeného trhu. Společnost HP ukončila čtvrtletí s 10,3 miliardy dolarů v hrubé hotovosti, což zahrnuje hotovost a její ekvivalenty ve výši 10,2 miliardy dolarů, krátkodobé investice ve výši 93 miliony dolarů a dlouhodobé investice ve výši 95 milionů dolarů.
 
Celý fiskální rok 2008
 
Čisté tržby za celý fiskální rok činily 118,4 miliardy dolarů, což představuje 13% nárůst, resp. 8% růst po započtení účinků změn měnových kurzů. GAAP provozní zisk byl 10,5 miliardy dolarů, GAAP rozředěný zisk na akcii vzrostl z 2,68 dolaru v předchozím roce na aktuálních 3,25 dolaru. Non-GAAP provozní zisk činil 11,8 miliardy dolarů a non-GAAP rozředěný zisk na akcii vzrostl z 2,93 dolaru v předchozím roce na 3,62 dolaru. Non-GAAP finanční informace nezahrnují účetní úpravy ve výši 973 miliony dolarů po zdanění, neboli 0,37 dolaru na akcii, které souvisí hlavně s odpisy nakoupených nehmotných aktiv, výdaji na restrukturalizaci, výdaji souvisejícími s akvizicemi a výdaji na rozpracovaný vývoj a výzkum.
 
Prognóza
 
Při vypracování výhledu pro první fiskální čtvrtletí a celý rok 2009 vzala společnost HP v úvahu současné náročné ekonomické prostředí a relativní sílu amerického dolaru. Na základě stávajících měnových kurzů nyní HP očekává nepříznivý meziroční dopad měny na tržby ve výši zhruba 5 procentních bodů v prvním čtvrtletí a zhruba 6-7 procentních bodů za celý fiskální rok. Tento dopad je v tomto výhledu zohledněn.
Pro první fiskální čtvrtletí roku 2009 očekává HP tržby ve výši zhruba 32 až 32,5 miliardy dolarů, GAAP rozředěný zisk na akcii v rozmezí 0,8 až 0,82 dolaru a non-GAAP rozředěný zisk na akcii v rozmezí 0,93 až 0,95 dolaru. Z odhadů non-GAAP rozředěného zisku na akcii za první čtvrtletí 2009 jsou odečteny náklady po zdanění ve výši zhruba 0,13 dolaru na akcii, jež souvisí hlavně s odpisy nakoupených nehmotných aktiv.
 
Pro celý fiskální rok 2009 očekává HP tržby zhruba 127,5 až 130 miliard dolarů, GAAP rozředěný zisk na akcii v rozmezí 3,38 až 3,53 dolaru a non-GAAP rozředěný zisk na akcii v rozmezí 3,88 až 4,03 dolaru. Z odhadů non-GAAP rozředěného zisku na akcii za fiskální rok 2009 jsou odečteny náklady po zdanění ve výši zhruba 0,50 dolaru na akcii, jež souvisí hlavně s odpisy nakoupených nehmotných aktiv.
Další informace o čtvrtletních výsledcích společnosti HP včetně podrobné finanční analýzy a prezentace s přehledem finančních výsledků najdete na webu společnosti HP pro vztahy s investory www.hp.com/investor/ho me.
 
Záznam konferenčního hovoru společnosti HP k výsledkům za čtvrté čtvrtletí fiskálního roku 2008 je k dispozici jako zvukový webcast na adresewww.hp.com/investor/q42008webcast .
 
O společnosti HP
HP jakožto největší světová technologická společnost nabízí tiskové a počítačové produkty, IT služby, software a řešení, která spotřebitelům i podnikům zjednodušují používání technologií. Dne 26. srpna 2008 dokončilo HP akvizici společnosti EDS.
 
