Tisková zpráva: 11. listopad 2008

HP věnovalo unikátní mobilní učebnu Střední průmyslové a Vyšší odborné škole v Chomutově

Mobilní učebnu tvořípojízdný box, obsahující řadu pokrokových technologií. Box obsahujenotebooky, datový projektor, barevnou multifunkční tiskárnu, tabletPC, PDA, bezdrátový přístupový bod, switch a řídící jednotku.
 
„Na mobilní učebněoceňujeme především fakt, že dokáže libovolnou školní třídu běhemokamžiku změnit na plně vybavenou multimediální učebnu s přístupemna Internet. Připravujeme studenty na studium na technickýchvysokých školách a pro naše účely je mobilní učebna přímo ideální,vysvětluje Jan Lacina, ředitel SPŠ a VOŠ. „Bez využití ITtechnologií je výuka mnoha předmětů v podstatě nemožná a kvalitníIT technologie poskytují našim studentům maximální průpravu dodalšího vzdělávání.“
 
K významu celého projektuse vyjádřil i Pavel Kouda, radní Ústeckého kraje pro oblastškolství: „Již v lednu 2005 byla vypracovaná analýza programovéhovyužití partnerství veřejného a soukromého sektoru v oblastiškolství. Z té vyplynulo, že spolupráce těchto oblastí přinášímnoho neocenitelných výhod, díky kterým dochází k jejímukontinuálnímu prohlubování. V českém prostředí existuje tzv.Partnerství veřejného a soukromého sektoru – Public PrivatePartnership (PPI), jehož principy se úspěšně realizují nejen u nás,ale i ve většině zemí OECD. Nicméně zde stále existují mnohébariéry, na jejichž existenci pravidelně upozorňuje i ministerstvoškolství. Projekty typu mobilní učebna HP pro SPŠ a VOŠ v Chomutovějenom vítáme a doufáme, že se jím budou inspirovat i další soukroméfirmy.“
 
HP poskytujepodporu mladým odborníkům
 
Společnost HP siuvědomuje důležitost vzdělávání mladých lidí již více než 60 let apodpora této oblasti neodmyslitelně patří k její filantropickéčinnosti.
 
HP v rámci grantovéhoprogramu HP Technology for Teaching každoročně podporuje přibližně100 příjemců z řad škol, univerzit a charitativních organizací voblasti Evropy, Středního východu a Afriky (EMEA), s cílem podpořitefektivní využívání informačních technologií v procesu výuky.Školy, které se do grantového programu HP zapojí, mohou v případěschválení žádosti o grant získat IT vybavení v hodnotě až 15 000amerických dolarů.
 
„Snažíme se globální cíleHP praktikovat na regionální úrovni, soustředit se na lokálníprojekty, které pak ve výsledku přinášejí maximální pomoc aefektivitu vzhledem k podmínkám daného trhu,“ vysvětluje JanKameníček, generální ředitel Hewlett-Packard, s.r.o. „Současně sfilantropickými záměry sledujeme těmito projekty i další cíl,kterým je zvýšení počtu kvalifikovaných odborníků na trhu.“
Mobilní učebnu HP tvořínásledující vybavení:
  • 9× notebook HP Compaq 6720s
  • 1x tablet PC -HP Compaq 2710p
  • kapesní počítač Ipaq
  • multifunkční tiskárna HP Officejet 6310 (tiskárna, kopírka,fax)
  • datový projektor
  • switch HP ProCurve 408
  • bezdrátový přístupový bod
  • řídící jednotka HP Mobile Net Education Center (Small EditionII)
  • mobilní box umožňující centrální dobíjení vloženýchnotebooků
 
Ospolečnosti HP
 
HP se zaměřuje nazjednodušení používání technologií pro všechny své zákazníky – oddomácích uživatelů až po velké společnosti. S produkty, kterézahrnují tisková řešení, osobní počítače, software, služby a ITinfrastrukturu, patří HP pozice největší světové IT společnosti.Dne 26. srpna 2008 dokončilo HP akvizici společnostiEDS.

About HP Inc.

HP Inc. creates technology that makes life better for everyone, everywhere. Through our portfolio of printers, PCs, mobile devices, solutions, and services, we engineer experiences that amaze. More information about HP Inc. is available at http://www.hp.com.

© 2016 HP Inc. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP Inc. products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP Inc. shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.