Tisková zpráva: 13. červen 2008

HP oznamuje prodej 36 strojů HP Indigo Digital Press společnosti Consolidated Graphics ve výši několika milionů dolarů.

Společnost ConsolidatedGraphics s ročním objemem tržeb ve výši 1,2 miliard dolarůprovozuje 70 tiskáren v USA a Kanadě a také tiskárnu v Českérepublice. Nákupem tiskových strojů HP Indigo press s tiskovýmiservery HP SmartStream Ultra chce posílit své postavení předníhoposkytovatele digitálních tiskových služeb na trhu komerčníhotisku.
Nákup tiskových strojů HP Indigo představuje v investicíchspolečnosti Consolidated Graphics do digitálních tiskových provozůplánovaných pro tento rok významný podíl. V minulém roce nakoupilaspolečnost Consolidated Graphics digitální tiskové stroje asouvisející technologie za 25 milionů dolarů. Instalace tiskovýchstrojů Indigo má být podle plánu zahájena v červnu, a sice vtiskárnách v Praze v ČR a v Medfordu v americkém státěOregon.

Uspokojení rostoucí poptávky prostřednictvím technologiíHP


„Jsme přesvědčeni, že společnost Consolidated Graphics má, pokudjde o vysoce rychlostní digitální tiskové stroje, celosvětověnejvětší pokrytí, a to jak z hlediska počtu strojů, tak z hlediskajejich strategického umístění,“ prohlásil Joe R. Davis, generálníředitel a CEO společnosti Consolidated Graphics. „Počítáme sdalšími investicemi do digitálních technologií, abychom mohliuspokojit rostoucí poptávku zákazníků. Jsme hrdi na našerozvíjející se vztahy s HP i na naši schopnost využít jejichšpičkových technologií pro plnění strategických cílů našichdynamických podnikových aktivit.“

Převážná část nově instalovaných strojů včetně HP Indigo 7000 budesloužit k produkci fotografických publikací. Šest strojů HP Indigo7000 Digital Press bude využíváno k produkci materiálů pro přímýmarketing a jeden z nich bude instalován jako beta jednotka vtiskárně Consolidated Graphics Nies/Artcraft v St. Louis ve státěMissouri.

Specializovaný fotografický tisk, včetně tisku kvalitníchfotografických publikací a dalších digitálně tištěných produktů,představuje pro tiskové stroje HP Indigo vůbec nejrychleji rostoucítržní segment. Podle agentury IDC vzroste trh profesionálníchtiskových fotografických služeb v období 2007-09 o 91 procent,přičemž se očekává vzrůst celosvětových tržeb do roku 2009 na 2,6miliard dolarů.(1)

„Nový kontrakt je důkazem důvěry, jakou má společnost ConsolidatedGraphics v technologie HP i v náš zájem na zajištění úspěchuzákazníků,“ uvedl Alon Bar-Shany, viceprezident a generální manažerdivize HP Indigo. „Bezkonkurenční kvalita našich technologiíumožňuje společnostem jako Consolidated Graphics realizovatziskovější růst prostřednictvím uspokojení rostoucí poptávky pokvalitním digitálním produkčním tisku fotografií s možností tiskuproměnných dat.

Využití výhod digitální technologie v různých tiskovýchaplikacích
Společnost Consolidated Graphics zakoupila první stroj HP Indigopress v roce 1998 a ihned ho začala využívat při realizaci zakázek,u kterých bylo požadováno rychlé provedení a špičková kvalitafotografií srovnatelná s ofsetovým tiskem. V současnosti máConsolidated Graphics již 19 tiskových strojů HP Indigo. Využívá jepro nejrůznější účely od tisku personalizovaných marketingovýchmateriálů přes zakázkový tisk (on-demand) pro přední dodavatelekancelářských potřeb až po tvorbu mediálních kampaní protelekomunikační průmysl.
Na základě těchto i dalších úspěchů se společnost ConsolidatedGraphics stala během minulého čtvrtletí světově největšímdodavatelem tištěných materiálů, který využívá platformu HPIndigo.

„Naše rozsáhlé investice do digitálních technologií jsoumotivovány snahou nabízet zákazníkům jako tiskárenská společnost svůbec největší základnou digitálních strojů v USA pouze špičkovétechnologie, rychlost a nákladovou efektivitu,“ řekl Aaron Grohs,výkonný viceprezident pro prodej a marketing společnostiConsolidated Graphics. „Celá naše severoamerická digitální síť jeplně integrovaná, takže můžeme tiskové úlohy zasílat elektronickydo tiskárny, která je nejblíže zákazníkovi. Díky tomu jsme schopniplnit dodávky rychleji, za nižších nákladů a šetrně k životnímuprostředí, protože odpadá nutnost fyzické přepravy hotových tiskůna velké vzdálenosti.“

Tiskové stroje HP Indigo umožňují tisk na celou řaducertifikovaných médií, čímž se možnosti jejich využití ještěrozšiřují a tiskárny tak mohou zákazníkům nabízet nové služby.Společnost Consolidated Graphics například použila tyto stroje protisk startovních čísel pro New York City Marathon a další přednísvětové sportovní události na materiál Tyvek.
Více informací o digitálních tiskových strojích HP Indigo najdetena webových stránkách www.hp.com/go/graphicarts.

O společnosti Consolidated Graphics
Consolidated Graphics je přední americký dodavatel komerčníchtiskových služeb s tiskárnami ve 27 státech USA i Kanadě. CGXdisponuje rozsáhlou základnou tiskových strojů a tiskovými provozyna každém americkém trhu či v jeho blízkosti. Působí rovněž vkanadském Torontu. Rozsáhlé tiskové možnosti společnosti jsoupodporovány praktickými službami na vysoké úrovni, které jsouzákazníkům k dispozici lokálně přes jediný kontaktní bod. Víceinformací najdete na adrese www.consolidatedgraphics.com.

O společnosti HP
Společnost HP se soustředí na zjednodušování technologickýchzkušeností pro všechny své zákazníky – od jednotlivců po největšípodniky. S portfoliem zahrnujícím tiskárny, osobní počítače,software, služby i IT infrastruktury a příjmy za čtyři fiskálníčtvrtletí ukončená 30. dubna 2008 ve výši 110,4 miliard dolarůpatří HP mezi největší IT společnosti na světě. Více informací o HP(NYSE: HPQ) najdete na stránkách www.hp.com.
Poznámka pro editory: Více aktuálních informací o HP včetně RSSkanálů můžete získat na www.hp.com/hpinfo/newsroom/.

About HP Inc.

HP Inc. creates technology that makes life better for everyone, everywhere. Through our portfolio of printers, PCs, mobile devices, solutions, and services, we engineer experiences that amaze. More information about HP Inc. is available at http://www.hp.com.

© 2016 HP Inc. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP Inc. products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP Inc. shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.