Použití non-GAAP finančních informací
Společnost HP uvádí na podporu konsolidovaných zestručněných hospodářských výsledků na bázi GAAP svůj non-GAAP provozní zisk, non-GAAP provozní marži, non-GAAP čisté výnosy a non-GAAP rozředěné výnosy na akcii a hotovost. Společnost HP také poskytuje prognózu non-GAAP rozředěných výnosů na akcii. Srovnání úprav GAAP výsledků za toto čtvrtletí a předcházející období najdete v tabulkách na stránce www.hp.com/investor/home klepnutím na odkaz View Earnings Announcement. Kromě toho je pod tabulkami odstavec „Použití non-GAAP finančních opatření“, který přináší vysvětlení metod, jakými management společnosti HP používá tato non-GAAP opatření pro hodnocení své činnosti, důvody pro rozhodnutí managementu využít tato non-GAAP opatření, hmotná omezení spojená s používáním těchto non-GAAP opatření, způsob, jakým management společnosti HP daná omezení kompenzuje a vážné důvody, proč management společnosti HP věří, že tato non-GAAP opatření poskytnou užitečné informace investorům. Tato non-GAAP finanční informace není určená k tomu, aby se s ní nakládalo samostatně jako s náhradou provozního zisku, provozní marže, čistých výnosů či výnosů rozředěných na akcii nebo hotovosti či hotovostního ekvivalentu podle GAAP.
 
Výhledové sdělení

Tato tisková zpráva obsahuje výhledová prohlášení, která obnášejí rizika, nejistoty a předpoklady. Pokud se taková rizika či nejistoty promění ve skutečnost, nebo se naše předpoklady ukáží jako nesprávné, výsledky společnosti HP a jejích konsolidovaných dceřiných společností se mohou zásadně lišit od toho, co výslovně nebo implicitně vyplývá z takových výhledových prohlášení a předpokladů. Za výhledová prohlášení mohou být pokládána všechna prohlášení, která nejsou historickými fakty, například prohlášení ohledně plánů, strategií a cílů vedení společností pro budoucí kroky; jakákoli prohlášení ohledně očekávaného vývoje, výkonnosti nebo podílu na trhu s ohledem na produkty a služby; očekávané provozní a finanční výsledky, jakákoli prohlášení o očekávání nebo přesvědčení a jakákoli prohlášení o domněnkách, na nichž se zakládá cokoli z uvedeného. Mezi zmiňovaná rizika, nejistoty a předpoklady patří uskutečňování a plnění kontraktů ze strany HP a jejích zákazníků, dodavatelů a partnerů; úspěšnost očekávaných výsledků a další rizika, jež jsou popsána ve čtvrtletní zprávě HP na formuláři 10-Q za fiskální čtvrtletí, které skončilo 31. července 2008, a v dalších podáních společnosti HP americké Komisi pro cenné papíry a burzu (SEC) včetně výroční zprávy HP na formuláři 10-K za fiskální rok, který skončil 31. října 2007. Informace o financích uvedené v této tiskové zprávě obsahují, stejně jako v minulých čtvrtletích, odhady založené na údajích, které jsou v současnosti k dispozici, a to včetně položek týkajících se daní. Společnost HP věří, že tyto odhady budou užitečné, přesto se však mohou lišit od částek aktuálně zveřejněných ve výroční zprávě společnosti HP na formuláři 10-K za fiskální rok, který končí 31. říjnem 2008. Především jde o vyčíslení aktuálních daňových bilancí a předpisů k 31. říjnu 2008 a rozsáhlou interní a externí kontrolu daňových údajů za právě skončené fiskální čtvrtletí (včetně sjednocení a kontroly daňových předpisů u množství domácích i zahraničních entit), která se provádí během přípravy formuláře 10-K. HP na sebe nebere žádný závazek a nemá v úmyslu tato výhledová prohlášení aktualizovat.

Poznámka pro redaktory: Další zprávy společnosti HP, včetně odkazů na informační kanály RSS, najdete na adrese www.hp.com/hpinfo/newsroom/.

About HP Inc.

HP Inc. creates technology that makes life better for everyone, everywhere. Through our portfolio of printers, PCs, mobile devices, solutions, and services, we engineer experiences that amaze. More information about HP Inc. is available at http://www.hp.com.

© 2016 HP Inc. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP Inc. products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP Inc. shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.