Tisková zpráva: 02. září 2008

HP jmenuje nové ředitele divizí PSG a IPG

Ke změnám na manažerskýchpozicích dochází na základě rozhodnutí evropského vedení HP ospolečném přístupu k českému a slovenskému trhu. HP na oba trhy,vzhledem k jejich podobnosti, uplatňuje shodný obchodní model, atímto krokem chce maximalizovat synergické efekty vedení IPG a PSGv ČR a SR.
 
Generální ředitelspolečnosti HP Česká republika Jan Kameníček změnu komentuje slovy:„Na spolupráci s novými kolegy se těším. Věřím, že jejichzkušenosti umožní upevnit vedoucí pozici obou divizí na našem trhu.Současně bych chtěl poděkovat dosavadním ředitelům divizí IPG a PSGv České republice, Monice Jindrové a Miloslavu Doubravovi, kteří sepodstatnou měrou zasloužili o dlouhodobé vynikajícívýsledky.“
 
Přímým nadřízeným ErikyLindauerové bude Kevin Kearney, viceprezident divize IPG pro regionCEE (Střední a východní Evropa). Erika Lindauerová pracuje vespolečnosti HP od roku 1997, kdy nastoupila na pozici HardCopyMarket Development Manager v HP Slovakia. Od roku 2002 působilajako ředitelka divize IPG pro Slovenskou republiku. Před rokem 1997pracovala na obchodní pozici v distribuční společnosti CHSSlovakia. Erika Lindauerová je absolventkou Přírodovědecké fakultyUniverzity Komenského v Bratislavě. Je vdaná a má jedno dítě.
 
Milan Futák budereportovat Antoine Maurymu, viceprezidentu divize PSG pro regionCEE. Milan Futák pracuje v HP od roku 2000 (tehdy ještě vespolečnosti Compaq). Zastával pozice Key Account Manager a PSGSales Manager. Od roku 2004 je na pozici ředitele divize PSG proSlovensko. Před rokem 2000 pracoval v různých manažerskýchpozicích. Milan Futák je absolventem Národohospodářské fakultyEkonomické univerzity v Bratislavě. Je ženatý a má dvě děti.
 
O společnostiHP

HP se zaměřuje nazjednodušení používání technologií pro všechny své zákazníky – oddomácích uživatelů až po velké společnosti. S produkty, kterézahrnují tisková řešení, osobní počítače, software, služby a ITinfrastrukturu, patří HP pozice největší světové IT společnosti.Dne 26. srpna 2008 dokončilo HP akvizici společnostiEDS.

About HP Inc.

HP Inc. creates technology that makes life better for everyone, everywhere. Through our portfolio of printers, PCs, mobile devices, solutions, and services, we engineer experiences that amaze. More information about HP Inc. is available at http://www.hp.com.

© 2016 HP Inc. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP Inc. products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP Inc. shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.