Tisková zpráva: 03. listopad 2008

Marek Růžička se stal novým ředitelem divize HP Software v České republice

Hlavní prioritoupro Marka Růžičku bude strategické řízení divize HP Software vČeské republice a pokračování jejího růstu s cílem udržet vysokouúroveň spokojenosti zákazníků. Jako ředitel divize HP Software budev ČR řídit všechny dílčí podskupiny včetně oblasti prodeje amarketingu.
 
„Marek Růžička jeIT profesionál s rozsáhlými znalostmi oblasti softwarové divize,bohatými obchodními zkušenostmi a výraznými manažerskýmischopnostmi,“ řekl Jan Kameníček, generální ředitel HP ČR. „Jsempřesvědčen o tom, že jeho dosavadní pracovní výsledky a znalosti zněj dělají ideálního kandidáta na vedoucí pozici HP Software vČeské republice."
 
MarekRůžičkase stal členem HP týmu v roce 2005, nejprvejako Business Solution Architect and Delivery Manager, potézastával pozici Application & Infrastructure Practice Manager.Do HP přešel z firmy Accenture, kde působil jako Project DeliveryManager zodpovědný za oblast CRM.
 
MarekRůžičkaabsolvoval v roce 1998 studium na fakultěpodnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE). Následnězde pokračoval v doktorském studiu a v roce 2004 získal titul Ph.D.v oboru ekonomie a management. Je členem komise VŠE pro posuzovánídoktorských disertačních prací. Je mu 33 let a se svojí ženouMonikou má ročního syna Jakuba. Aktivní dovolenou rád vyplňujevysokohorskou turistikou, jízdou na kole a na lyžích, oblíbenýmidestinacemi jsou rakouské Alpy, sever Itálie a jižníFrancie.
 
 
Ospolečnosti HP

HP se zaměřuje nazjednodušení používání technologií pro všechny své zákazníky – oddomácích uživatelů až po velké společnosti. S produkty, kterézahrnují tisková řešení, osobní počítače, software, služby a ITinfrastrukturu, patří HP pozice největší světové IT společnosti.Dne 26. srpna 2008 dokončilo HP akvizici společnostiEDS.

About HP Inc.

HP Inc. creates technology that makes life better for everyone, everywhere. Through our portfolio of printers, PCs, mobile devices, solutions, and services, we engineer experiences that amaze. More information about HP Inc. is available at http://www.hp.com.

© 2016 HP Inc. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP Inc. products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP Inc. shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.